Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Skolegade i Ribe set mod syd, 27. juni 1973
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Erhvervsliv
  Hotel og restaurationsvæsen
  Natur og teknik
  Transportmidler på landjorden i almindelighed
  Skolegade set mod syd. Bilen, en Mercedes holder ud for Hotel Klubben og der er personer ved indgangen til hotellet. Til venstre kan man lige se P-skiltet ind til parkeringen på den gamle busholdeplads mellem Hans Tausen og Sønderportsgade 8. Sønderportsgade 8 ses, hvor kvinden til venstre passer. Huset for enden af vejen er Sønderportsgade nr. 17 og der står Termansens Boghandel på skiltet. Gaden til venstre for Sønderportsgade 17, er Puggaardsgade.
 • Klostergade i Ribe, 27. juni 1973
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Ingen parkerede biler. Man kan lige ane færdselstavlen ude til højre, der markerer parkering forbudt.
 • Sct. Catharinæ Kloster i Ribe, 27. juni 1973
  Kirker og klostre
  Kultur, fritid og historie
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Sct. Catharinæ Kloster. Til højre ses huse i Klostergade.
 • Udsigten fra Ribe Domkirke mod nordvest, 27. juni 1973
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Udsnit af Grønnegade set fra Domkirketårnet. I husrækken nederst i billedet (vestlige side af Grønnegade), ses i bunden af billedet nr. 9 med en port ind til gården og det bagved liggende hus. Nr. 11 er et smalt hus, som på gårdside har en toetagers tilbygning, som er sammenbygget med en tilsvarende tilbygning til nr. 13, som er næste hus. Herefter kommer gadeforløbet mellem Grønnegade og Præstegade, som er tildelt nr. 15 ( for evt. opførelse af et hus her), hvor biler holder. Efter denne ses nr. 17. Husrækken fortsætter og man ser haverne/gårdmiljøet. I husrækken på gadens østlige side ses fra billedets højre kant lidt af nr. 8(med et vindue i taget), herefter nr. 10 og 12. Nr. 12 er et gavlhus med gavlen mod Grønnegade og langsiden mod Smalleslippe. Herefter Grønnegade nr. 14. Nr. 14 er sammenbygget med nr. 16, som vender gavlen ud mod Mellemslippe. Efter Mellemslippe følget en stor toetagers ejendom nr. 18, som udfylder matriklen mellem Mellemslippe og Skomagerslippe. Husrækken fortsætter mod nordvest, husene bliver mindre og mindre synlige. Følger man billedets højre kan op og stopper på midten, ser man en mørk gavl. Det er baggården på Fiskergade 3. Bevæger man sig endnu længere op af billedet højre kant, kommer man til Ribe Å, der løber langs Skibbroen. På den anden side af Skibbroen ses Hovedengen. Følger man Ribe Å mod højre/nordvest, helt ud til billedets venstre kant og bevæger sig lidt mod højre igen, møder man et 2 etagers hus - Skibbroen nr. 31 og til højre for, Skibbroen nr. 29.Til højre og ned, skiller et hustag sig ud, ved at være længere. Det er Brorsonsminde, Fiskergade nr. 5.
 • Overdammen og Ribe Domkirke, 1920'erne
  Belysning
  Kirker og klostre
  Kultur, fritid og historie
  Natur og teknik
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Overdammen og Ribe Domkirke. Til højre starter husrækken ved Overdammen 7 med Kosmora som var på stedet fra 1907-1934. For enden af Overdammen ses Ribe Domkirke.