Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Esbjerg Banegård, indvielse, februar 1904
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Banegården, set fra bagsiden. Perronen er fyldt op med mennesker til indvielsen, hvor det første tog ankommer til den nye banegårdsbygning. Jernbanen til Esbjerg blev anlagt 1874. Banegården er opført i årene 1902-1904 af D.S.B., arkitekt H. Wenck. Indviet den 21. februar 1904.
 • Esbjerg Kommunale Sygehus, 1930
  Hospitalsvæsen
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Social og sundhed
  Steder
  Esbjerg Kommunes sygehus. Hovedbygningen set fra Rolfsgade.
 • Ungdomsidrætsfesten, 2017.
  Personer
  0
  Events
  Formanden for Kultur & Fritidsudvalget, Jakob Lose., har overrakt prisen Årets Bobler 2016 til Emil Skouboe fra Esbjerg Archery, der ses til højre.
 • Umatic-bånd fra bl.a Kanal Esbjerg til konvertering, oktober 2017
  Arkivvæsen
  Kultur, fritid og historie
  I efteråret 2017 fik Esbjerg Byhistoriske Arkiv 40.000 kr. fra en særlig Velux-Fond-SLA-pulje til lokalarkivernes frivillige over 60 år. Her ses reolen med Umatic-bånd inden udtagningen til overspilning. Projektet hed Fra hylderne til Internettet.
 • Arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen pakker bånd til overspilning, oktober 2017
  Arkivvæsen
  Kultur, fritid og historie
  Arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen i gang med at udtage Umaticbånd fra Kanal Esbjerg til overspilning, så de kan blive digitaliseret og publiceret. I efteråret 2017 fik Esbjerg Byhistoriske Arkiv 40.000 kr. fra en særlig Velux-Fond-SLA-pulje til lokalarkivernes frivillige over 60 år. Projektet hed Fra hylderne til Internettet. Båndene skulle oprindeligt overspilles i Haderslev Byhistoriske Arkiv, men maskinerne der stod af, så løsningen endte med at blive TVE.
 • Knud Hagenau Andersen arbejder som drager, juli 1952
  Personer
  0
  Ca. 10-årige Knud Hagenau Andersen arbejder som drager hos DFDS på Englandskajen. Han tager alle med storm, når han med sin kasket bakser med kufferter, som næsten er større end ham selv. Hans far var tømrer ved DFDS, og familien havde tjenestebolig på havnen. Knud Hagenau Andersen var også aktiv i FDF, og som voksen blev han bogtrykker.
 • Enochs dåb, 5. februar 1966
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Personer
  Religion
  Enoch Chistophersen blev døbt i Sankt. Nikolaj Kirke den 5. februar 1966. Han var dog født den 9. juli 1957. Forældrene var sandsigersken Miranda og hendes mand Enoch Christophersen, som Enoch altså er opkaldt efter. Der var også en datter med navnet Miranda.
 • Natur- og kulturformidlingscentret Myrthuegård, 2017.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Kulturformidlingscenter
  Natur
  Vadehavet
  Kommunale bygninger
  Luftfoto
  Natur- og kulturformidlingscentret Myrthuegård med Ho Bugt i baggrunden.
 • Brønddæksel, 2017.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Infrastruktur
  Brønddæksel Sviegade med Ribes gammel byvåben.
 • Gadelampe i Ribe, 2017.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Infrastruktur
  Gadelampe i Sviegade i Ribe.
 • Velkommen til Ikea, 2017.
  Personer
  Byudvikling
  Ikea bydes velkommen til Esbjerg med et skilt på grunden ved Kjersing Ringvej, hvor Ikea vil opføre et nyt varehus. Teksten lyder: Velkommen til Esbjerg. Foran skiltet ses fra venstre borgmester Johnny Søtrup og direktør for Pedersen Gruppen, Bjarne Pedersen.
 • Ikea bydes velkommen, 2017.
  Personer
  Byudvikling
  Esbjerg byder Ikea velkommen til Esbjerg med et skilt på grunden ved Kjersing Ringvej, hvor Ikea vil opføre deres nye varehus. Skiltets tekst lyder: Velkommen til Esbjerg. Foran skiltet ses fra venstre en journalist fra JydskeVestkysten, borgmester Johnny Søtrup, direktør for Pedersen Gruppen, Bjarne Pedersen og pressefotograf Tue Sørensen fra Ugeavisen Esbjerg.
 • Velkommen til Ikea, 2017.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Byudvikling
  Ikea bydes velkommen til Esbjerg med et skilt på grunden ved Kjersing Ringvej, hvor Ikea vil opføre et nyt varehus. Teksten lyder: Velkommen til Esbjerg.
 • Ikea bydes velkommen, 2017.
  Personer
  0
  Ikea bydes velkommen til Esbjerg med et skilt på grunden ved Kjersing Ringvej, hvor Ikea vil opføre et nyt varehus. Teksten lyder: Velkommen til Esbjerg. Foran skiltet ses fra venstre borgmester Johnny Søtrup og direktør for Pedersen Gruppen, Bjarne Pedersen.
 • Folkeskoleelever, 2017.
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Undervisning
  Unge
  Skoleelever på Bohrskolen afdeling Vitas idrætslinje er i gang med nogle opgaver i klasseværelset.
 • Folkeskoleelever, 2017.
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Undervisning
  Unge
  Skoleelever på Bohrskolen afdeling Vitas idrætslinje arbejder med computer i klasseværelset.
 • Folkeskoleelever, 2017.
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Undervisning
  Unge
  Skoleelever på Bohrskolen afdeling Vitas Idrætslinje arbejder på computer i et klasseværelse.
 • Folkeskoleelever, 2017.
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Undervisning
  Unge
  Skoleelever på Bohrskolen afdeling Vitas idrætslinje arbejder med computer i klasseværelset.
 • Folkeskoleelever, 2017.
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Undervisning
  Unge
  Skoleelever på Bohrskolen afdeling Vitas idrætslinje fremlægger en opgave for klassen.
 • Folkeskoleelever, 2017.
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Undervisning
  Unge
  Skoleelever på Bohrskolen afdeling Vitas idrætslinje modtager undervisning i klasseværelset.
 • Folkeskoleelever, 2017.
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Kommunal medarbejder
  Undervisning
  Unge
  Skoleelever på Bohrskolen Afdeling Vitas idrætslinje modtager undervisning i klasseværelset.
 • Skilt i Nørreskoven, 2017.
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Steder
  Natur
  Naturoplevelser
  Skilt i Nørreskoven ved Krebsestien med teksten Håndfodring forbudt.
 • Skilte i Nørreskoven, 2017.
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Steder
  Natur
  Naturoplevelser
  Skilte i Nørreskoven ved Krebsestien med teksterne, Vilde dyr, Brunst, Skilteskov og Håndfodring forbudt.
 • Opsætning af skilte i Nørreskoven, 2017.
  Personer
  Kommunal medarbejder
  Natur
  Naturoplevelser
  Skovbruger Steffan Arnum sætter skilte op i Nørreskoven ved Krebsestien med teksterne: Vilde dyr, Brunst, Skilteskov og Håndfodring forbudt.