Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Skolebillede af 1. klasse fra Borgerskolen i 1929
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Skolebillede af 1. klasse fra Borgerskolen i 1929 med lærerinde Inger Margrethe Dueholm. På billedet på bageste række fra venstre: Ove Lassen, Ejnar Nørgård, Svend Erik Juhl, ukendt, Maren Pedersen, ukendt, Gunnar Dejgaard, Carl Gustav Gravengaard, Anne Lise Hjerrild, Ketty Sørensen, Bodil Thomsen, Gerda Jensen. Mellemste række fra venstre: Jakob Hansen, Svend Aage ..., Karl Koch, Niels Brandt, Else Pedersen, Astrid Peters, Elisabeth ..., Johanne Christensen, Else Thomsen, Mimi Davidsen, Aage Pedersen. Forreste række fra venstre: Hans Thomsen, ukendt, Hans Ibsen, ... Mouridsen, Anna Langvad, Selma Andersen, ukendt, Kamma Anthonsen, Amanda Falkenløve Schmidt, Vera Hansen, ukendt, Ruth Lassen.
 • Antikvar Mogens Bencard, Den Antikvariske Samling i Ribe, 1976
  Kultur, fritid og historie
  Museer
  Antikvar Mogens Christian Bencard sidder på hug ved brudstykker af en kværnsten, fundet under vikingetids-udgravning i museumshaven.
 • Fire museumsfolk med bogen Ribe i tusind år, o. 1978
  Kultur, fritid og historie
  Museer
  Fire museumsfolk samlet omkring bogen Ribe i tusind år, som er slået op på side 36-37. Fra venstre: Horst Meesenburg, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Peter Dragsbo, Esbjerg Museum, Mogens Bencard, Den Antikvariske Samling i Ribe og Svend Tougaard, Fiskeri- og Søfartsmuseet. Billedet er formodentlig taget ved udgivelsen af bogen Ribe i tusind år i 1978, udgivet på forlaget Bygd.
 • Bikuben uddeler pris til Mogens Bencard, Ribe, omkring 1980.
  Kultur, fritid og historie
  Museer
  Leif Steiness, Bikuben, uddeler pris til Mogens Bencard, 1980'erne. Fra venstre: Pedel Leif Steiness, Katedralskolen, antikvar Mogens Bencard, Antikvarisk Samling i Ribe. Blandt tilhørerne ses yderst t.v. lærer Annette Johansen og til venstre for Mogens Bencard byrådsmedlem Sigurd Olsen, Høm og Ribes amtsborgmester Frode Madsen.
 • Stig Jensen og Mogens Bencard på det gamle Rådhus i Ribe omkring 1980
  Kultur, fritid og historie
  Museer
  Antikvar Stig Jensen (t.v.) og antikvar Mogens Bencard (th.), Den Antikvariske Samling i Ribe, på det gamle Rådhus.
 • Antikvar i Ribe Mogens Bencard og fire andre, ca. 1981
  Kultur, fritid og historie
  Museer
  Mogens Bencard står med et bind af bogen "Ribe Excavations" i hænderne, fire andre ser interesseret til, ca. 1981 Fra venstre: Leif Steiness, Mogens Bencard, unavngiven kvinde, Jens Christensen og unavngiven mand.
 • Mogens Bencard og Preben Thomas Fog Svendsen, Ribe 1978.
  Kultur, fritid og historie
  Museer
  Preben Thomas Fog Svendsen, informationschef, Sparekassen Sydjylland, (t.h.) overrækker antikvar Mogens Christian Bencard et beløb fra salget af den første Ribe-mønt.
 • Telefonhuset i Ribe set fra parkeringspladsen, med indkørsel fra Korsbrødregade, ca. 1975
  Steder
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Telefonhuset set fra parkeringspladsen, med indkørsel fra Korsbrødregade i Ribe. Entreprenørmaskine i gang med nedbrydning af murværk mellem parkeringspladsen og telefonhuset.
 • Gærpigen med Ribe Å og Hotel Riberhus i baggrunden. 28. juni 1928
  Kultur, fritid og historie
  Skulptur
  Gærpigen med Ribe Å, Hotel Riberhus med alleen ned til Åen og Crome og Goldschmidts skorsten i baggrunden, 28. juni 1925. Statue til minde om gærfysiologen Emil Chr. Hansen der stammer fra Ribe. Statuen er udført af billedhuggeren Anders Bundgaard og er opsat ved Dagmarsgade, Ribe. Statuens sokkel er prydet med Emil Chr. Hansens ansigt i profil.
 • Sønderport set ind mod byen, 6. juli 1920
  Danmarks historie 1900-1939
  Kultur, fritid og historie
  Sønderport set ind mod byen, 6. juli 1920. Den gamle Nørreport er rejst i anledning af Genforeningsdagen i 1920, og guirlandeprydede stænger ses indenfor i gaden. En flok køer drives ud af porten, to drenge ser til.
 • Skibbroen og Ribe Å,.Stormfloden 6. november 1911
  Geologi og geofysik i almindelighed
  Klima
  Natur og teknik
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Skibbroen, Ribe, og Ribe Å med huse og både, Stormfloden den 6. november 1911. Postkorttekst: Fra Stormfloden i Ribe den 6. Novb. 1911.
 • Udsigt fra Borgertårnet mod øst, 1890'erne
  Bydele og forstæder
  Steder
  Udsigt fra Borgertårnet mod øst, 1890'erne. Nederst ses husene langs begge sider af Sortebrødregade. I nederste venstre hjørne ses Quedens Gård. Øverst ses Kunstmuseet, Riberhus og Crome og Goldschmidts fabrik, ved skorstenen. Længere mod horisonten ses til venstre Remisen og pakhuset ved jernbanen.
 • Kvindelige beboere fremstiller husflidsarbejder på Ribelund, 1925
  Social og sundhed
  Særforsorg
  Kvindelige beboere fremstiller husflidsarbejder på Ribelund, Tangevej 2, Ribe, 1925. I et rum på Ribelund sidder seks beboere der arbejder ved fem væve og en spinderok.
 • Beboere og en ansat i væveriet på Ribelund, 1920-1960
  Social og sundhed
  Særforsorg
  Beboere og en ansat i væveriet på Ribelund, Tangevej 2, Ribe. 1920-1960.
 • Beboere og personale på Ribelund, klar til skovtur, 1915.
  Social og sundhed
  Særforsorg
  To hestevogne med beboere og personale skal på skovtur og er klar til afgang, 1915. Køretøjerne holder foran en af bygningerne på Ribelund. To heste er forspændt hver vogn. De fleste af kvinderne bærer hat.
 • Område på Ribelund, Tangevej 2, Ribe, ca. 1920
  Bydele og forstæder
  Steder
  Område på Ribelund, Tangevej 2, Ribe, ca. 1920. I venstre side af billedet ses Ribelunds vandtårn og skorsten. I højre side ses Ribe Domkirke.
 • Oversigtsbillede over Ribelund, Tangevej 2, Ribe, 1932
  Bydele og forstæder
  Steder
  Oversigtsbillede over Ribelund, Tangevej 2, Ribe, set fra Ribelunds vandtårn mod sydøst, 1932. Bagerst i billedet ses en skorsten.
 • Overdammen set fra Domkirken, 1980erne.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Overdammen set fra Domkirken. Fotograf Lydums forretning, Overdammen 3.
 • Torvedag på Skibbroen i Ribe. 26. maj 1980
  Erhvervsliv
  Steder
  Særlige handelsformer
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Ukendt pige betragter en stand med kaniner i bur, ved en torvedag på Skibbroen i Ribe. I baggrunden ses rutebåden Riberhus ligge ved kaj.
 • Gruppebillede af deltagerne i Ribe revyen, ultimo juni 1981
  Kultur, fritid og historie
  Teatre i almindelighed
  Revyholdet, sætter fokus på EDB-kulturen. Stående, nr. 1 fra venstre, Ukendt, nr. 2 Thomas Hauger, nr. 3 ukendt, nr. 4 ukendt, nr. 5 ukendt, nr. 6 muligvis Morten Schuldt-Jensen. Siddende til venstre Jean Michel Petot, i midten Ole Barkentin Lauritzen, til højre ukendt.
 • Montering af rulleskinner/transportbånd på Ribe Flaskecentral, februar 2001
  Erhvervsliv
  Særlige handelsformer
  Billede af montering af rulleskinner/ transportbånd på Ribe Flaskecentral.
 • Ejendomsmægler Henning Kruse med personale, Tømmergangen, Ribe, februar 2001
  Personer
  Ejendomsmægler Henning Kruse med personale står foran indgangen til ejendomsmægler på Tømmergangen, februar 2001. Ejendomsmægler Henning Kruse er flyttet fra Skibbroen 11 til Tømmergangen 4 i Ribe. Fra venstre Lejla Jørgensen, Erna Christensen, Helle Nielsen og Henning Kruse.
 • Astrid og Benny Løgstrup i forretningen "Kop og Kande" i Ribe, februar 2001
  Personer
  Foto af Astrid og Benny Løgstrup i forretningen "Kop og Kande" i Ribe.