Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Portræt af mand i militæruniform 1920-1930
  Personer
  Portræt af mand i militæruniform 1920-1930 - brystbillede
 • Luftfoto over Ribe Stadion og en del af Tange kvarteret, Ribe mellem 1959 og 1975
  Bydele og forstæder
  Steder
  Ribe Stadion blev indviet i 1950 og var i brug indtil Ribe Fritidscenter blev etableret i 1974. Billedet er taget i retning nordvest, og i nederste venstre hjørne et lille stykke af Ribe Østerå. På langs af stadions vestlige side ses Engvej, og ved nordlige ende ses Idræts Allé. Boligblokkene nord for stadion, mellem Stadionvej og Hans Jacobs Vej, er opført 1949-1950.
 • Boligforeningshus på Hans Jacobs Vej, Ribe, 1950'erne
  Bydele og forstæder
  Steder
  Et af 10 af Boligforeningens huse på Hans Jacobs Vej, fra nr. 1 til 19, set fra havesiden mod vest. Opført 1949. I baggrunden ses en af boligblokkene på modsatte side af Hans Jacobs Vej.
 • Grydergade, Ribe omkring 1940
  Erhvervsliv
  Handel og samfærdsel i almindelighed
  Grydergade i Ribe set mod Domkirken. I venstre side ses et skilt med teksten "Den gamle Bod. Karen Lauridsen. Papir og Galanteri" ses. Forretningen havde adresse i Grydergade 8. I højre side et butiksskilt med teksten "KØD".
 • Ribe Borgervæbning, 1865
  Danmarks historie 1660-1814
  Kultur, fritid og historie
  Ribe Borgervæbning, 1865. Senere med navnet Politikorpset. 1 Musikdirektør Forup, 2 Steffen Christensen, 6 Søren Buch, 7 Hans Chr. Knudsen, 8 Fahrner, 9 Skomager Knudsen, 10 Fuglekonge Marencius Kjer- rumgaard, 12 Fahrenkrug, 13 Sadler Groth, 14 Holger Behrens, 15 Købmand Carl Hansen, 16 Snedker Puggaard Hansen, 17 Otto Reich, 18 Drejer Blinkenberg, 19 Bogbinder Schouboe, 20 Bager Schouboe, 21 Jordmodermand Bentzen, 23 Snedker Bjørn, 24 Guldsmed Jørgensen, 25 Lektor Hjort, 26 Farver? Lund, 27 Rosenborg, 29 Smed Røs, 30 Hansen (Sygehus-Hansen?), 31 Snedker Niels Thomsen, 32 Gæstgiver Rosenbom.
 • Hjemmeværnsmand Henry Lauridsen, Ribe, informerer skoleelever i Vilslev om fyrværkeri, 2000.
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Hjemmeværnsmand Henry Lauridsen, Klostergade 14, Ribe viser skoleelever fra Kongeådal Skole, Vilslev, hvordan man skal omgås fyrværkeri.
 • Kong Christian 10. hilser på krigsveteraner fra 1864 på Torvet i Ribe 1926
  Danmarks historie i det 19. århundrede
  Personer
  Kultur, fritid og historie
  Kongebesøg i Ribe ved Ansgarfesten 8. september 1926. Kong Christian 10. hilser på krigsveteraner fra 1864 ved Processionsomgangen ved Domkirken. Bag ved kongen ses Stockholm Simonsen, medlem af bestyrelsen for Forsvarsbrødrene, og en uidentificeret person. Bagest i billedet ses et lille udsnit af Lindegården og Arresten. Blandt tilskuerne ses en dame i hat og med opsmøgede bukser. I hænderne holder hun et kamera. Damen er sandsynligvis Bodil Hauschildt.
 • Slagter Lorentz Otto Chr. Andresen (f. 1835), i Sønderportsgade, Ribe, 1890'erne
  Personer
  Slagter Lorentz Otto Chr. Andresen,(f. 26.2.1835), foran sin forretning i Sønderportsgade, Ribe, i 1890'erne.