Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Renovering af Borgertårnet, ca. 1884
  Kirker og klostre
  Kultur, fritid og historie
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Renovering af Borgertårnet. Billedet er taget fra Grydergade og mod nord. Der står "H. C. Tarp" på skiltet, ud for den forretning, hvor gruppen af mennesker står. Hushjørnet er muligvis Grydergade 11.
 • Festspillet Det Gamle Spil om enhver, juli 1936
  Kultur, fritid og historie
  Steder
  Teatre i almindelighed
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Billedet af en scene, hvor skuespillerne står med ryggen op imod Ribe Domkirke, og kigger ud mod Torvet. I 1936 man at gøre Ribe til en ny festspilsby, og man fik Det Kongelige Teater til at opføre et spil: Det Gamle Spil om Enhver, instrueret af Svend Methling. Spillet blev over 4 dage i juli set af over 10.000 mennesker - og der var også folkedans på Slotsbanken. Arrangementet blev aldrig senere gentaget.
 • Udsigt mod nordøst fra Ribe Domkirke, 1958-1965
  Erhvervsliv
  Hotel og restaurationsvæsen
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Billedet er taget fra toppen af Ribe Domkirke og mod nordøst. I midten løber Storegade/ Overdammen og der ses biler og muligvis en bus omkring Overdammen 10 og 12. Husrækken langs Overdammen til venstre, er først Overdammenne 1, med en kvist ud mod Overdammen. Efter Overdammen 3, hvor der ses en cykellist ud for. Det lange tag, efter Overdammen 3, er nr. 5 - Apoteker Gaarden, hvor gården ses tydelig til venstre i billedet. Næste tydelige bygningen, er Kolvigs Gaard ved Skibbroen. Øverst til venstre i billedet ses en del af Ribe Jernindustri i Saltgade. Til højre, nederst i billedet er det taget på Hotel Dagmar, Torvet 1. Man kan fornemme to streger mellem de to skorstene på taget. Muligvis en reklame med ordene "Hotel Dagmar". Der ses en bil ud for Overdammen 10. Ca. i midten af billedet ses en lys bygning med træbinding. Dette er Skovmoses Gaard. Midten til højre på billedet ser man en masse træer. Dette er Andeøen og man kan godt lige se den ene side af Ribe Kunstmuseum.
 • Puggaardsgade 2, Ribe, 12. juni 1972
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  En kvinde ses ud for Puggaardsgade 2 i Ribe. I baggrunden ses Skolegade og porten ind til Skolegade 4B, samt Skolegade 2.
 • Dagmarsbroen set mod øst, med kiosk, Ribe, 1972
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Fugle
  Natur og teknik
  Steder
  En kvinde sidder på knæ foran Dagmarsbroen og hilser på to ænder. Bagved ses en herre krydse Dagmarsgade og broen. Bag herren kan man skimte iskiosken ved Dagmarsbroen.
 • Mølledammen i Ribe med Jernbanebroen, 12. juni 1972
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Jernbanetrafik i almindelighed
  Natur og teknik
  Steder
  Mølledammen, eller Dagmaråen som den hed i folkemunde. Set mod sydøst, med Jernbanebroen i baggrunden, 12. juni 1972.
 • Udsigt fra Krügers anlæg mod vest, Ribe, 12. juni 1972
  Kirker og klostre
  Kultur, fritid og historie
  Offentlige myndigheder
  Steder
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Vandbygning i almindelighed
  Udsigt fra Krügers anlæg mod vest. Til venstre ses Dagmarsbroen og Sct. Catharinæ Kirke. I midten af fotoet er det Dagmarsgade 19. Bag Dagmarsgade 19, ses Vandtårnet i Hundegade.
 • Domkirkepladsen med Lindegaarden, 1972
  Natur og teknik
  Steder
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Transportmidler på landjorden i almindelighed
  Domkirkepladsen med Lindegaarden. Til venstre i billedet står en form for termometer/barometer. Dette angiver status på indsamlingen til bygning af Ribe Fritidscenter. Lige bagved ses den sydlige del af Den Gamle Arrest og Lindegaarden. Bilrækken er som følger, fra hvor en ældre dame går forbi: Mascot, Renault 6, Saab 96, Fiat 850 coupe, Ford Cortina, Opel Admiral og Saab 99.
 • Baghuset på Nederdammen 23, Ribe, 1972
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Baghuset på Nederdammen 23, Ribe, 1972. Billedet er taget fra omkring Kolvigs Gaard eller gangbroen fra Kolvigs Gaard og mod nord.
 • Skibbroen i Ribe set mod sydvest, 1972
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Skibbroen i Ribe set mod sydvest. Husrække på Skibbroen starter fra venstre med Skibbroen 11, Det tydelige hvide hus, Skibbroen 13. Der ses motorbåde i Ribe Å. Stormflodssøjlen ses i midten af billedet.
 • Skibbroen 7, Ribe, 12. juni 1972
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Skibbroen 7, Ribe, 12. juni 1972. Facaden ud mod Skibbroen. Der ses en bænk og en træfigur som vægter ved trappen.
 • Fiskergade set mod nord-vest, 1972
  Natur og teknik
  Steder
  Transportmidler på landjorden i almindelighed
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Fiskergade set mod nord-vest. Billedet er taget fra Overdammen, med hjørnet af Overdammen 7 til venstre og Overdammen 9 til højre. Parkeret i Fiskergade, ses en VW Folkevogns boble. Det runde skilt på huset i Fiskergade, ser ud til ved brug af lup, at være et ur.
 • Sct. Catharinæ Klosteret, Ribe, 12. juni 1972
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Kirker og klostre
  Kultur, fritid og historie
  Steder
  Klostergården ved Sct. Catharinæ Klosteret i Ribe. Muren til højre er ud imod Klostergade. Det røde på billedet i venstre, øverste hjørne, er muligvis en spids af det danske flag.
 • Torvet med Hotel Dagmar i baggrunden, 12. juni 1972
  Erhvervsliv
  Handel og samfærdsel i almindelighed
  Hotel og restaurationsvæsen
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Torvet med Hotel Dagmar i baggrunden. Torvet 4 med købmandsforretningen SPAR til venstre i billedet.
 • Ribe Å og Ribe Domkirke set fra vest, 1980-1996
  Kirker og klostre
  Klima
  Kultur, fritid og historie
  Natur og teknik
  Vandforsyning
  Foto af Ribe Å med en motorbåd på vej mod vest. På land ses flere både. I baggrunden ses Ribe Domkirkes vestgavl der er under restaurering.
 • Hotel Dagmar, Torvet i Ribe, 1900-1932
  Erhvervsliv
  Hotel og restaurationsvæsen
  Natur og teknik
  Steder
  Transportmidler på landjorden i almindelighed
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Hotel Dagmar på Torvet i Ribe med biler parkeret foran.
 • Overdammen i julebelysning i 1930erne eller 1940erne
  Kultur, fritid og historie
  Livets fester, årets fester, byfester, øvrige fester
  Overdammen i julebelysning i 1930erne eller 1940erne