Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Ekko Esbjerg, 7. december 1984
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg. 00.00: 6. B Jerne Skole har skrevet et brev til dagbladene i byen vedrørende skolestrukturen i Esbjerg og bliver interviewet. 09.33: 6 B synger sang om Jerne Skole. 10.40: Ib Splidsboel Møller interviewer Viceskoledirektør Ingemann om skolestrukturen i Esbjerg. 16.00: Dorthe Lund medlem af kultur og skoleudvalget interviewes. 16.56: Anne Grethe Clausen næstformand i skolekommissionen interviewes. 17.38: Skoleinspektør Ahlman Nielsen på Jerne Skole, Ivan Dyhr, skolenævnsformand og Lars List fra lærerrådet diskuterer bevaringen af Jerne Skole. 29.19: Børnene fra 6 B stiller spørgsmål til panelet, der svarer. 50.21: 6 B slutter af med en sang.
 • Sommer Ekko 5, 12. august 1987
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg. 00.00: Sang: En mening med livet og udpluk fra livet på en campingplads. Tre både i Esbjerg Havn. En spejderlejr. Blåvand. 02.12: Ib Splidsboel Møller med et interview med Ida og Erik Hansen fra Esbjerg, der nu bor i en lille by der hedder Midland i Ontario ca. 125 km nord for Toronto. De laver lokal-TV i Canada. De viser film fra byrådsmøderne, Bingo m.v. 06.19: Blåvand Fyr. 08.18: Blåvand Radiostation, Der har meget arbejde med dumdristige badegæster. 09.07: Parti fra Vejers Strand, hvor man nyder badestranden og sommeren med bygning af sandslotte. 13.34: Ib Splidsboel Møller interviewer Hans Beider og Vita Weber omkring begrænsninger af sygehusvæsenet eks. Lukning af langtismedicinsk afdeling på Spangsbjerg, børneafdelingens fremtid, fødeafdelingen på Sct. Josephs, psykiatriplanen og evt. salg af Østerklev. 29.35: Der annonceres nye sendetider for Kanal Esbjerg Onsdage kl. 20.20 med Esbjerg netop nu og Bingo.
 • Greenpeace, ca. 1985
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  00:00 Greenpeace International 1985 Sang- og musikvideo. Vist på Kanal Esbjerg i 1985.
 • Sommer Ekko 10, 16. august 1987
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg. 00.00: Sang: ”En mening med livet.” Karen Baungaard erklærer Gammelbydage åbent for 4. gang. 7 ungdomsorganisationer er gået sammen om at markere dagen. Temaet er madfordeling mellem U-land og I-land. Fattig eller rig. 04.08: Bagning af snobrød ved FDF. 04.28: Hermod Gymnastikopvisning. 08.17: FDF trommeslagning. 08.37: Holger Schrøder holder en tale om Gammelby Aktivitetsforening. 11.20: Formanden for Gammelby aktivitetsforening, Evald, modtager et diplom og holder en tale, hvor han fortæller, at foreningen er for både børn, unge og ældre. 12.42 FDF Tamburkorps spiller. 13.00: Der spilles håndbold mellem ALT-TV og Vestkysten, hvor Vestkysten vinder. 16.52: Sædding Harmonikaorkester spiller: ” Flyv ikke højere end vingerne bær” 22.16: Til slut fodboldkamp mellem skolenævnet og byrådet, hvor bl.a. Holger Schrøder deltager.
 • Ekko Esbjerg, 25. maj 1988
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg. 00:00 Der findes mennesker i vores velfærdssamfund, der aldrig har ferie Billeder fra Fanø, Cafeliv i Esbjerg, Hospitalet i Hviding, Østerklev og Spangsbjerg Sanatorium 01:30 Ib Splidsboel i samtale med Merethe, der er leder indenfor psykiatrien, og en gruppe patienter, der fortæller om tegninger i behandlingen, og om hvordan hverdagen forløber 09:19 Overlæge Bent Holst i samtale med Ib Splidsboel. Overlægen kom Spangsbjerg Hospital i 1966, han fortæller om besparelser og om fem døgns afsnit, ambulatorie, mini skadestue, undgå indlæggelser, Ungdomspsykiatrisk afdeling Viborg Afd. I . i Hviding for unge patienter Tilstrækkeligt og veluddannet personale
 • Malerkunst før 1940 og Hvad skal vi bruge fagforeningerne til, ca. 1990
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg. 00:00: Peter Dragsbo Interviewer tage Sørensen om dennes bog ”Malerkunst før 1940” - temaer og navne: Den Lille Maler, Esbjerg by, Jerne sogn. 12:23: der præsenteres platter med motiver fra Esbjerg 08:19: Intro til næste udsendelse. 20:07: Hvad skal vi bruge fagforeningerne til? - Intro v/ Klaus Nissen. Temaer: Offentlige ansatte, besparelser, ledighed, samarbejdsudvalg. Samarbejde på tværs af faggrupper. 37.04: udfasning. Produceret af Karen Sunds.
 • Bånd 22, ca. 1990
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg. 00,00: På Fanøfærgen ”Nordby”, en pige klædt i fanødragt synger en vise om en artikel i Fanø Ugeblad, der handler om en bro mellem Esbjerg og Fanø. Bliver akkompagneret af guitarist og en der spiller på harmonika. Derudover synger hun andre Fanøsange heriblandt ”Mellem Esbjerg og Fanø”. 15.30: En optagelse af ca. 10 hunde, der tumler omkring og får godbidder.
 • Vi ser thai-boksning, 11. marts 1987
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg.-00:41 Thai-boksning i Stadionhallen, Thorstein er arrangør af kampene, evt. overskud går til, udenlandsk retssikkerhed, Aarhus 01:04 En svoger er thailænder og har fået de unge boksere med til Danmark og senere tager de til mesterskaber i Frankrig 02:20 Mesteren Kitti, Yossuf alle bokserne er professionelle med over 100 kampe 02:30 Bokserne har høje indtægter og lever godt i Bangkok 02:50 Kampen går i gang 04:00 Interview med en tidligere thai-bokser, han er for gammel til at bokse som 35-årig og kan begynde som 11-årig
 • Folkebevægelsen på Hotel Esbjerg med Erik Clausen, ca. 1987
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg. 00.00: Erik Clausen byder velkommen til Festaften ved Folkebevægelsen ud af EF på Hotel Esbjerg. 02.10 Akalinaband spiller. 02.57: Hr. Mørk præsenteres, han er med Folkebevægelsen i Esbjerg. 06.09: Ole Krarup præsenteres og holder tale om for og imod EF. Bl.a. om at vi i 1972 fik at vide, at EF var kun noget om at tjene penge og slet ikke noget om at EF skal have mere magt, og at vi ikke bliver underlagt andres bestemmelsesret. Det er kun økonomi. 14.00: Erik Clausen opfordrer til at der støttes op om Kanal Esbjerg, der er Danmarks eneste socialistiske kanal. 15.00: Erik Clausen synger: ”Kl. 5 om morgenen og han var fuld”. Fortæller om fordelen om at være imod EF samt mange historier og sange. 32.24: Erik Clausen bliver interviewet om at han hjælper Folkebevægelsen mod EF. 41.22: Musik. 43.25: Anker Jørgensen taler om atomvåbenfrit Danmark. 46.30: Dansk Freds Konference i 1984. Indlæg af Christmas Møller og Peter Dragsbo. 50.00: Forsvarsforlig – Jens Toft, en folketingspolitikker fortæller om, at de ikke inddrages i vedtagelsen af forsvarsforliget.