Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Englandsgade 11, 1978.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Englandsgade 11. Forhus i 2½ etage med kælder og skiferbelagt sadeltag. Profileret hovedgesims og kordon gesims med sparrehoveder. Midterparti udformet som karnap, der bæres af knægte og tranefugl. Murværket er dybrøde teglsten. Vinduerne er hvidmalede, opdelte og med sprosser i de øverste rammer. I tagetagen er isat tre gavlkviste. Ejendommen er opført i 1904 for tømrermester P. J. Møllers arvinger og tegnet af C. H. Clausen. Meget smuk bygning med buede vinduer i 1. etage og firkantede i 2. etage. Dog misklæder det huset, at et enkelt kældervindue er ændret.
 • Søren Hansen Sørensen, ca. 1930
  Personer
  En større forsamling. Det skulle være vedr. Søren Hansen Sørensen. Kan det være er guldbryllup eller sølvbryllup? Og kan Søren Hansen Sørensen være manden midt i forreste række. Han må næsten holde sin kone i hånden.
 • Julehyttebyen på Torvet i Esbjerg, 2012.
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Steder
  Jul
  Mennesker i Esbjerg Centrum
  Vinter
  Julehyttebyen på Torvet i Esbjerg den 23. december 2012 om formiddagen. Torvet er næsten mennesketomt, da der er snestorm.
 • Cykelryttere ved Landsmandsbanken på Torvet, april 1944
  Cykling
  Kultur, fritid og historie
  Cykelryttere fra Esbjerg Cykle-Ring af 1919 er samlet på Torvet foran Den Danske Landmandsbak. Et skilt på bankens mur viser vej til et tilflugtsrum. Rytterne er på vej ud på deres sædvanlige træningstur, der går til Brørup og retur. En strækning på 80-85 km.
 • Torvet i Esbjerg med sne, 2012.
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Steder
  Torvet i Esbjerg den 23. december med julehyttebyen, skøjtebanen og juletræ. Der er næsten igen mennesker på torvet, da der er snestorm.
 • Facadefoto af Hjertinghjemmet, ca. 1924
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Facadefoto af Hjertinghjemmet, der fungerede som et rekonvalescenthjem for kvinder af den arbejdende og tjenende klasse. Hjemmet eksisterede fra 1924 til 1931. I 1932 overtog Københavns Kommunelærerindeforening bygning og den indgik efterfølgende i svagbørnskolonien, hvis hovedbygningen lå på nabogrunden, Sanatorievej 28.
 • Kristian Magnus Sørensen, ca. 1943
  Personer
  Portræt af arbejdsmand Kristian Magnus Sørensen, der var født i Faster den 24. januar 1896. Ved kommunalvalget den 5. maj 1943 stillede han op for Den Uafhængige Arbejder- og Tjenestemandsliste. Han var blandt listens to kandidater, der blev valgt ind i byrådet, hvor han sad frem til 1945. Kristian Magnus Sørensen døde den 15. juni 1979.
 • Søren Hansen og Edel Kirstine Sørensens diamantbryllup, ca. 1920
  Personer
  Søren Hansen Sørensen og hans hustru Edel Kirstine (F. Knudsen) holder diamantbryllup. her er brudeparret og gæsterne foran Missionshotellet, hvor festen sikkert har fundet sted. Det er ikke lykkedes at lokalisere parret!
 • Kongensgade med sne, 2012.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  En person trækker to børn på bobslæder i Kongensgade den 23. december 2012, hvor der var snestorm.
 • Kongensgade, 2012.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Kongensgade med få mennesker på gaden den 23. december 2012 om formiddagen. En snestorm kom ind over landet fra morgenstunden.
 • Kongensgade, 2012.
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Steder
  Tøjbutikken Viktor No 60 i Kongensgade med varer og mannequindukker på gaden under snestormen den 23. december 2012.
 • Falck-lægebil, 2012.
  Brandvæsen
  Offentlige myndigheder
  En Falck-lægebil tilhørende Region Syddanmark under udrykning overhaler en bil i Stormgade.
 • Biler i snevejr, 2012.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Biler ved krydset Stormgade og Spangsbjerg Kirkevej den 23. december 2012, hvor der var snevejr.
 • Palads Hotel, 1978.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Skolegade 14. Hjørneforhus i 4½ etage med skiferbelagt sadeltag. De 2 hjørner mod Skolegade og Englandsgade er fra 2. etage og opefter udformet som 8-kantede tårne med spir. begge facader er dekoreret med halvrunde karnapper fra 2. etage som afsluttes med altaner hvorover halvrunde frontispicer. Mod Skolegade er der i taget isat 2 gavlkviste, og mod Englandsgade ligeledes 2 gavlkviste. 1. etage refendfuget. Øvrigt murværk i rødt tegl. Refendfugningen mangler på en del af Skolegade strækningen. Vinduerne er smårammede og hvidmalede. I de 2 tårne er vinduerne sprossede. Palads Hotellet er opført af teglværksejer Hans Peter Jensen og er tegnet af arkitekt H. P. N. Hedemann fra København. Indvielsen var den 24. januar 1914. Facaden er næsten uændret siden opførelsen. Bygningen er sammen med ejendommene Englandsgade 23 og 25, der er opført af samme bygherre, et af de mere markante bygningskomplekser i kvarteret omkring Østergade og Englandsgade. Begge bygninger er i samme arkitektur. Det manglende stykke refendfugning bør ved lejlighed genskabes.
 • Kristian P. Sørensen, ca. 1952
  Personer
  0
  Portræt af murersvend Kristian P. Sørensen, der indtrådte som suppleant i Esbjerg Byråd i 1952. Han var byårdsmedlem fra til 1954.
 • Kongensgade, ca. 1895 (dårlige tider)
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Kongensgade ca. år 1895 set fra lige lidt vest for Torvet mod Stormgade. På højre side af gaden ses Tøjhuset ved Christian M. Hansen (den eneste Christian M. (Marius) Hansen i EBAs databaser flyttede til århus i 1901). Så følger Richard Frederik Rosenkildes blikkenslagerforretning, Kongensgade 39 (byens første tre-etagers hus). RFR emigrerede til Amerika i 1904. På venstre side ses bl.a. J. J. Frandsens tøjforretning, Kongengade 48. Jens Jessen Frandsen gik konkurs den 19. Juli 1900 og emigrerede den 13. oktober 1900 til Amerika. I den mellemliggende tid logerede den fallerede mand hos Gæstgiver Jacob Hansen Lund, Kongensgade 75. Forrest et skilt med Poulsens Fedevareforretning, kaldtes også viktualieforretning. Lars Poulsen flyttede til København ved årsskiftet 1902/1903. Fra omkring år 1900 og nogle år frem oplevede den ellers frembrusende by Esbjerg iflg. Blikkenslager Richard Frederik Rosenkilde en nedgangsperiode, der bl.a. også fik blikkenslageren til at forlade byen, for hans vedkommende til Amerika. Rosenkilde kom dog tilbage igen i 1909, hvor "tingende havde rettet sig" og der igen var fremgang i Esbjerg.
 • Englandsgade/Norgesgade, 1978.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Englandsgade 45 og Norgesgade 18. Hjørnebygning i 3½ etage med teglstensbelagt mansardtag. Murværket er i røde teglsten. Vinduerne er klassicistisk i deres udformning. I 1. etage er indrettet enkelte butikker. I hjørneejendommen er det Hugo Petersens kolonialhandel. Bygget i 1929 for murermestrene Hans og Kai Andersen. Købmand Hugo Petersens faste kunder var folk fra kvarteret, og de kunne også handle ad bagdøren uden for åbningstid. De købte på bog og betalte en gang om måneden. Til nytår indgik nytårsraketter i varesortimentet - de var dog ofte våde. Bemærk i øvrigt udslaget af datoparkeringen i Englandsgade - billedet må være taget på en ulige dato.
 • Danmarksgade 64, 1978.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Danmarksgade 64. Forhus i 2½ etage, i rød blank mur og med skiferbelagt sadeltag. Profilerede vinduesindfatninger. Soklen er kvaderfuget. Vinduerne har store panorameruder. I taget er isat 1 kvist. Bygget i 1895 for kaptajn L. H. Laursen.
 • Kirkegade 39, 1978.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Kirkegade 39. Forhus i 1½ etage med skiferbelagt sadeltag. Facaden står i malet murværk og med profilerede vinduesindfatninger. I taget er isat 1 kvist. Bygget omkring 1893.
 • Kirkegade 41-43, 1978.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Kirkegade 41-43. Dobbelthus i 1½ etage med skiferbelagt sadeltag. Pudset mur med frisedekorationer. Facaden er udformet med 2 gavlkviste over side risalitter og 2 tagkviste. Vinduerne er smårammede og til dels sprossede. I nr. 43 er påsat skodder. Huset er bygger i 1905 for murermester A. Rasmussen og tegnet af arkitekt C. H. Clausen. Flemmings Ejendomskontor har hjemme i nr. 43.
 • Norgesgade/Kirkegade, 1978.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Norgesgade 58. Hjørneforhus i 1½ etage med teglstensbelagt mansardtag. Facaden er pudset og har kvaderfugede hjørnepartier med segmentfrontoner over. Vinduerne er hvidmalede, smårammede og tildels sprossede. I taget mod Kirkegade er isat to kviste, og mod Norgesgade er isat en kvist. Bygget i 1906 og tegnet af C. H. Clausen for murermester A. Rasmussen.