Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Der arbejdes med muslinger på Esbjerg Muslingefabrik, juli 1943
  Fiskeindustri
  Erhvervsliv
  Der arbejdes med muslinger på Esbjerg Muslingefabrik i anden baggård ved Willemoesgade 58. Virksomheden var ejet af Emil Christensen.
 • Der koges mudlinger på Esbjerg Muslingefabrik, juli 1943
  Fiskeindustri
  Erhvervsliv
  Der koges muslinger på Esbjerg Muslingefabrik. Til højre i billedet ses de store runde kar med dampende varme muslinger. Fabrikken lå i anden baggård ved Willemoesgade 58. Virksomheden var ejet af Emil Christensen.
 • Arbejdsmænd skovler muslinger på Esbjerg Muslingefabrik, juli 1943
  Fiskeindustri
  Erhvervsliv
  Der skovles muslinger, formodentlig på Esbjerg Muslingefabrik i Vesterhavsgade. Virksomheden var ejet af Emil Christensen og lå i anden baggård ved Willemoesgade 58 (bygningerne ligger der stadig i 2015). Krigen satte for alvor gang i muslingefiskeriet og muslingekogeriet. Esbjerg Muslingefabrik beskæftiger på dette tidspunkt mellem 250 og 300 personer. Kogeriet behandler 36 tons muslinger om dagen. Af hvert ton bliver der ca. 100 kg. muslinger til eksport. Muslingerne opfiskes på bankerne ved Hjerting. Her har virksomheden 16 småbåde, der henter muslingerne op både dag og nat. Her bliver de tomme muslingeskaller skovlet i hestevogne for at blive kørt på lossepladsen.
 • Sankt Hans-fest, 23. juni 1943
  Livets fester, årets fester, byfester, øvrige fester
  Kultur, fritid og historie
  Sct. Hansfesten blev i juni 1943 afholdt på Esbjerg Stadion. Trods halvdårligt vejr havde mange taget turen til stadion. Her kunne de se forskellige idrætskonkurrencer, DUIs orkester og den borgerlige Sangforening. Båltalen blev holdt af Dr. phil. Jens Kruse. Som en del af besættelsens hverdag, så blev bålet tændt allerede om dagen, hvor det var lyst.
 • Esbjerg Teater, juni 1943
  Teatre i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  En masse børn står i kø ved Esbjerg Teater på bagsiden af Hotel Spangsberg. De skal højst sandsynligt ind og se kortfilmshow søndag eftermiddag. Den 6. juni 1943 kunne de opleve film med Skipper Skræk. På venstre hjørne ligger cigarhandler Harald Jessens forretning, Kongensgade 100.
 • Udlevering af sukkerrationeringskort, 8. oktober 1939
  Besættelsestiden, dagligliv
  Kultur, fritid og historie
  Søndag morgen klokken 9 den 8. oktober 1939 begyndte udleveringen af sukkerrationeringskortene i gymnastiksalen ved Danmarksgades Skole. Dagen igennem var der stort rykind. Der var henstillet til at beboere i ejendomme med lige numre afhentede deres kort om søndagen, mens beboere i ejendomme med ulige numre ventede til mandag. Der var udstedt omkring 16.000 rationeringskort og 7-8000 blev afhentet på førstedagen. Her er det sygehusinspektør C. Møller Jensen, der henter kort til kommunens største husholdning.
 • En dame luger i De Unges Haver , juni 1943
  Landbrugsforhold i almindelighed
  Erhvervsliv
  Der arbejdes med liv og lyst i De Unges Haver ved Vognsbøl. Esbjerg Kommune har stillet 58 haver til rådighed under tilsyn af forsøgsleder Seidler. De 45 er i øjeblikket under kultur.
 • Phønix Teatret, august 1943
  Personer
  0
  En flok lærlinge mænd sidder på trappen ved Phønix Teatret. Måske venter de på, at teatret åbner? Eller også er der pause ved maskinfabrikken Christola, der lå ved siden af teatret. Lærlingene nyder august-vejret på trappen. Måske de har travlt med at tale om begivenhederne omkring folkestrejken i august 1943, hvor en del af handlingen fandt sted netop på Christola.
 • Luftfoto, det nye Hovedbibliotek, 1983.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Det nye Hovedbibliotek bygges. Det medførte en del saneringer, bl.a. området ved mod Nygårdsvej gennemgik en forandring
 • Droobs supermarked, 1977.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Droobs supermarked set fra Englandsgade.
 • Gårdanlæg og facaderenovering, Willemoesgade, 1985.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Sanering i Willemoesgade. Gårdanlæg og facaderenovering med nye altaner.
 • Luftfoto Landlystvej, Tarp, 1980.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Ny udstykning i Tarp ved Landlystvej. Bryndum Skole ses nederst til højre. De to bebyggede veje er Skolevænget og Toften.
 • Borgergade 14, 1977.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Ejendommen Borgergade 14 er revet ned og omdannet til parkeringsplads for Droob.
 • Sanering i Teglværksgade, 1986.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Formand for Esbjerg byråds milijø- og planlægningsudvalg, Keld Vagner Jensen (i midten), Torben Andersen fra Dansk Arkitekt- og Ingeniørkontor (til venstre) og Ib Madsen, saneringsselskabet, præsenterer sanerede boliger i Teglværksgade.
 • Luftfoto Exnersgade/Ewalds Alle, 1981.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Saneringsområdet ved Exnersgade og Ewalds Alle.
 • Luftfoto af Sdr. Tobøl, 1979.
  Bydele og forstæder
  Steder
  Sdr. Tobølvej med Hjerting Strandvej nederst.
 • Luftfoto af Nordvangskolen
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Luftfoto af Nordvangskolen omgivet af marker. Skolen blev taget i brug den 30. oktober 1978.
 • Feriebyen ved Esbjerg, maj 1939
  Kort
  Steder
  Situationsplan for feriebyen ved Fourfeldt. Vejen nederst er Hjeringvejen, mens Tarphagevejen ses til venstre i den halve rundkørsel. I mellem Tarphagevej og den senere sløjfede vej lå marketenderiet. Til højre for rundkørslen lå selve feriehusene. På den modsatte side af Hjertingvejen ned mod stranden lå et omklædningsrum. - Kortet er fra den kommunale sag om projektet.
 • Hjerting Strand, 1998.
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Steder
  Parti fra Hjerting Strand.
 • Trikotagehandler Marinus Frederiksen, 1933
  Personer
  0
  Portræt af trikotagehandler Marinus Frederiksen, der drev Strømpehuset, Kongensgade 86.
 • Andreas Nielsen Engsted med familien, 1933
  Personer
  0
  Andreas Nielsen Engsted med familien. Stående fra venstre ses: Frode Engsted, Frederik Engsted, Hans Jørgen Engsted og Kaj Engsted. Siddende ses datteren Grete Engsted og familieoverhovedet Andreas Nielsen Engsted.
 • Børnene i Frk. Rødgaard-Jessens private børnehave, 1931
  Børne og ungdomsforsorg i almindelighed
  Social og sundhed
  Børnene i Frk. Rødgaard-Jessens private børnehave, der havde hjemme i Axelborg.
 • Peder Gyde Pedersen på sin 70 års dag, 1932
  Personer
  0
  Gårdejer Peder Gyde Pedersen omgivet af blomster på sin 70 års fødselsdag. Damerne kan være døtrene Mette og Dorthea Gyde Pedersen.
 • Fanøfærgen Menja, 2000.
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Erhvervsliv
  Fanøfærgen Menja på vej ind til Esbjerg Havn. I baggrunden ses en af Maersks Jack-up borerigge ved at blive bugseret ind havnen. Det må næsten være Mærsk Giant.
 • Niels Faarup. 1907
  Personer
  0
  Niels Faarup, købmand, grosserer i firmaet Faarup & Sønderby, kolonial en gros. I oktober 1919 blev han fundet druknet i vandet ved nordre mole i Esbjerg.