Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Familien Kaj Jensen Jerne, fotograferet af Peter Nissen, sommeren 1945
  Personer
  0
  Familien Kaj Jensen Jerne, fotograferet af Peter Nissen. Fra venstre Rigmor Jensen - kaldet fru Kaj Jensen, Øivin Jensen, Lillemor Jensen og Kaj Jensen.
 • Pastor Jens Peter Jensen, ca. 1930
  Folkekirken i almindelighed
  Personer
  Religion
  Portræt af pastor Jens Peter Jensen, som i 1920 blev udnævnt til præst i Guldager. Menighedsrådet var ikke begejstret for en præst, der tilhørte Indre Mission, men stiftsprovst Olsen kunne berolige med, at Jensen tilhørte Ydre Mission
 • Pastor Jensen, Guldager, 1953
  Husflid og sløjd
  Kultur, fritid og historie
  Personer
  Pastor Jens Peter Jensen, Guldager, havde maler- og billedskærerkunst som hobby. Her viser han sin "himpegimpe" frem, der var udsmykket med præstens egne træskærerarbejder.
 • Bryllup mellem Jens Peter Jensen og Margery Lizzie Watts, 1915
  Personer
  Da pastor Jens Peter Jensen havde taget en eksamen i London, rejste han til Indien for at missionere. Her blev han i 1915 gift med Margery Lizzie Watts.
 • Pastor Jensen med hustru og barn, 1917.
  Personer
  Jens Peter Jensen, som senere blev præst i Guldager, vendte i foråret 1917 tilbage til Hellerup fra Indien med hustru og barn. Familien rejste i en måned gennem Kina, med den transsibiriske jernbane fra Vladivostok i Sibirien til Skt. Petersborg. Herefter gik turen videre gennem Finland og Sverige. På billedet ses Jens Peter Jensen og hustru Margery Lizzie Watts Jensen med datteren Sofie Georgiana.
 • Jens Peter Jensen, ca. 1909
  Personer
  Portræt af Jens Peter Jensen, der blev født 22. december 1876 i Birkede ved Viby på Sjælland. Efter at have opgivet lærergerningen tog han i 1909 missionseksamen ved Købehavns universitet. I 1920 blev han udnævnt til præst i Guldager, hvor han havde sit kald frem til pensionen 1. januar 1947. Han døde på Centralsygehuset i Esbjerg i 1955.
 • ECR og feriehusene, maj 1939
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Medlemmer af Esbjerg Cykelring af 1919 starter træningstur fra "feriehusene" på hjørnet af Hjertingvejen og Tarphagevejen. Billedet formodes at være fra 1939, året for opførelsen. De 15 feriehuse blev bygget i foråret 1939 af Esbjerg Kommune i forbindelse med organisationen Dansk Folkeferie. Feriehusene blev beslaglag af Den tyske værnemagt under besættelsen. Efter reparationer blev husene benyttet til husvildeboliger fra den 1. december 1945. Faktisk var Feriehusenes første gæster 75 cykelryttere. Måske er det nogen af dem, vi ser på billedet.
 • Grønnegade 27-33, ca. 1970
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Facadefoto af Grønnegade 27-33, der blev opført i 1896. Esbjerg Kommune opkøbte ejendomme til nedrivning i løbet af 1960'rne. I 1962 blev nr. 27 købt af lrs. Bruno Mortensen. I 1967 blev nr. 29 købt af fisker Jørgen Hymøller. I 1970 blev nr. 31 købt af chauffør Kristian Jensen og i 1968 blev nr. 33 købt af boet efter smed Svenne Mathiesen Riis. Bygningerne blev revet ned i 1971. De gik i øvrigt under navnet Amerikanerhuset.
 • Brand i Havneadministrationsbygningen, 1936
  Havnevæsen
  Steder
  Lørdag den 25. april 1936 hærgede en voldsom brand Havneadministrationsbygningen. Ilden opstod ved at noget benzin, som nogle håndværkere brugte, blev antændt. I løbet af få minutter stod hele loftsetagen og første salen af den gamle del af bygningen i flammer. Det lykkedes dog for brandvæsenet at få kontrol med ilden i løbet af formiddagen. Brandskaden blev løseligt anslået til omkring 50.000 kr. Her er den brandende bygning, der har tiltrukket en masse nysgerrige mennesker, set fra havnen.
 • THE R.A.F. BALTIC CRUISE IN ESBJERG 1933
  Bydele og forstæder
  Steder
  Vandflyvere i Trafikhavnen 1933. Faktisk kaldte englænderne dem "Flying Boats", og i august 1933 landede disse fire i Trafikhavnen. Flyene var også på samme tur i september 1930 og turen formodes at være en kopi af denne: Flyene kom da fra Felixstove og havde fløjet seks timer. Typen var Supermarine "Southampton", og de var på trænings- fremvisningstur i Østersøområdet i september/oktober. De flyvende både lettede med kurs mod København den 5. september og efter rundtur i de Nordiske og Baltiske lande kom de retur fra Oslo til Esbjerg den 1. oktober og dagen efter fløj de de 333 sømil til Felixstove igen. I 1935 blev disse gamle fly med åbne cockpits udskiftet med en ny model, kaldet Scapa, hvor besætningen kom i læ.
 • Facadefoto af Exnersgade 47, ca. 1935
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Enkelte almene handelsfirmaer
  Erhvervsliv
  Særlige handelsformer
  Facadefoto af Exnersgade 47, der blev opført som Hotel Esbjerg. Fra ca. 1923 havde Esbjerg Produktforretning og sækkelager hjemme i bygningen. Natten til den 3. august nedbrændte bygningen, hvor den højre del ikke blev genopført. Fotoet her er fra før branden. Bemærk at bygningen også omtales som Østborg.
 • Luftfoto Esbjerg Havn, 2014.
  Havnevæsen
  Steder
  Luftfoto af Esbjerg Havn med Esbjerg i baggrunden. I forgrunden ses Østhavnen under opførelse.