Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Området ved Skrænten set fra Stormgade, april 1961
  Bydele og forstæder
  Steder
  Forreste rækker er den lave bebyggelse på sydsiden af Skrænten, anden række er etageboligerne på nordsiden af Skrænten og tredje række er højhusene på Spangsbjerg Kirkevej. Til venstre i billedet ses Spangsbjergskolen. Vejen på tværs er Bakkevej. Husene på Bakkevej er dog ikke bygget endnu.
 • Havnen, april 1962
  Havnevæsen
  Steder
  Spildevand bliver lukket ud i havnen?
 • Pavillonen ved Grådybskolen, marts 1962
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Pavillionen ved Dyrskuepladsen, som var Lilleskole for børnehave- og 1. klasse. Den høje dreng med lyst hår i forgrunden er Niels-Jørn Gadeberg og med ryggen til t.h. for ham lillebror Hans Henrik Gadeborg.
 • Esbjerg Statsskole, maj 1968.
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Eleverne fra Esbjerg Statsskole fejrede sidste skoledag, inden den skriftlige eksamen. På billedet ses det traditionelle optog med Kirsten Frederiksen i forgrunden i Islændertrøje og sydvest.
 • Gårdejer Jens Chr. Jørgensen og familie fotograferet i haven, juni 1961
  Personer
  0
  Gårdejer Jens Chr. Jørgensen (med vest) og familie, fotografret i haven. Adressen i dag (2016) er Guldager Stationsvej 120, Esbjerg V.
 • Lergravssøen, Marts 1955.
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Steder
  en lille af søerne ved Lergraven. Det er Ribegade der ses i forgrunden til venstre.
 • Esbjerg Kommunes stenplads og stenhuggeri, 1955.
  Havnevæsen
  Steder
  Den Kommunale Stenplads på havnen. Til højre i billedet ses Gasværket og den anden bygning er det nye Esbjerg Andels Svineslagteri på Darumvej.