Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • 5. klasse, Boldesager skole, 1941.
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Skolebillede af 5. klasse på Boldesager skole 1941. Læreren stående yderst t.v. er Valdemar Petersen.
 • Nanny Bredahl, ca. 1970
  Havnevæsen
  Steder
  Fiskekutter E 116 Nanny Bredahl i Fiskerihavnen. Skibet i baggrunden kunne være en norsk tanker. Nanny Bredahl ses i fiskeriårbøgerne fra 1961 til 1972.
 • Hansine Marie og Niels Kloster, 1923
  Personer
  Fisker Niels Kloster (1879-1927)og hustru Hansine Marie med 12 af deres i alt 24 børn. I borgerdatabasen 1924 ses følgende 12 hjemmeboende børn: Ingerborg (f. 1903), Margrethe (f. 1904), Søren (f. 1906), Minna (f. 1907), Christian (f. 1908), Leo (f. 1910), Else (f. 1911), Halse (f. 1913), Haakon (f. 1914), Enok (f. 1916), Samuel (f. 1919) og Johannes (f. 1921). Hertil kommer Peter, der blev født i 1924.
 • Fiskeauktionshallen, ca. 1968
  Havnevæsen
  Steder
  Fiskekutterne har afleveret fangsten ved fiskeauktionen, hvor de nu klargøres til salg.
 • Havnen, ca. 1968
  Havnevæsen
  Steder
  Luftfoto over Esbjerg Havn. Nederst Vestkraftkaj. Herefter på modsatte side af Østre Havn ses Englandskajen med to englandsbåde samt Agricolds frysehus (den røde bygning). Herefter følger Dokhavnen, inden vi har færgehavnen og Containerhavnen.
 • Containerhavnen, ca. 1968
  Havnevæsen
  Steder
  Luftfoto over den nyanlagte Containerhavn. De to containerskibe kunne være Suffolk og Somerset.
 • Fiskekuttere på bedding, ca. 1968
  Havnevæsen
  Steder
  Fiskekuttere på bedding. Det er lige, hvor vejene Kølen og Hækken mødes.
 • Fiskekuttere i Fiskerihavnen, ca. 1968
  Havnevæsen
  Steder
  Fra Fiskerihavnen, hvor der endnu er fiskekuttere.
 • Fra Containerhavnen, ca. 1968
  Havnevæsen
  Steder
  Udsigten over Containerhavnen. Vi står på et containerskib. Det kunne godt være Somerset.
 • Fiskekutter, ca. 1968
  Havnevæsen
  Steder
  En fiskekutter på havet.
 • Fiskekuttere, ca. 1968
  Havnevæsen
  Steder
  Fiskekuttere ved kaj i Fiskerihavnen.
 • Fiskekutter, ca. 1968
  Havnevæsen
  Steder
  En ukendt fiskekutter ligger ved beddingen. Desværre kan vi ikke se hverken navn eller nummer. Med mindre den hedder Esbjerg!
 • Fra Containerhavnen, ca. 1968
  Havnevæsen
  Steder
  Udsigt over containerhavnen med forskellige containere.
 • Fra Fiskerihavnen, ca. 1968
  Havnevæsen
  Steder
  Fiskekuttere i Fiskerihavnen. Kutteren til højre er E 114 Hjerting, der ses i fiskeriårbøgerne fra 1967 til 1969.
 • Kuttere på bedding, ca. 1975
  Havnevæsen
  Steder
  Fiskekuttere på beddingen.
 • Containerhavnen, ca. 1975
  Havnevæsen
  Steder
  Der flyttes med containere på Containerhavnen.
 • Denabola, ca. 1964
  Havnevæsen
  Steder
  Fiskekutter E 273 Denabola på vej ud. Der optræder to Denbolaer i fiskeriårbøgerne. En fra 1962-1964 og så igen en fra 1966-1967. Begge med nummer E 273.
 • Fiskekuttere, ca. 1975
  Havnevæsen
  Steder
  Fiskekuttere i Fiskerihavnen.
 • Somerset ca. 1975
  Havnevæsen
  Steder
  Containerskibet Somerset (1966-1981) lastes med bacon.
 • Posthuset, Havnegade 27, ca. 1900
  Offentlige myndigheder
  Postvæsen
  Pakkepostbude og brevpostbude samt en pakkepostvogn står linet op ved Esbjergs første rigtige posthus, der lå i Havnegade 27. Posthuset blev taget i brug den 1. september 1888. Det fungerede samtidig som privatbolig for postmester Schønning. I august 1908 flyttede postkontoret til den nyopførte bygning på Torvet. Ved postvognen ses overpostbud Steiness. Postbud nr. tre fra venstre er L. S. Sørensen. Bygningen, der senere også fungerede som præstegård, blev revet ned i 1981.
 • Stormgades Skole, realklassen, 1938
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Realklassen på Stormgades Skole 1938-1939. Yderst til venstre ses lærer Jørgen Wolff.
 • Grethe Nielsen som konfirmand, ca. 1933.
  Personer
  Konfirmationsbillede af Grethe Nielsen, senere gift Jeppesen.
 • Jysk sangstævne i Esbjerg, ca. 1908
  Kultur, fritid og historie
  Musik
  Folkedansere (Esbjergpiger) der gav opvisning ved stævnet. Forreste række fra venstre: 1. Asta Petersen (tømrerm. P.) 2. Eline Meinertz (kaptajn M.) 3. Gunde Marie Hansen (Maskinist H.) 4. ? 5. Petra Jensen (Barslund) (Fabrikant J.) 6. Marie Louise Petersen (Redaktør P.) 7. Gerda Pagh (Grosserer Pagh) 8. Karen Rosenkilde (Kaptajn R.) 9. Erna Pedersen (Gartner P.) 10. Helga Schmidt (Stadsingeniør S.) 11. Thyra Lund (Fabrikant L.). Anden række fra venstre: 1. Helga Jensen (Fabrikant J.) 2. Ellen Margrete Hedegaard /Grosserer H.) 3. Clara Hansen (Direktør H.) 4. ? 5. ? 6. Ellen Feerup (Købmand F.) 7. Gerda Rosenkilde (Kaptajn R.) 8. Olga Ibsen (Lodsoldermand I.) 9. Anna Mathiasen (Købmand M.) 10. ? 11. Marie Jensen (Barslund) (Fabrikant J.) 3. række staaende fra venstre: 1. Jenny Lund (Fabrikant L.) 2. Johanne Meding (Apotheker M.) 3. Anna Ibsen (Lodsoldermand I.) 4. Mathilde Brinch (Direktør B.) 5. Ragna Forum (Agent F.9 6. Ingrid Busch (Godsekspeditør B.) 7. Marie Holst (Lærer H.) 8. ? 9. Agnete Nielsen (Skolebestyrer N.) (senere rektor) 10. Arla Pedersen (Grosserer P.). 4. række bagerste stående: 1. Ellen Faarup (Grosserer F.) 2. Ingeborg Schultz (Plejemor tandlæge frk. Schultz) 3. Magna Poulsen (Vaskeriejer P.) 4. Guldborg Gøttsche (Vognmester G.) 5. Ellen Margrete Christensen (afd. Direktør C.) 6. lærerinde frk. Kirkegaard 7. Ellen Dyhre (Købmand D.) 8. Elisabeth Thygesen (Hotelejer T.) 9. Ellen Svendsen (Bogholder S.) 10. Helga Taabbel (Fiskeeksportør T.)