Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Snekastning i julen 1928
  Naturen og mennesket
  Vejtrafik i almindelighed
  Natur og teknik
  Amatørfotografi "Snekastning i julen 1928"
 • Ribe Vandværk, u.å.
  Natur og teknik
  Vandforsyning
  Eksteriørbillede af Ribe Vandværk.
 • Ribe Vandværk. Plan af pumpeanlægget
  Natur og teknik
  Vandforsyning
  Tegning af Ribe Vandværks pumpeanlæg, u.å.
 • Ribe Vandværk, u.å.
  Natur og teknik
  Vandforsyning
  Interiørbillede fra Ribe Vandværk.
 • Vandledningen ved Ribe Vandværk, 1887
  Natur og teknik
  Vandforsyning
  Tegning af rørføringen ved Ribe Vandværk, 1887.
 • Kort over vandledningerne til Aandssvageanstalten og Ribe Sygehus, u.å.
  Natur og teknik
  Vandforsyning
  Kort over vandledningerne fra Ribe Vandværk til Aandssvageanstalten og Ribe Sygehus.
 • Vandværk til Ribe, 1887
  Natur og teknik
  Vandforsyning
  Tegning af det planlagte Ribe Vandværk, udført af S. Frichs efterfølger, Aarhus.
 • Ribe Vandværk, 1887.
  Natur og teknik
  Vandforsyning
  Bygningstegning af Ribe Vandværk. Snit gennem vandtårnet.
 • Ribe Vandværk. Detailler, 1887
  Natur og teknik
  Vandforsyning
  Detaljetegning af Ribe Vandværk, herunder vandbeholder, artesisk brønd og pumper.
 • Trækfærge med automobil ved Ribe Holme.
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Transportmidler på landjorden i almindelighed
  Erhvervsliv
  Natur og teknik
  Trækfærge med automobil ved Ribe Holme. I horisonten ses Ribe Domkirke. År ukendt.
 • Trækfærge med hølæs
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Transportmidler på landjorden i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  Natur og teknik
  Trækfærge med hølæs
 • Riberhus Slotsbanke.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Den sydlige del af Riberhus Slotsbanke set mod nordvest. I forgrunden ses den sydligste runddel og på toppen ses Dr. Dagmar statuen. Dannebrog er hejst på Slotsbanken. Året ukendt, formentlig midten af 1900-tallet.
 • Riberhus Slotsbanke
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Riberhus Slotsbanke set fra nordvest, med den nordlige runddel i forgrunden. I baggrunden Domkirken og Erik Menveds Vej.
 • Slotsbanken, Ribe
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Slotsbanken med statuen af dronning Dagmar. På selve banken går flere besøgende. Voldgraven er tilvokset med siv.
 • Dagmarsgade set mod Ribe Banegård, før 1928.
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Dagmarsgade set mod banegården før Munketorvet blev anlagt i 1928. Dagmarsgade er asfalteret fra Badstuegade til banegårdspladsen.
 • Landmand ved ploven
  Landbrugsforhold i almindelighed
  Erhvervsliv
  Landmand pløjer med to heste for ploven.