Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Sydjydsk Landmandsbank, Ribe, ca. 1930'erne
  Erhvervsliv
  Penge og kreditvæsen i almindelighed
  Sydjydsk Landmandsbank, Overdammen 4, Ribe. T.h. for banken ses en lille del af Johan Christensens forretning, Oplag og Udsalg for og Crome & Goldschmidts Fabriker samt Horsens Tugthus. Gaden er brostensbelagt.
 • Gruppebilleder af 22 drenge og unge mænd i gymnastiktøj, flankeret af gymnastiklærer S.C. Stockholm Simonsen, Rib
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Gruppebillede af 22 drenge og unge mænd i gymnastikdragter, flankeret af gymnastiklærer S.C. Stockholm Simonsen, Ribe, iført kjole og hvidt. Gruppen er opstillet i Ribe Katedralskoles brostensbelagte gård udenfor Puggaard. Forreste række fra højre: nr. 1 Halfdan Lange. Midterste række fra højre: nr. 2 L.C. Nielsen, nr. 4 Rask Ohrt.
 • Den gamle Latinskole, Skolegade 1, Ribe.
  Steder
  Bydele og forstæder
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Havnevæsen
  Hjem og husholdning i almindelighed
  Kort
  Sogne, landsbyer, større bebyggelser
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  0
  Skolegade 1, Ribe. Den gamle Latinskole. På muren i bygningens sydlige ende er der, den 9.7 1915, opsat en hvid mindetavle i marmor for Jacob A. Riis, der fødtes i dette hus i 1849. I husets nordlige ende er der, den 18.9. 1903, opsat en mindetavle med inskriptionen: Her var fra ca 1500 indtil 1865 Ribe Domskole. Peder Palladius 1510. Anders Sørensen Vedel 1557-61. Anders Bording 1626-37. Ole Borch 1637-44. Hans Adolf Brorson 1709-12 vare blandt dens navnkundige Disciple. (Tekst af Adjunkt Bloch og Overlærer Øllgaard). På bygningens facade er indsat en plade med Frederik d. fjerdes monogram med årstallet 1724. Ved siden af Skolegade 1 ses den nordlige ende af Skolegade 2. Skolegade er brostensbelagt. Bag Skolegade 1 og 2 ses et tag med en beboet storkerede. På billedet ses også Trikotageforretningen i Grydergade 2. Over dette hus ses et telefontrådsstativ.
 • Ribe Seminarium, Simon Hansens Vej 1-3, Ribe.
  Lærerseminarier
  Uddannelse
  Ribe Seminarium, Simon Hansens Vej 1-3, Ribe. Foran bygningen ses de mandlige seminarielever forsamlet. Bygningen, der er tegnet af arkitekt Johannes Strøm Tejsen, blev indviet i 1912. T.v. for bygningen ses køkkenhaven der grænser op til jordvejen, der senere blev til Seminarievej.
 • Udkast til Stormflodssøjlen i Ribe
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  Kystsikring
  Natur og teknik
  Udkast til Stormflodssøjlen i Ribe, udført af Axel Hansen. Indgår i Axel Hansens tegningsarkiv A605 nr. 45
 • Tilskuere ved Ribe Boldklubs kvindefodboldholds modtagelse på Det gamle Rådhus, Ribe 1978.
  Boldspil i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  Tilskuere ved Ribe Boldklubs kvindefodboldholds modtagelse på Det gamle Rådhus, Ribe. Nogle af de unge tilskuere står med et banner med teksten: Tillykke RBG's Damer 1973-1975-1976-1978.
 • Nordre side af Nederdammen, Ribe med husnumrene 29, 31 og 33.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Nordre side af Nederdammen, Ribe med husnumrene 29, 31 og 33. På Nederdammen 29 havde drenge- og herretøjsforretningen Søren O til huse, i nr. 31 havde Kastrup sin lædervarehandel, der lukkede i slutningen af 1980'erne. Nederdammen 33 er privatbeboelse. På 1. sal på Nederdammen 33 ses et gadespejl og gadelampe ses på muren på Nederdammen 31.
 • Torvet, Ribe, nordlige husrække set fra Skolegade.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Torvet, Ribe, nordlige husrække set fra Skolegade. Torvet 16, 18 og 20, samt Præstegade 1. Det nordvestlige hjørne af Domkirkegraven ses også.
 • Gruppebillede af Ribe Katedralskoles lærere i 1864
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Gruppebillede af Ribe Katedralskoles lærere i 1864 Fra venstre: Adjunkt V. Ramsing, Overlærer C.E. Salto, Overlærer N.E. Riis, Adjunkt P.J. Trugaard, Rektor C.H.A. Bendtsen, Adjunkt C.F. Koch, Adjunkt J.A. Fischer, Adjunkt J. Helms og Overlærer J.F. Kinch