Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Tøjreparationscentralen, maj 1943
  Besættelsestiden, dagligliv
  Kultur, fritid og historie
  Tilbage i november 1942 blev det besluttet at oprette en tøjreparationscentral, der på grund af lokalemangel fik til huse i Socialkontorets frokoststue. Her kunne man få repareret sit tøj til en timeløn på ti øre. Tilbuddet gjaldt dog kun, hvis man havde en indkomst på højst 2600 kr. I maj 1943 kunne man oplyse, at man havde brugt 7000 timer på omsyning og reparationer. Her knokler damerne med lederen fru Klixbøll stående i baggrunden t.v. Damen t.h. er Agnes Zebitz, der var uddannet skrædder.
 • Torvet set fra Skolegade mod Havnegade, 1905
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Steder
  Huset til venstre er Kongensgade 40. Det blev opført i 1890 ved arkitekt J. Lund Christensen. Ombygget i 1912 ved arkitekt O. Berg. Der har bl.a. været isenkram- og sportsforretning, nu McDonalds. Til højre ses Handelsbankens bygning, nu Matas.
 • Esbjerg Atletikklub. Brydere, ca. 1920.
  Atletik
  Kultur, fritid og historie
  Brydere i Esbjerg Atletikklub af 1917. I forreste række yderst th: Peter Ove Brandholt, født 12. marts 1894.
 • Torvegade, ca. 1955
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Torvegade mellem Borgergade og Kongensgade, med bl.a. Palmehaven til venstre. Til højre i den hvide bygning A.P.'s Vinstue.
 • Markeringspæle ved Paradissøerne, 2011.
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Steder
  Infrastruktur
  Naturoplevelser
  Esbjerg Kommunes markeringspæle ved stierne ved Paradissøerne.
 • Bilsammenstød, 19. maj 1943
  Trafik og transport i almindelighed
  Natur og teknik
  Om formiddagen onsdag den 19. maj 1943 skete et bilsammenstød på hjørnet af Skjoldsgade og Stormgade. En lillebil Z 1516 ført af chauffør M. P. Geil, Sjællandsgade 28, kom kørende ad Skjoldsgade ud mod Hovedvej 12. I krydset kolliderede han med en lastbil Z 3818. Lastvognen væltede om på siden, mens lillebilen slap med en smadret køler. En passager i lillebilen mistede to tænder. Geil overså sin vigepligt, da han blev blændet af solen.
 • Advarsel mod sammenstimlen, oktober 1942
  Besættelsestiden, administration og myndighed
  Kultur, fritid og historie
  Fredag den 2. oktober 1942 måtte politimester Hebo indskærpe forbuddet mod opløb og sammenstimlen. Der havde i den seneste tid været en del opløb i byens gader. Det gjaldt også de mange nysgerrige, der stimlede sammen ved f.eks. en væltet cyklist eller par raske drenge, der kom i slåskamp. Enkelte gange havde der nærmest været tale om mindre optøjer. Politiet varslede bøder eller fængsel i op til tre måneder, hvis folk ikke opførte sig ordentligt. Her er det en CB'er, der i den forbindelse hænger Kongens opråb op ved politistationen på Torvet.
 • Frodesgade 150-152 efter bombardementet, september 1939
  Besættelestiden, enkeltbegivenheder
  Kultur, fritid og historie
  Frodesgade 150-152 efter bombardementet af Royal Airforce den 4. september 1939. I baggrunden til højre skimtes Strandby Plads.
 • Børnehjælpsdagen, 18. september 1942.
  Personer
  Fra Børnehjælpsdagene i september 1942. Festlighederne begyndte fredag den 18., hvor redaktør Høyer-Nielsen åbnede "dagen" på Paladshotellet kl. 19, hvor der blev festet frem til kl. 24. Dagen efter gik det løs igen. Børnehjælpsdagene blev benyttet til at indsamle penge til børn. Her foregår det hos skoledirektør Olaf Petersen, hvor en flok skolebørn er forbi med raslebøssen.
 • Mindesten på P. N. Kocks gravsted, 11. oktober 1942
  Personer
  Ved en højtidelighed den 11. oktober 1942 afsløredes en mindesten på P. N. Kocks grav. Her holder pantefoged L. M. Nielsen tale ved mindestenen, der var rejst af Arbejder-Cooperationen i Esbjerg. P. N. Kock var foruden borgmester i 1941-1942 forretningsfører ved Arbejdernes Fællesbageri. P. N. Kock døde den 14. august 1942 og blev begravet i Gravlunden den 18. august.
 • Børnehjælpsdagen, 18. september 1942.
  Personer
  Fra Børnehjælpsdagene i september 1942. Festlighederne begyndte fredag den 18., hvor redaktør Høyer-Nielsen åbnede "dagen" på Paladshotellet kl. 19. Her er det organist Hans Peter Sørensen, der giver den som lirekassemand i Kongensgade. Skiltet fortæller, at han er far til otte uopdragne børn.
 • Borgmester P. N. Kocks begravelse, 18. august 1942
  Personer
  Fra borgmester P. N. Kocks begravelse, der fandt sted tirsdag den 18. august 1942. Her bæres kisten ud af Zions Kirke, hvorefter turen gik til Gravlunden, hvor der blev holdt en mindehøjtidelighed i kapellet, inden begravelsen fandt sted.
 • Vesterhavsgade 27, 1943
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Facadefoto af Vesterhavsgade 27, der er opført i 1937 efter tegninger af arkitekt N. R. Larsen for murermester Hans Møller. Fotoet er bragt i dagbladet Vestjyden med følgende kommentar: Det er muligt, at denne bygning er godt indrettet, men køn er den langt fra.
 • Bibliotekar Skov Thomassen, februar 1943
  Personer
  Jerne Kommune fik i februar 1943 et nyt bibliotekslokale, der samtidig var indrettet til læsestue med håndbogsamling. Onsdag den 10. februar fandt indvielsen sted ved en lille højtidelighed. Her præsenterer bibliotekar og viceskoleinspektør Jens Skov Thomassen et hjørne af biblioteket.
 • Foråret nydes på Torvet, maj 1943
  Personer
  En gruppe unge mennesker nyder foråret i Kongensgade ved Rådhuspladsen, som Torvet hed i denne periode. Den unge mand til venstre, der sidder på sin cykel, er åbenbart smedelærling. Han vandt ugens femkroneseddel i Vestjydens lille konkurrence "Der blev De fanget".
 • Der fintælles stemmer efter valget, maj 1943
  Personer
  0
  Der fintælles stemmer efter kommunalvalget den 5. maj 1943 i udvalgsværelset i Esbjerg Kommunes Administrationsbygning på hjørnet af Torvegade og Danmarksgade. Udvalgsværelset lå på 2. sal og vendte ud mod Danmarksgade.Fra venstre ses Brandholt, Johan Olsen og borgmester Høyer-Nielsen. Med ryggen til ses fra venstre kommunaldirektør Hans Nielsen og Niels Jespersen.
 • Sådan bliver Vestjyden til, marts 1943
  Erhvervsliv
  Pressevæsen
  Torsdag den 1. april 1943 skiftede Vestjyllands Socialdemokrat navn til dagbladet Vestjyden. I den forbindelse udgav avisen et tillæg, der fortalte lidt om den nye avisen, og hvordan den blev trykt. Her er det faktor og redaktionssekretær, der drøfter ombrydningen.
 • Sådan bliver Vestjyden til, marts 1943
  Personer
  Torsdag den 1. april 1943 skiftede Vestjyllands Socialdemokrat navn til dagbladet Vestjyden. I den forbindelse udgav avisen et tillæg, der fortalte lidt om den nye avisen, og hvordan den blev trykt. Her er det fra medarbejdernes kontor. Til venstre ses redaktionssekretær I. A. Ørsted.