Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Luftfoto over Ribe, 2014.
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto
  Seværdigheder
  Luftfoto over Ribe med Ribe Domkirke midt i billedet.
 • Luftfoto over Ribe, 2014.
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto
  Seværdigheder
  Luftfoto over Ribe med Ribe Domkirke midt i billedet.
 • "Lønnegård" i Vester Gjesing. udat.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Gården "Lønnegård" beliggende forenden af stikvej fra Vester Gjesingvej mod vest, omtrendt, hvor Roald Amundsensvej 4 er i dag (2014). Gården kan findes med navn på www. historiskatlas 4 cm kort fra 1976. Registrede ejere som følger: 1787 Søren Nielsen, 1811 Niels Jepsen, 1820 Anne og Morten Mortensen, 1865 Hans Mortensen, 1910 Kirstine og Morten Lønne, 1930 Marie og Viggo Lønne, 1954 Eva og Jens Ingvard Ibsen indtil 1966. Nedrevet 1973, sidst stående bygninger var stuehus opført 1895, stald og lade 1952. Gårdens areal var i 1950 på 33 ha. I sin tid udstykket fra "Blåbjerggård" og i 1895 flyttet fra selve landsbyen og ud på marken.
 • Familien Kaj Jensen Jerne, fotograferet af Peter Nissen, sommeren 1945
  Personer
  0
  Familien Kaj Jensen Jerne, fotograferet af Peter Nissen. Fra venstre Rigmor Jensen - kaldet fru Kaj Jensen, Øivin Jensen, Lillemor Jensen og Kaj Jensen.
 • Pastor Jens Peter Jensen, ca. 1930
  Folkekirken i almindelighed
  Personer
  Religion
  Portræt af pastor Jens Peter Jensen, som i 1920 blev udnævnt til præst i Guldager. Menighedsrådet var ikke begejstret for en præst, der tilhørte Indre Mission, men stiftsprovst Olsen kunne berolige med, at Jensen tilhørte Ydre Mission
 • Pastor Jensen, Guldager, 1953
  Husflid og sløjd
  Kultur, fritid og historie
  Personer
  Pastor Jens Peter Jensen, Guldager, havde maler- og billedskærerkunst som hobby. Her viser han sin "himpegimpe" frem, der var udsmykket med præstens egne træskærerarbejder.
 • Bryllup mellem Jens Peter Jensen og Margery Lizzie Watts, 1915
  Personer
  Da pastor Jens Peter Jensen havde taget en eksamen i London, rejste han til Indien for at missionere. Her blev han i 1915 gift med Margery Lizzie Watts.
 • Pastor Jensen med hustru og barn, 1917.
  Personer
  Jens Peter Jensen, som senere blev præst i Guldager, vendte i foråret 1917 tilbage til Hellerup fra Indien med hustru og barn. Familien rejste i en måned gennem Kina, med den transsibiriske jernbane fra Vladivostok i Sibirien til Skt. Petersborg. Herefter gik turen videre gennem Finland og Sverige. På billedet ses Jens Peter Jensen og hustru Margery Lizzie Watts Jensen med datteren Sofie Georgiana.
 • Jens Peter Jensen, ca. 1909
  Personer
  Portræt af Jens Peter Jensen, der blev født 22. december 1876 i Birkede ved Viby på Sjælland. Efter at have opgivet lærergerningen tog han i 1909 missionseksamen ved Købehavns universitet. I 1920 blev han udnævnt til præst i Guldager, hvor han havde sit kald frem til pensionen 1. januar 1947. Han døde på Centralsygehuset i Esbjerg i 1955.
 • ECR og feriehusene, maj 1939
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Medlemmer af Esbjerg Cykelring af 1919 starter træningstur fra "feriehusene" på hjørnet af Hjertingvejen og Tarphagevejen. Billedet formodes at være fra 1939, året for opførelsen. De 15 feriehuse blev bygget i foråret 1939 af Esbjerg Kommune i forbindelse med organisationen Dansk Folkeferie. Feriehusene blev beslaglag af Den tyske værnemagt under besættelsen. Efter reparationer blev husene benyttet til husvildeboliger fra den 1. december 1945. Faktisk var Feriehusenes første gæster 75 cykelryttere. Måske er det nogen af dem, vi ser på billedet.
 • Grønnegade 27-33, ca. 1970
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Facadefoto af Grønnegade 27-33, der blev opført i 1896. Esbjerg Kommune opkøbte ejendomme til nedrivning i løbet af 1960'rne. I 1962 blev nr. 27 købt af lrs. Bruno Mortensen. I 1967 blev nr. 29 købt af fisker Jørgen Hymøller. I 1970 blev nr. 31 købt af chauffør Kristian Jensen og i 1968 blev nr. 33 købt af boet efter smed Svenne Mathiesen Riis. Bygningerne blev revet ned i 1971. De gik i øvrigt under navnet Amerikanerhuset.
 • Brand i Havneadministrationsbygningen, 1936
  Havnevæsen
  Steder
  Lørdag den 25. april 1936 hærgede en voldsom brand Havneadministrationsbygningen. Ilden opstod ved at noget benzin, som nogle håndværkere brugte, blev antændt. I løbet af få minutter stod hele loftsetagen og første salen af den gamle del af bygningen i flammer. Det lykkedes dog for brandvæsenet at få kontrol med ilden i løbet af formiddagen. Brandskaden blev løseligt anslået til omkring 50.000 kr. Her er den brandende bygning, der har tiltrukket en masse nysgerrige mennesker, set fra havnen.