Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Sædding Strandvej 153 og 155 ca. 1945
  Bydele og forstæder
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Det to villaer på Sædding Strandvej nr. 153 og 155 er opført hhv 1935 og 1933. I dag (2016) har begge huse fået murene pudset og er blevet malet hhv. beige og hvidt. Derudover er der ikke mange ændringer at få øje på.
 • Stor folkemængde i Kongensgade. Udateret
  Internationalt socialt hjælpearbejde
  Kultur, fritid og historie
  Kongensgade set fra ca. midtvejs mellem Englandsgade og Torvet mod vest. I venstre side ses bl.a. Krone Apoteket, Elite Konfekture og på hjørnet, den lidt specielle indgang til Handelsbanken (B 32305). Gaden er smykket med masser af Dannebrogsflag og masser af mennesker, der især flokkes omkring Torvet, hvor alle kigger mod nord og selve pladsen. Seneste årstal, efter butiksfacaderne, er 1953 og, der foreslåes bag på billedet at anledningen kunne være indsamling a tøj og penge til et trængende udland. Evt. kunne det være Holland 1953, digegennembruddet. I gadebilledet ses også flere uniformerede soldater af ukendt nationalitet, så det kunne også være i 1940'erne. Et enkelt norsk flag ses i midten af billedet og så bliver det mest sandsynlige måske Norgeshjælpen fra 1940-1945. Norgeshjælpen begyndte som en tøjindsamling, organiseret af norskfødte kvinder i København. Pga. tøjmangel gik man i 1941 over til en indsamling af penge og rationeringsmærker, der blev brugt til indkøb af fødevarer, som sendtes til Norge med skib eller med tog gennem Sverige. Fra 1943 omfattede indsamlingen det meste af Danmark. I alt blev ca. 32.000 t fødevarer sendt fra Danmark til Norge under krigen. Tyskerne blandede sig ikke. Nederst i billedet kører en hestetrukken ladvogn med ladet fyldt med mælkejunger.
 • Løs tyrekalv i Jernbanegade, 1953
  Eksport og engroshandel
  Slagterier og slagterihåndværk
  Erhvervsliv
  En flok mænd kæmper med en løs tyrekalv, som var stukket af fra Eksportslagteriet på Esbjerg Havn. Den blev jagtet gennem flere gader, og man fik først hold på den i stationsforstanderens have ved Jernbanegade, hvor billedet her er taget. Tyrekalven blev efter indfangning spændt bagefter en af Falcks kranvogne, der trak den tilbage til slagteriet. Det er jernbanen, som ses i baggrunden.
 • Edith Kofoeds Gymnastikopvisning, 21. marts 1943
  Gymnastik
  Personer
  Kultur, fritid og historie
  Søndag eftermiddag den 21. marts 1943 holdt Edith Kofoeds Gymnastikinstitut afslutning på Paladshotellet. Gymnastik-instituttet havde haft 400 elever denne vinter, hvoraf de 200 deltog i den afsluttende opvisning. Dagen begyndte med overrækkelsen af fanen, som blev skænket af eleverne. Her præsenteres den nye fane. Det er Edith Kofoed til venstre i hvid skjorte.
 • Idrætsudstilling i Badmintonhallen, november 1947
  Industrimesser og udstillinger
  Idræt i almindelighed
  Erhvervsliv
  Kultur, fritid og historie
  Fredag den 7. november 1947 åbnede Esbjerg Idrætsforbund en stort anlagt udstilling i Badmintonhallen, hvor byens forskellige idrætsklubber blev præsenteret på forskellige stande. Her er det standen fra KFUMs idrætsklub, hvor man kan dyrke gymnastik, håndbold og bordtennis.
 • Idrætsudstilling i Badmintonhallen, november 1947
  Industrimesser og udstillinger
  Cykling
  Erhvervsliv
  Kultur, fritid og historie
  Fredag den 7. november 1947 åbnede Esbjerg Idrætsforbund en stort anlagt udstilling i Badmintonhallen, hvor byens forskellige idrætsklubber blev præsenteret på forskellige stande. Her er det Cyckleklubben Sport, der vises frem. Måske har man været lidt i tvivl om stavemåden og brugt både c og k i cyckle?
 • Østerhavn ca. 1900
  Bydele og forstæder
  Havnevæsen
  Steder
  Håndkoloreret postkort af Østerhavn eller som der står på kortet: Østrehavnen. Et billede taget fra Byparken (Anlæget), der viser Frankrigskaj på vestsiden af bassinet, østsiden er afgrænset af en række Duc d'Alber og mod nord ophaling til Abrahamsens Skibsværft (fra 1910 A/S Esbjerg Skibsværft.
 • Esbjerg Hermetikfabrik, ca. 1935
  Erhvervsliv
  Fiskeindustri
  Medarbejderne ved en af havnens fabrikker er samlet til fotografering. I følge Knud Rée så kunne det være ansatte ved Esbjerg Hermetikfabrik.
 • Elevhold fra Arbejderhøjskolen, 1913.
  Håndværker og tekniske uddannelser
  Uddannelse
  Fjerde elevhold fra Esbjerg Arbejderhøjskole fotograferet foran skolens lokaler, Exnersgade 43.
 • Nyuddannede sygeplejersker, april 1945
  Personer
  Hospitalsvæsen
  Sundhedsvæsen i almindelighed
  Sygepleje i almindelighed
  Social og sundhed
  Nyuddannede sygeplejersker. De er i alfabetisk rækkefølge: Gudrun Baarsø, Gerda Beyer, Ebba Christensen, Elisabeth Hansen, Emma Hatorp, Emma Jespersen, Andrea Bech Larsen, Magda Madsen, Dagny Mikkelstrup, Elisabeth Rasmussen, Emmy Schultz, Eva Schønfeldt, Gudrun Stokholm og Anna Harborg Sørensen.
 • Esbjerg bliver Danmarks Friluftskommune 2010.
  Personer
  Kommunal medarbejder
  I anledning af at Esbjerg blev kåret til Danmarks Friluftskommune 2010 afholdtes en reception på stranden ved Marbæk. Fra venstre ses Mads Stendorf, Kultur- & Fritidschef, samt Jørn Henriksen, Direktør for Børn & Kultur.
 • Sædding Strandvej 89. Udateret.
  Bydele og forstæder
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Villaen på Sædding Strandvej 89, hjørnet af Jerrigsvej, er opført 1912 og ligner, minus en skorsten, sig selv i 2016. Villaen har på et tidspunkt været beboet af en provst ved navn Kjærgaard. Huset bagved er ikke mere.
 • Parti fra isenkræmmer Carsten Pedersens forretning, 1954
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Parti fra isenkræmmer Carsten Pedersens forretning på hjørnet af Kongensgade og Torvegade. På første sal over isenkræmmeren lå damefrisørsalonen Joe.
 • Parti fra isenkræmmer Carsten Pedersens forretning, 1954
  Handel og samfærdsel i almindelighed
  Erhvervsliv
  Parti fra isenkræmmer Carsten Pedersens forretning på hjørnet af Kongensgade og Torvegade. (I dag, 2012, beliggenhed for McDonalds). På første sal over isenkræmmeren lå damefrisørsalonen Joe. Yderste til venstre i billedet ses cigarhandler C. W. Obel og urmager Sloth-Hansen. Oven over disse forretninger ses forsikringsselskabet Nordisk Liv & Ulykke.
 • Boksere fra Esbjerg Atletklub, udateret
  Fritids- og ungdomsforeninger og klubber
  Styrke og kampsport i almindelighed
  Personer
  Kultur, fritid og historie
  Boksere fra Esbjerg Atletklub. Fra venstre: 4. Helge Svendsen, 8. Aage Splidsboel.
 • Nyuddannede sygeplejersker, udateret (måske 1953)
  Personer
  Hospitalsvæsen
  Sundhedsvæsen i almindelighed
  Sygepleje i almindelighed
  Social og sundhed
  Nyuddannede sygeplejersker. Forrest yderst til højre ses overlæge Olaf Knut Svenningsen (1897-1962). Manden i der mørke tøj er kredslæge Karl Anders Martin Brandt (f. 1911), som havde konsultation i Kongensgade 57. Kvinden i det mørke tøj er oversygeplejerske Karen Johanne Nielsen.
 • Kaproningsstævne i Esbjerg Havn, 05.09.1948
  Kultur, fritid og historie
  Sejlsport, motorsport, flyvesport i almindelighed
  Kaproningsstævne mellem Esbjerg, Varde, Ribe, Tønder og Ringkøbing. Esbjerg vandt Vandrepokalen i 4 med Styrmand Inrigger. På billedet se det sejrende hold fra Esbjerg.
 • Esbjerg Dameroklubs båd bæres til havnebassinet, 1935
  Kultur, fritid og historie
  Sejlsport, motorsport, flyvesport i almindelighed
  Båden til den første tur bæres til havnebassinet af syv kvinder under ledelse af Cox Frøken Ingrid Pedersen. (Kvinderne fik overdraget en båd fra Esbjerg Roklub i 1933. Den kvindelige roklub opløstes i 1955 og indgik i Esbjerg Roklub). Bemærk også tilskuere på land ved redningshuset.
 • Fem kvinder fra Esbjerg Dameroklub, 1933
  Kultur, fritid og historie
  Sejlsport, motorsport, flyvesport i almindelighed
  Fem kvinder fra Esbjerg Dameroklub er opstillet til holdfoto. Kan det måske være bestyrelsen? Klubben blev stiftet i 1933. Sammenlagt i 1955 med Esbjerg Roklub. Forrest fra højre ses formanden Frøken Enkegaard.
 • Esbjerg Dame Roklub første båd i vandet, 13.04.1933
  Kultur, fritid og historie
  Sejlsport, motorsport, flyvesport i almindelighed
  Den nye Dameroklubs første båd i vandet, styrmanden (som var en mand, da ingen af kvinderne på dette tidspunkt havde en styrmandseksamen), skubber båden fra land (Kvinderne fik overdraget en båd fra Esbjerg Roklub. Den kvindelige roklub opløstes i 1955 og indgik i Esbjerg Roklub). Bemærk også de mange tilskuere på land ved rednings huset. De fire piger i båden er Dagny Jepsen, Else Pedersen, Gerda Olsen og Betty Larsen. (Styrmand er Tage Holtsøe eller Ingolf Poulsen, Esbjerg Roklub).
 • Første standerhejsning Esbjerg Dame Roklub, 1933
  Kultur, fritid og historie
  Sejlsport, motorsport, flyvesport i almindelighed
  Den første standerhejsning i dame roklubben (etableret 1933 og ophørt 1955, hvor den blev en del af Esbjerg Roklub). Standeren hejses af Frøken Dagny Jepsen (gift Ebsen). Fra venstre Jørgensen. M.R (Kontant-Jørgensen), hustru og datter. Nummer fem fra venstre er Laura Enkegaard. Nr. to fra højre i bagerste række er Vera Lundgren (født Holm).