Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Båd sejler gennem Kammerslusen ved Ribe, november 2000
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Steder
  Fisker Gert Mikkelsen sejler gennem Kammerslusen ved Ribe for indadgående.
 • Haderslevvej gennem Damhus syd for Ribe, ca 1995
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Haderslevvej gennem Damhus, i retning mod øst.
 • Indvielse af Tingstedet på Ribelund, december 2000
  Klima
  Natur og teknik
  Social og sundhed
  Særforsorg
  Indvielse af Tingstedet på Ribelund
 • Debatmøde på Ribe Katedralskole om euroen, 2000
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Fire politikere kom i krydsild, da de på Ribe Katedralskole skulle forsvare deres holdninger til euroen. De fire politikere er Jens Okholm (V), Per Kristensen (C), Henning Hyllested (Ø), Niels Pedersen (Folkebevægelsen mod EU)
 • Trafikundersøgelse ved Ribe, november 2000
  Natur og teknik
  Steder
  Trafik og transport i almindelighed
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Elever fra Vittenbergskolen stiller spørgsmål til morgenbilisterne i forhold til, hvordan den nye indre ringvej skal placeres. Bilisterne bliver stoppet mellem rundkørslen ved Hundegade og rundkørslen på Haderslevvej i Ribe.
 • Optagelse af vejrudsigt på Ribediget, november 2000
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Klima
  Natur og teknik
  Steder
  TV-fotograf Peter Øvad Halkjær fra DR er i færd med at producere et indslag til TV-avisens vejrudsigt på Ribediget ved Kammerslusen.
 • Kabelboks ved Porten Toft i Ribe, december 2000
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Porten Toft i Ribe. På billedet ses en kabelboks på hjørnet af en grund. En fejl i kabelboksen betød, at 9 husejere fik 380 volt ind i husene med normalt 220-230 volt.
 • Forulykket Saab ved Kvickly i Ribe, december 2000
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  En Saab 900, stjålet på parkeringspladsen ved Hovedengen, er forulykket ved Kvickly på Seminarievej i Ribe. Den to etagers bygning i baggrunden (t.h.) er Saltgade 24 og bagved (t.v.) indkørslen til Ribe Jernindustri.
 • Optræk til stormflod ved Ribe Kammersluse, december 2000
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Steder
  Fire unge mennesker står på Kammerslusen ved Ribe i december 2000, under optræk til stormflod.
 • Høj vandstand ved Kammerslusen før stormflod, december 2000
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Steder
  To personer på Kammerslusen ved Ribe betragter den høje vandstand i Vadehavet, under optræk til stormflod.
 • Nederdammen i Ribe, set mod Mellemdammen, oktober 2000
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Regnvåd Nederdammen i Ribe, set i retning mod Mellemdammen. Kun to mennesker på gaden.
 • Undervandsinspektion af Ribe Kammersluse, oktober 2000
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Steder
  Undervandsinspektion af Ribe Kammersluse. På billedet står to mand på kanten ved sluseportene, og en dykker ses i vandet.
 • To drenge bader i Ribe Å, juni 2000
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Steder
  Ribe Å ved Kolvigs Gård. To drenge bader i åen.
 • Ribe Å mellem Skibbroen og Kolvigs Gård, Ribe april 2000
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Steder
  Ribe Å mellem Skibbroen og Kolvigs Gård. Unge sidder på de støbte kanter på begge sider af åløbet.
 • Kanindåb, Ribe Å ved roklubben, juni 2000.
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Steder
  Ribe Å ved roklubben. Dåb af nye medlemmer. En dreng bliver kastet i åen for at blive døbt.
 • Trafiktælling for Ribe Amt, oktober 2000
  Natur og teknik
  Steder
  Trafik og transport i almindelighed
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Fire elever: Jesper Keller, Tommy Okholm, Michael Pedersen og Dennis Hansen fra Ribe Handelsskole, deltog i trafiktælling for Ribe Amt første uge i oktober 2000. Formålet var at se, hvor stor trafiktætheden var på Hovedvej 11 ud for Øster Vedsted Vej fra klokken 6 til middag.
 • Danielsens tømmerhandels grund i Nygade, Ribe, 2000
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Et vue ind over et støbt dæk over en parkeringskælder på Danielsens tømmerhandel grund i Nygade, Ribe. Bygningen (t.v.) er hotel Sønderjylland. De to huse i midten er Sønderportsgade nr. 49 og 51. Bygningen (t.h.) er »Kwik Spar« købm. Lars Nørgaard Jensens ejendom, Sønderportsgade 24. På cykel ses (f.v.) Lars Haagen, Bo Gervig og Per Kristiansen.
 • Danielsens Tømmerhandel grund i Nygade, Ribe, 1996
  Erhvervsliv
  Steder
  Træindustri
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Danielsens Tømmerhandel grund i Nygade, Ribe, efter nedrivning af bygningerne.
 • To personer foran brandstationen i i Ribe, oktober 2000
  Brandvæsen
  Offentlige myndigheder
  Personer
  Brandinspektør Torsten Troelsen(t.v.) og Ole Barkentin Lauritsen foran brandstationen i Sct. Nicolaj Gade i Ribe. Ole Barkentin laver research til forestillingen »Ingenting«, hvor han spiller brandinspektør.
 • Overdammen ved Skibbroen i Ribe, ca. 1985
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Overdammen ved Skibbroen i Ribe, udfor forretningen »Café Nielsen« og i baggrunden »Kolvigs Gård«
 • Overdammen ved Hotel Dagmar og Torvet i Ribe. Maj 1992
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Overdammen ved Hotel Dagmar og Torvet i Ribe. Billedet er taget mod Domkirken.
 • Luftfoto af Ribe Vikingemuseum, set nord-syd, ca. 1990
  Kultur, fritid og historie
  Museer
  Luftfoto af Ribe Vikingemuseum under opførelse på den gamle gasværksgrund. I forgrunden Ribe kommunes administrationsbygning og (t.v.) brandstationen.
 • Luftfoto af Dagmarsgade og Sct. Catharinæ Plads, Ribe, ca. 1995
  Steder
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Luftfoto af Dagmarsgade og Sct. Catharinæ Plads, Ribe. Nederst i billedet ses Kurveholmen og Mølledammen. Øverst i billedet skimtes Von Støckens Plads.
 • Luftfoto af Riberhus Slotsbanke. April 1997
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Luftfoto af Riberhus Slotsbanke, set syd-nord. I forgrunden ses Sct. Clemens Gade og lidt af Kongensgade. Nord for Slotsbanken ses bådepladsen ved Ribe Å.