Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Mindeplade fór Jacob A. Riis på hus på Torver i Ribe, marst 2009
  Turisme
  Forlystelser og fritid
  Bydele og forstæder
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Erhvervsliv
  Kultur, fritid og historie
  Steder
  Mindesten for Jacob A. Riis: I dette Hus fødtes i 1849 Journalisten og Filantroppen Jacob A. Riis. Døde i Barre, Massachusetts, USA 1914. Sin Fødebyes trofaste Søn. Af Præsident Roosevelt kaldet Amerikas nyttigste Borger.
 • Hotel Hjerting, ca. 1985
  Erhvervsliv
  Hotel og restaurationsvæsen
  Hotel Hjerting, Strandpromenaden 1. Oprindelig hed hotellet Hjerting Badehotel, men på grund af badeforbud i Ho Bugt skiftede hotellet navn i 1969. I 2004 blev navnet Hjerting Badehotel genindført. Til højre for indgangen ligger Ship Inn, mens fløjen til højre huser Hjerting Cykler.
 • Hjerting Byvej, ca. 1985
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Hjerting Byvej set ned mod Gl. Guldagervej. Den hvide bygning er Hjerting Byvej 8, mens det til venstre er Skolestien 10.
 • Torvet, ca. 1985
  Steder
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Parti fra Torvet, der på dette tidspunkt fungerer som midtbyens parkeringsplads. Omlægningen til torv fandt sted i vinteren 1993-1994. Til venstre ses Ting- og Arresthuset. Herefter følger Bangs Hotel på hjørnet af Skolegade med Hereford Steakhouse i hjørnet. Dansk Feriehusudlejning har også hjemme i bygningen. Herefter følger Torvet 19 med Torvets Træhandel og Køkken-Magasinet.
 • Strandbygade og Stormgade, ca. 1985
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Fra krydset Strandbygade/Havnegade og Stormgade med Spangsberghus, der blev opført blev opført i 1981 og afløste Hotel Spangsberg. Hotel Olympic har hjemme i fløjen til venstre ud mod Strandbygade, mens Sparekassen Sydjylland har hjemme i delen ud mod Stormgade.
 • Kongensgade, ca. 1985
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Kongensgade ved Stormgade. I baggrunden ses Spangsberghus, der blev opført i 1981 og afløste Hotel Spangsberg. Sparekassen Sydjylland har hjemme bag glasindgangen.
 • Havnegade 73, ca. 1985
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Havnegade 73, der ligger ved hjørnet af Stormgade. Ejendommen er opført i 1895 af O. Berg til købmand M. Nielsen. På dette tidspunkt har Nordsø Pub hjemme i bygningen.
 • To fanøfærger, ca. 1985
  Havnevæsen
  Steder
  De to Fanøfærger Nordby og Sønderho ligger i Esbjerg. Til højre ses selve færgehavnen med terminalbygningen.
 • Torvet, ca. 1985
  Steder
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Parti fra Torvet, der fungerer som midtbyens parkeringsplads. På hjørnet af Kongensgade ses Handelsbanken, mens Hennes & Mauritz har hjemme på det andet hjørne. Herefter følger Buksetrolden og Den danske Bank.
 • Viadukten, ca. 1985
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Viadukten i Borgergade mellem Jernbanegade og Exnersgade set fra midtbyen. Viadukten blev lavet i stål, og leveret af Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik og indviet 1905. På modsatte side anes den nu nedrevne af FDBs Tobaksfabrik (til højre over toget).
 • Hjerting Strandvej, ca. 1985
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Fra Hjerting Strandvej, lige ind Hjerting Badehotel. Meget er forandret siden, siden billedet er taget. De fleste af bygningerne er revet ned. Men vi ser bl.a. Hjerting Grill-In med navnet Lindys Burger. Herefter følger Varde Banks afdeling i Hjerting. Adressen var Hjerting Strandvej 16. I baggrunden ses Hjerting Badehotel, der hed Hotel Hjerting på dette tidspunkt.
 • Købmandsbutikken, Gl. Guldagervej, ca. 1985
  Enkelte almene handelsfirmaer
  Erhvervsliv
  Købmandsbutikken, Gl. Guldagervej 21, i Hjerting. Købmandsgården blev oprettet af Peder Kjærgaard i 1916. Bygningen er nu revet og erstattet af rækkehuse. De blev opført i 2004.
 • Købmandsbutikken, Gl. Guldagervej, ca. 1925
  Enkelte almene handelsfirmaer
  Erhvervsliv
  Købmandsbutikken, Gl. Guldagervej 19-21, i Hjerting. Købmandsgården blev oprettet af Peder Kjærgaard i 1916. Han drev den frem til 1932, hvor sønnen Leo tog over. Bygningen er nu revet og erstattet af rækkehuse. De blev opført i 2004.
 • Gavekort til Henny Jensen, december 1984
  Reklame
  Personer
  Erhvervsliv
  Henny Jensen modtager et gavekort på 5000 kr. til Tjæreborg Rejser. Det bliver overrakt af Bente Kirkegaard. Anledningen er ukendt.
 • Pedel og skoleleder ved Vestre Skole, udat.
  Personer
  0
  Skoleinspektør Niels Sæderup og pedel Niels Kristian Hansen skolegåden ved Vestre Skole.
 • Knuste ruder efter bombning, 1942
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Ejendom med alle ruder knuste efter bombe, der faldt ved Jyllandsgade 101 den 8. maj 1942. Det må være hjørneejedommen Jyllandsgade 106 (til højre) og Rolfsgade 87 (til venstre).