Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Portrætfoto af pressefotograf Poul Anker Nielsen, Ribe, 1999
  Personer
  Pressefotograf Poul Anker Nielsen, Ribe, i telefonsamtale, april 1999
 • St Catharinæ Kirke og Kloster i Ribe, 1928
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Religion
  Dør mellem kirken og nordl. omgang. Dør mellem nordl. omgang og fratergaard
 • Klosteret i Ribe, 1928
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Religion
  Sortebrødreklosteret i Ribe. Vindue i sydfløjens vestgavl. Vindue i vestfløjen 1. sal. Vindue i udløberfløjens nordside 1. sal.
 • Sortebrødrekloster i Ribe, 1928
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Religion
  Dørparti mellem vest- og sydfløj. Tegning nr. 280
 • Klosteret i Ribe, 1928
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Religion
  St Catharinæ Kirke og Kloster i Ribe. Dør mellem sydfløj og omgang.
 • Klostret i Ribe, 1928
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Religion
  St Catharinæ Kirke og Kloster i Ribe. Dør mellem vagtrum og vestfløjen.
 • Klosteret i Ribe, 1928
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Religion
  St Catharinæ Kirke og Sortebrødreklosteret i Ribe, Oprindelig side i sydfløj.
 • Klosteret i Ribe, 1928
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Religion
  St Catharinæ Kirke og Sortebrødreklosteret i Ribe Dør i sydomgangens østende. Dør fra sydomgangen ud til Fratergaarden.
 • Klosteret i Ribe, 1928
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Religion
  St Catharinæ Kirke og Sortebrødreklosteret i Ribe Vestomgangens vestside, sydlige blending.
 • Plan af hospitalet før 1792, 1925
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Religion
  Plan af hospitalet før 1792. Signeret: Ribe, P. Ussing 184?
 • St Catharinæ Kirke og Sortebrødreklosteret i Ribe, 1925
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Religion
  Restaureringsforslag - VIIIII Fyrbøderbolig. Tegning nr. 214.
 • "Frk. Brøckmanns ejendom i Ribe, 1929
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Tegning af forretningens facade og indgangsparti.
 • "Frk. Brøckmanns ejendom i Ribe, 1929
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Opmåling. Facaden mod gaden og den østvendte gavl samt grundplan tegning.
 • Frk. Brøckmanns ejendom i Ribe, 1929
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Detailtegning ved vindueskarm i forretningsfacaden.
 • "Frk. Brøckmanns ejendom i Ribe, 1929
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Facaden mod gaden og den østvendte gavl samt grundplan tegning. Forslag.
 • Lindegården i Ribe, 1930
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Grundplan, stueetage og kælder. Forslag 1
 • Lindegården i Ribe, 1930
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Lindegården i Ribe: Bygningernes placering på grunden 1:100. Detailtegning af cykelskur 1:20.
 • Lindegården i Ribe,1930
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Lindegården i Ribe: Opmåling af 1. sal, stueetage og kælder.
 • Ribe Ny Kirkegård, situationsplan, 1929
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Religion
  Plan over den vestlige del af kirkegården, farvede streger angiver forslag til hækplantning med forskellige typer planter.
 • Kirkegårdskapel på Ribe Ny Kirkegård, 1929
  Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Religion
  Facade-, snit- og grundplan tegning