Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Den gamle Latinskole, Skolegade 1, Ribe.
  Steder
  Bydele og forstæder
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Havnevæsen
  Hjem og husholdning i almindelighed
  Kort
  Sogne, landsbyer, større bebyggelser
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  0
  Skolegade 1, Ribe. Den gamle Latinskole. På muren i bygningens sydlige ende er der, den 9.7 1915, opsat en hvid mindetavle i marmor for Jacob A. Riis, der fødtes i dette hus i 1849. I husets nordlige ende er der, den 18.9. 1903, opsat en mindetavle med inskriptionen: Her var fra ca 1500 indtil 1865 Ribe Domskole. Peder Palladius 1510. Anders Sørensen Vedel 1557-61. Anders Bording 1626-37. Ole Borch 1637-44. Hans Adolf Brorson 1709-12 vare blandt dens navnkundige Disciple. (Tekst af Adjunkt Bloch og Overlærer Øllgaard). På bygningens facade er indsat en plade med Frederik d. fjerdes monogram med årstallet 1724. Ved siden af Skolegade 1 ses den nordlige ende af Skolegade 2. Skolegade er brostensbelagt. Bag Skolegade 1 og 2 ses et tag med en beboet storkerede. På billedet ses også Trikotageforretningen i Grydergade 2. Over dette hus ses et telefontrådsstativ.
 • Avisomtale af søforhøret over Bremes forlis, juli 1932
  Erhvervsliv
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Avisreferatet af det dramatiske forlis den 3. juli, hvor den norske damper Breme fra Skudeneshavn pludselig kæntrede, men hvor den 12 mand store besætning gik i bådene og reddede livet ved at komme hen til og om bord på Horns Rev Fyrskib.
 • Ribe Seminarium, Simon Hansens Vej 1-3, Ribe.
  Lærerseminarier
  Uddannelse
  Ribe Seminarium, Simon Hansens Vej 1-3, Ribe. Foran bygningen ses de mandlige seminarielever forsamlet. Bygningen, der er tegnet af arkitekt Johannes Strøm Tejsen, blev indviet i 1912. T.v. for bygningen ses køkkenhaven der grænser op til jordvejen, der senere blev til Seminarievej.
 • DM i atletik, juli 1994
  Atletik
  Kultur, fritid og historie
  Esbjerg Atletik Forening var i 1994 vært for DM i atletik for seniorer. Stævnet blev afviklet den 23. og 24. juli. Her sørges der for bespisningen. Det er Harry Olander til venstre. Hans t-shirt fortæller, at Esbjerg Idrætspark har Danmarks eneste atletikbane med otte rundbaner.
 • Bogbus, november 1985
  Biblioteksvæsen
  Kultur, fritid og historie
  Bogbussen tilhørende Esbjerg Kommunes biblioteker er en tur i Holsted. Bogbussen blev ødelagt ved en brand måneden efter.
 • Udkast til Stormflodssøjlen i Ribe
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  Kystsikring
  Natur og teknik
  Udkast til Stormflodssøjlen i Ribe, udført af Axel Hansen. Indgår i Axel Hansens tegningsarkiv A605 nr. 45
 • Oprykning til 1. division, 3. november 1974
  Fodbold
  Kultur, fritid og historie
  EfB har netop tabt på hjemmebane til B 93, men på trods af nederlaget rykkede hold alligevel op i 1. division. Her fester spillerne i omklædningsrummet efter kampen. Fra venstre ses formand Niels Vesterbæk, holdleder Ejvin Jensen, Bert Hansen og Svend Aage Clausen.
 • Oprykning til 1. division, 3. november 1974
  Fodbold
  Kultur, fritid og historie
  EfB har netop tabt på hjemmebane til B 93, men på trods af nederlaget rykkede hold alligevel op i 1. division. Her fester spillerne i omklædningsrummet efter kampen. Til venstre ses Bert Hansen, mens formand Niels Vesterbæk får et klap på skulderen. Spilleren til højre kunne ligne Erik Broch Petersen.
 • Oprykning til 1. division, 3. november 1974
  Fodbold
  Kultur, fritid og historie
  EfB har netop tabt på hjemmebane til B 93, men på trods af nederlaget rykkede hold alligevel op i 1. division. Her fester spillerne i omklædningsrummet efter kampen. Her skænker Bert Hansen champagne op, mens Svend Aage Clausen gør klar til at åbne en ny flaske. Det kunne være holdleder Ejvin Hansen til venstre. Enkelte fans har også fået lov til at komme med ned i omklædningsrummet.