Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Parti fra Finlandsgade, ca. 1910
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Strandbygade ved hjørnet Finlandsgade og Niels Juels Gade. Fra venstre ses Esbjerg hvidt- og bajersk olbryggeri i Nørregade, Esbjerg Dampvaskeri med privatbolig for ejeren mod Finlandsgade, fiskeeksportør Vilhelmsens villa på hjørnet af Finlandsgade og Strandbygade. Helt til højre ses købmand Sehesteds forretning på hjørnet af Strandbygade og Niels Juels Gade, Strandygade 42.
 • Tyskernes afrejse, 1945
  Besættelsestiden, befrielsen, efterspil og retsopgør
  Kultur, fritid og historie
  Bødkermester
  Erhvervsliv
  Bødkeren med et læs dritler på en trækvogn på vej til mejeriet, ser på tyskernes afrejse. 1945. Et tysk bæltekøretøj trækkende en kanon, hvorpå flere soldater sidder, er på vej fra Torvet ind i Grydergade. I baggrunden ses Ejendommen Skolegade 1, og t.h. Torvet 22, hvor trikotagehandler A. Støckler har forretning. Bemærk Dannebrog i vinduet hos Andreas Støckler, en Esso benzin stander og stilladset ved Borgertårnet.
 • Tre kvinder i køkkenet, Saltgade 18-20, Ribe. 1910
  Hjem og husholdning i almindelighed
  Personer
  Steder
  Tre kvinder stående i køkkenet, Saltgade 18-20, Ribe. Der er gang i komfuret, og tjenestepigen står med en tallerken og en ske. Yderst tv: Frederikke Sophie Lauritizen, konsulinde, født Pontoppidan, enke efter tømmerhandler Jørgen Lauritzen, derefter Dorthea Møller, gift Jacobsen, ung pige hos konsulen. Yderst th. ukendt kvinde (nabo på besøg). De to ældre kvinder bærer hovedbeklædning.
 • Grænsen ved Kalvslund, ca. 1910
  International politik i almindelighed
  Offentlige myndigheder
  Tysk og dansk grænsegendarmer, en dansk toldmand og et barn ved den danske side af grænsen ved Kalvslund. Den tyske grænsestation i baggrunden.
 • Udsigt fra Borgertårnet mod øst
  Bydele og forstæder
  Steder
  Udsigt fra Borgertårnet mod øst. Nederst ses husene langs begge sider af Sortebrødregade. I nederste venstre hjørne ses Quedens Gård. Øverst ses Kunstmuseet, Riberhus og Crome og Goldschmidts fabrik, ved skorstenen. Længere mod horisonten ses (t.v.) Remisen og pakhuset ved jernbanen.
 • Julemanden i himmelseng på Hotel Dagmar
  Kultur, fritid og historie
  Livets fester, årets fester, byfester, øvrige fester
  Julemanden (Johannes Madsen) i himmelseng på Hotel Dagmar.
 • Julearrangement på Torvet i Ribe
  Kultur, fritid og historie
  Livets fester, årets fester, byfester, øvrige fester
  Julemanden kommer i gammel brandbil for at tænde juletræet, som ses bag brandbilen. I baggrunden ses facaden på Torvet 6. Ved siden af brandbilen ses en Morris Mascot personvogn.
 • Ukendt kvinde, Ribe
  Personer
  Ukendt kvinde.
 • Spejdere
  Personer
  Fritids- og ungdomsforeninger og klubber
  Kultur, fritid og historie
  En gruppe drengespejdere fotograferet i Bispegade skoles skolegård, Ribe
 • Storkerede med storke, Ribe.
  Fugle
  Natur og teknik
  Storkerede med storke på baghus på Mellemdammen 13, Ribe. I baggrunden ses Ribe Å samt Hovedengen.Enkelte både ses i åen.
 • Stork spadserer på Torvet, Ribe
  Fugle
  Natur og teknik
  Stork spadserer på Torvet, Ribe. To piger, den ene med cykel, står foran gartner Nønneckes forretning på Torvet 20 hvor også en budcykel holder parkeret. Torvet 18 og 22 ses også samt porten ind til området bag Restaurant Backhaus.
 • Butiksfacade, Ribe
  Enkelte almene handelsfirmaer
  Reklame
  Erhvervsliv
  Butiksfacade med udstillet sølvtøj og en parkeret cykel.
 • Butiksfacaden på Kiosk Centrum, Torvet 9, Ribe.
  Enkelte almene handelsfirmaer
  Reklame
  Erhvervsliv
  På butiksfacaden på Kiosk Centrum reklameres for: FamilieJournalen, JyllandsPosten, Ude og Hjemme, Skipper Skræk, Kong Kylie samt andre produkter. Lygtepæl ses i billedet.
 • Butiksfacaden på Kiosk Centrum, Torvet 9, Ribe.
  Enkelte almene handelsfirmaer
  Reklame
  Erhvervsliv
  På butiksfacaden på Kiosk Centrum reklameres for: FamilieJournalen, JyllandsPosten, Ude og Hjemme, Skipper Skræk, Kong Kylie samt andre produkter. Lygtepæl ses i billedet.
 • Lille pige på trehjulet cykel
  Personer
  Lille pige på trehjulet cykel