Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Havnegade, luftfoto, 1956.
  Steder
  Bydele og forstæder
  Midtbyen
  I centret af billedet ses Hotel Spangsberg på hjørnet af Stormgade og Havnegade. Stormgades forlængelse mod havnen hed dengang Vestre Havnevej. Til venstre for ses Eksportstaldene. Vejen bag dem var en forlængelse af den nuværende D. Lauritzensvej med samme navn. Bag den ses Badmintonhallen og Den Kommunale Badeanstalt. På hjørnet af Eksportstaldene ses Det Gamle Sømandshjem og skråt ovenfor det Havnebetjentboligen og Havnearbejdernes Fribolig. Af alle de nævnte bygninger mislykkedes det kun for Henning Rasmussen og eftf. at få nedrevet Sømandshjemmet Gl. Havn og Havnebetjentboligen.
 • Fra vuggestuen ved Esbjerg Tovværksfabrik, januar 1961
  Børne og ungdomsforsorg i almindelighed
  Social og sundhed
  De mange kvinder, der var ansatte på Esbjerg Tovværksfabrik, har gjort det nødvendigt med en vuggestue i tilknytning til fabrikken.
 • Spangsbjerg Forsøgsgårds jorder, 14. maj 1980
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto af Spangsbjergs Forsøgsstations marker. Nederst ses højhusene ved Skrænten.
 • Gasværksgade, ca. 1987
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto af kvarteret omkring Gasværksgade og Tobakken med sanering ved Teglværksgade.
 • Luftfoto af indre by, 14. maj 1980
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto over den indre by. På originaldias står følgende: Parkering-Danmarksgade-sanering-Vor Frelsers Kirke.
 • Præstebakken, 1967
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Luftfoto af Andels Bolig- og Byggeforeningen 1932s bebyggelse på Præstebakken.
 • Parti fra Kirkegade, ca. 1980
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Parti fra Kirkegade med Missionshuset Bethania, Kirkegade 25 samt Kirkegade 27 og 29.
 • Teglværksgade, 1982
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Teglværksgade med husene 18, 20 og 22 før saneringen.
 • Teglværksgade 18, 12. august 1982
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Teglværksgade 18 før saneringen. I 1984 besluttede Esbjerg Kommune, at bygningen skulle rives ned.
 • Sønderris, 15. april 1981
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto over Sønderris med Stjerneparken på tværs gennem billedet. Til højre skal man i gang med Jupitervænget, mens der er bygget ved Tvillingernes Kvarter. Til venstre ses Marsvænget. Krebsestien løber gennem billedet nederst, hvor vi også ser Thulevej.
 • Sønderris, 15. april 1981
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto over Sønderris med Stjerneparken på tværs gennem billedet. De nederste veje er Jupitervænget til venstre og Saturnvænget til højre. På modsatte side skal man i gang med Krebsens Kvarter. Der er bygget ved Tvillingernes Kvarter.
 • Ådalskolen, 14. maj 1980
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto over Ådalskolen. Nederst i højre hjørne ses Sædding Ringvej. herefter følger boligerne ved Åtoften, inden vi har Ådalskolen. I baggrunden bygges der i Sønderris.
 • Sønderris, 1. juni 1982
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto af Sønderris med Stjerneparken i midten.Man er ved at anlægge Tvillngernes Kvarter, Krebsens Kvarter og Jupitervænget.
 • Sønderris, 14. maj 1980
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto af Sønderris med Stjerneparken i midten af billedet. Her er man ved at anlægge Saturnvænget og Jupitervænget øverst samt Krebsens Kvarter nederst. Der er allerede opført boliger i Tvillingernes Kvarter.
 • Luftfoto af Ådalen, 14. maj 1980
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Steder
  Luftfoto af Ådalen. Øverst anes Guldager, mens boligerne nederst til venstre ligger på Havbakken. I midten løber Guldager Møllebæk.
 • Sædding, 15. april 1981
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto over Sædding Nord med Ådalskolen i centrum. Vejen nederst er Åmoseparken med Åtoften til højre.
 • Sønderrisgård, 1. juni 1982
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto af Sønderrisgård med boligområdet ved Merkurvænget i baggrunden.
 • Grønlandsparken, 11. maj 1982
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto af Gønlandsparken med det begyndende boligbyggeri i Sønderris i baggrunden.
 • Krebsens Kvarter, udat.
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto af området ved Krebsens Kvarter i Sønderris.
 • Spangsbjerg Sanatorium, 1909
  Hospitalsvæsen
  Social og sundhed
  Facadebillede af Spangsberg Sanatorium. I haven foran sanatoriet ses patienter og læger.
 • Spangsbjerg Sanatorium, 1909
  Hospitalsvæsen
  Social og sundhed
  Borddækning ved Spangsbjerg Sanatorium. Kosten var en del af kuren. De fleste patienter var afmagrede, havde blodmangel og led af træthed. Der blev serveret fem måltider mad om dagen dertil mælk og maltøl. Om eftermiddagen blev der serveret kaffe eller kakao. Patienter, der var på slutningen af kuren, deltog i borddækningen.
 • Tall ships Races, 2014
  Havnevæsen
  Kultur, fritid og historie
  Sejlsport, motorsport, flyvesport i almindelighed
  Steder
  Ukendt sejlskib ved Vestre Dokkaj i Dokhavnen
 • Forskningscenter for maritim- og regionalhistorie, oktober 1999
  Højere uddannelse
  Uddannelse
  Syddansk Universitets Institut for Historie og Fiskeri- og Søfartsmuseet er gået sammen om et forskningscenter for maritim- og regionalhistorie. Her er det institutleder Aage Trommer og museumsinspektør Morten Hahn-Pedersen, der skriver under på aftalen. Bag dem ses forskningsprofessor Poul Holm, rektor Henrik Tvarnø, professor Flemming Just og Erik Clausen, der er formand for fiskerimuseets bestyrelse. Oprettelsesdatoen bliver 1. februar 2000.
 • Langtidsmedicinsk Afdeling demonstrerer, august 1987
  Hospitalsvæsen
  Social og sundhed
  Langtidsmedicinsk Afdeling blev oprettet på De Gamles Hjem i Esbjeg den 1. maj 1967. I 1974 flyttede afdelingen til Spangsbjerg Hospital. I 1987 blev det besluttet at flytte afdelingen til Varde. Det skete i juni 1988. Personalet var ikke enige i den beslutning, der betød at 105 medarbejdere blev til overs. De blev dog sikret andet arbejde. Men utilfredsheden med beslutningen kunne ses sidst i august 1987 (muligvis den 26.), hvor personalet demonstrerede i Kongensgade.
 • Langtidsmedicinsk Afdeling demonstrerer, august 1987
  Hospitalsvæsen
  Social og sundhed
  Langtidsmedicinsk Afdeling blev oprettet på De Gamles Hjem i Esbjeg den 1. maj 1967. I 1974 flyttede afdelingen til Spangsbjerg Hospital. I 1987 blev det besluttet at flytte afdelingen til Varde. Det skete i juni 1988. Personalet var ikke enige i den beslutning, der betød at 105 medarbejdere blev til overs. De blev dog sikret andet arbejde. Men utilfredsheden med beslutningen kunne ses sidst i august 1987 (muligvis den 26.), hvor personalet demonstrerede i Kongensgade.