Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Clemen Nielsen Termansen og en dreng saver brænde, 1930erne
  Varmeanlæg
  Natur og teknik
  Clemen Nielsen Termansen og snedker Henning Søndergaard i Sydjydsk Landmandsbanks gård. C.N. Termansens hobby var brændekløvning. Her er træet dog lagt på savbukken, 1930'erne
 • Lindegården i Ribe udbrændt, 2000.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Lindegården på Ryk Ind - Torvet i Ribe, fotograferet fra Borgertårnet, dagen efter branden den 26. dec. 2000.
 • Ribe å og Skibbroen
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Ribe å og Skibbroen
 • Ribe Byråd i Det gamle Rådhus på von Stöckens Plads, ca. 1911
  Kommunal forvaltning
  Kvindebevægelse
  Offentlige myndigheder
  Politik
  Ribe Byråd i Det gamle Rådhus på von Stöckens Plads
 • C.N. Termansens ligtog
  Livets fester, årets fester, byfester, øvrige fester
  Brandvæsen
  Kultur, fritid og historie
  Offentlige myndigheder
  Procession ved C.N. Termansens begravelse 1939 (f.15.11.1857). Ligtoget er på vej fra domkirken til kirkegården. Kisten bæres af ligbærerlauget. Foran kisten ses biskop Westergaard og Seminarieforstander Helge Haar. Foran disse går brandkorpset, idet Termansen var mangeårig brandinspektør.
 • Ribe Brandkorps foran sprøjtehuset, 1910
  Brandvæsen
  Offentlige myndigheder
  Billedet påtrykt "Det faste brandkorps i Ribe". 15 medlemmer af Ribe Brandkorps foran Sprøjtehuset på Torvet 1.4.1910, da brandassistent C.N.Termansen blev udnævnt til brandinspektør.
 • Crome & Goldschmidts bygning i byggerod før den bliver biograf.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Crome & Goldschmidts bygning i byggerod før den bliver biograf.
 • Broen over Stampemølleåen i Sønderportsgade.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Broen over Stampemølleåen i Sønderportsgade.
 • Dansk Arbejdes udstilling i Crome & Goldschmidt fabrikslokaler.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Dansk Arbejdes udstilling i Crome & Goldschmidt fabrikslokaler.
 • Hotel Munken på Sct. Catharinæ Plads
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Hotel Munken på Sct. Catharinæ Plads ved Dagmarsgade set mod Domkirken. Hotel Munken blev opført som privatbolig af apoteker von Støcken i 1850rne.