Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Festklædte ripensere
  Livets fester, årets fester, byfester, øvrige fester
  Kultur, fritid og historie
  Gruppebillede af festklædte mennesker. På billedet ses: Siddende fra venstre: 1. Stockholm Simonsen, gymnastiklærer. 2. Ukendt 3. Fru Willemoes 4. Ukendt 5. H. Kaalhauge, borgmester 6. Holger Jensen, hospitalsforstander 7. Ukendt 8. Willemoes, redaktør 9. Fru overlæge Agerbæk, (senior). 10. Rosenstand, kæmner Stående fra venstre: 1. Frederiksen, kordegn og lærer 2. Ukendt 3. Blom, murer 4. Ukendt 5. Ukendt 6. Haahr, seminarieforstander 7. Ukendt 8. Kai H. Rosenstand, journalist 9. Daugaard Peters, arkitekt 10. Ukendt 11. Ukendt 12. Ukendt 13. Ukendt 14. Juhl Nors, sagfører 15. Ukendt 16. Jens Andersen (ejer af "Byens Hjørne") 17. Ukendt 18. Carl Hansen, Skibbroen, købmand 19. Ukendt 20. Overlæge Peder Agerbæk (senior) 21. Thomas Christensen, malermester
 • Overbibliotekar Dagny Mortensen, 1923.
  Biblioteksvæsen
  Kultur, fritid og historie
  Overbibliotekar Dagny Mortensen i 1923, da hun blev ansat ved Ribe Folkebibliotek.
 • Indvielse af Ribe Biblioteks nye lokaler i Saltgade 18, 1959.
  Biblioteksvæsen
  Kultur, fritid og historie
  Borgmester L.C.Nielsen overrækker blomster til overbibliotekar Dagny Mortensen ved indvielsen af bibliotekets nye lokaler i Saltgade 18.
 • Overbibliotekar Dagny Mortensen, 1923.
  Biblioteksvæsen
  Kultur, fritid og historie
  Overbibliotekar Dagny Mortensen i 1923, da hun blev ansat ved Ribe Folkebibliotek.
 • Ribe Folkebiblioteks bibliotekarer ved det ugentlige bogmøde.
  Biblioteksvæsen
  Kultur, fritid og historie
  Ribe Folkebiblioteks bibliotekarer ved det ugentlige bogmøde. Fra venstre: børnebibliotekar Birthe Hald, seminariebibliotekar Tove Schmidt, bibliotekar Bente Brund, overbibliotekar Hanne Poulsen og bibliotekar Birte Brabrand.
 • Ribe Folkebibliotekes bibliotekarer ved det ugentlige bogmøde.
  Biblioteksvæsen
  Kultur, fritid og historie
  Fra venstre: børnebibliotekar Birthe Hald, Seminariebibliotekar Tove Schmidt, Bibliotekar Bente Brund, Overbibliotekar Hanne Poulsen og Bibliotekar Birte Brabrand.
 • Portrætfotos af overbibliotekar Dagny Mortensen, ca. 1923.
  Personer
  0
  Portrætfotos af overbibliotekar Dagny Mortensen som 25-årig.
 • Bibliotekar Dagny Mortensen, ca. 1923
  Biblioteksvæsen
  Kultur, fritid og historie
  Bibliotekar Dagny Mortensen
 • Overbibliotekar Mogens Jacobsen
  Biblioteksvæsen
  Kultur, fritid og historie
  Edb-kontrakten underskrives af overbibliotekar Mogens Jacobsen d. 21.10 1993
 • Det gamle bibliotek i Puggaardsgade
  Biblioteksvæsen
  Kultur, fritid og historie
  Bibliotekar frk. Dagny Mortensen står foran det gamle bibliotek i Puggaardsgade
 • Konfirmandundervisning, 1937.
  Livets fester, årets fester, byfester, øvrige fester
  Kultur, fritid og historie
  Konfirmandundervisning. Holdet fotograferet i pastor Nielsens have i 1937.
 • Teknisk Skole, Ribe
  Biblioteksvæsen
  Kultur, fritid og historie
  Den gamle Teknisk Skole, Kurveholmen 2, blev opført i 1897 på hjørnet af Kurveholmen og Dagmarsgade.
 • Ribe Forsvarsbrødres bestyrelse, ca. 1910-1915.
  Militærvæsen i almindelighed
  Offentlige myndigheder
  Ribe Forsvarsbrødres bestyrelse, ca. 1910-1915. Forreste fra venstre: Sognefoged Niels Hansen, Kalvslund, Formand og gymnastiklærer Stockholm Simonsen, Støbemester og musiker Hansen, Grosserer A.R.Kjær. Stående i bagerste række fra venstre: Gartner Lorenzen, Landpostbud Charles Bernhard, Købmand Henrik Jensen, Maskinmester Ib Windfeld Hansen Cigarhandler N.N.Petersen