Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Forsorgshjemmet, 1. april 1974
  Social og sundhed
  Særforsorg
  Forhallen og modtagelsen ved Ribe Amts Forsorgshjem, Exnersgade 47 A.
 • Udenbys politibetjente på dækket af en Englandsbåd, april 1934
  Politivæsen
  Offentlige myndigheder
  Udenbys politibetjente på dækket af en Englandsbåd i Esbjerg Havn i forbindelse med den store havnestrejke i april 1934. De var hidkaldt for at støtte Esbjerg Politi, der havde hænderne mere end fulde under den månedlange arbejdskonflikt. På bagsiden står der noteret følgende navne på politimændene: 1. række fra venstre: Ka. P.A.S. Pedersen, Nr. Sundby; Kob. Skjalm, Nyborg; Ka. Bjarus, Odense; Kob. Mortensen, Aabenraa; Ka. Aage Christensen, Aalborg. 2. række fra venstre: Pa. Olsen, Aarhus; Ob. V. Z. Jacobsen, Riis Skov; Pa. Martinsen, Aarhus; Pa. Michelsen, Aarhus; Pk. Sølvsteen, Hellerup; Pa. Hinge, Aarhus, Kob. Møller Jensen, Helsingør, Kob. Hellesen, Roskilde; Ka. Østrup, Odder (Svinkløv); Hans Justesen (død i Tyskland). 3. Række fra venstre: Ob. Wendelbo, Aarhus; Ob. Holdt, Aarhus; Ob. Frode Christensen, Aarhus; Pa. Kruse, Nykøbing M.
 • Bekæmp Rotterne ca. 1947
  Hygiejne og sundhed i almindelighed
  Social og sundhed
  Hygiejne og sundhed i almindelighed
  Landbrugsforhold i almindelighed
  Social og sundhed
  Plakat fra Skadedyrcentralen, der blev oprettet af Ludvig Lange i 1910.
 • Mindesten for P. N. Kock, 11. oktober 1942
  Personer
  0
  Søndag den 11. oktober 1942 blev der rejst en mindesten for Esbjergs tidligere borgmester P. N, Kock. Her lægger enken Caroline Kock en buket ved mindestenen, der var rejst af Arbejder-Cooperationen i Esbjerg. P. N. Kock var foruden borgmester i 1941-1942 forretningsfører ved Arbejdernes Fællesbageri. Han døde den 14. august 1942 og blev begravet i Gravlunden den 18. august.
 • Kantinen ved Nordisk Gummibådsfabrik, ca. 1977
  Forlis og søredningsvæsen
  Offentlige myndigheder
  Fra kantinen ved Nordisk Gummibådsfabrik, Sædding Ringvej 13. På væggen ses et maleri af Gustav Carlsson fra 1976.
 • Raunsbjerg Invest overtager City-Centret, ca. 1985
  Personer
  Investeringsselskabet Raunsbjerg Invest med bl.a. den forhenværende minister Jacob Sørensen har overtaget ejerskabet 14 butikker i City-Centret. Her ses han til venstre sammen med isenkræmmer Jens Riegels Jensen fra Ting & Kram samt marketingschef Jean Eriksen.
 • Jens Riegels Jensen, ca. 1979
  Personer
  Isenkræmmer Jens Riegels Jensen, der havde Riegels, isenkramforretning i Citycentret. Forretning lå oprindeligt i Strandbygade, men flyttede i 1978 til City-Centret. Han sidder med et skilt fra Ting & Kram, så måske forretningen er blevet en del af kæden med samme navn?
 • Riegels, Citycentret, ca. 1979
  Enkelte almene handelsfirmaer
  Erhvervsliv
  Fra Riegels, isenkramforretning i Citycentret. Forretning lå oprindeligt i Strandbygade, men flyttede i 1978 til City-Centret. Kan det være fordi, at Riegels bliver en del af Ting & Kram-kæden?
 • Børge Kristensen modtager Esbjerg Turistpris, 1998
  Personer
  Esbjerg Turistpris blev i 1998 overrakt til Børge Kristensen, der var distributions-chef ved JydskeVestkysten samt fremtrædende medlem af Boldklubben B 47. Leif Paaskesen fra DSB ser ud til at overrække præmien, der fulgte med udnævnelsen.
 • Redningsflåde fra Nordisk Gummibådsfabrik, ca. 1990
  Forlis og søredningsvæsen
  Offentlige myndigheder
  En redningsflåde fra Nordisk Gummibådsfabrik med minimum tre personer om bord.
 • Elevfoto fra husholdningskolen og højskolen, Storegade 76, Esbjerg, 1902
  Personer
  Højskoler og ungdomshøjskoler
  Uddannelse
  Elever og forstanderen fra husholdnings- og højskolen i Storegade 76. Personerne på billedet kendes ikke, men det er sandsynligvis forstanderen, H. J. Hagbard og familie, der sidder i midten på forreste række.Højskoleforstander Hans Jørgen Hagbard var gift med Anna Margrethe. Hun ses siddende som nummer fire fra venstre. Herefter er det sønnen Michael, inden vi har forstanderen. 2. række 1. fra venstre Karoline Rasmussen, Rindby. 3. række 2. fra venstre Helga Jensen I 1896 blev der på grænsen mellem Esbjerg by og det østlige nabosogn Jerne åbnet en husholdnings- og efterskole. De drivende kræfter var sognepræsten i Nordby, senere provst S. H. Holck, og gårdejer Gregers P. Gregersen fra Bryndum sogn. Den nye skole fik kun få elever og i 1898 omdannedes den til højskole. Forstanderen blev H. J . Hagbard, en 46-årig fynbo der kom fra en lærerstilling på Kvissel højskole. Skolen åbnede den 3. maj 1898 med 22 elever. Allerede to år efter omdannede Hagbard skolen til højskole og husholdningsskole, men det blev aldrig en stor succes. I 1903 blev skolen lukket.
 • Ribe Amts Forsorgshjem, Exnersgade 47, 1974.
  Social og sundhed
  Særforsorg
  Facadefoto af Ribe Amts Forsorgshjem.
 • Køkken i pensionistlejlighed, 1972
  Forsorg for ældre i almindelighed
  Social og sundhed
  Forsorg for ældre i almindelighed
  Social og sundhed
  Maden som pensionisten har fået leveret er ved at blive varmet op i køkkenet.