Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Bundgaard Sko, marts 1954
  Skomagerhåndværk
  Erhvervsliv
  Interiør fra skotøjsfirmaet Th. Bundgaard og søn. På billedet ses indehaverne Kuno Bundgaard, til højre, og Erik Bundgaard. De er her på fabrikkens lager umiddelbart før firmaets 50 års jubilæum.
 • Esbjerg Teater set fra Kongensgade, marts 1956
  Teatre i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  Phønix Teatret ses fra Kongensgade. Teateret lå på Hotel Spangsbergs bagside, Strandbygade 2. Det blev indviet den 5. juli 1897 med en sal med 1.000 pladser. Fra 1916 dannede stedet ramme for kombineret teater og biograf ved navn Phønix. I juli-august 1980 blev bygningen revet ned sammen med resten af Spangsberg-komplekset.
 • Kvaglundvej, 1969
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Parti fra Kvaglund med den oprindelige Kvaglundvej nederst i billedet. På højre side af vejen ses gartneriet Kalifornien. Bygningerne på venstre side kunne ligne en pelsdyrfarm. På stedet opførtes senere villakvarteret med Nøddelunden og Morbærlunden. I baggrunden i midten lidt til højre ses Solbakkegård.
 • En mand og en hest, december 1943
  Fauna
  Natur og teknik
  Også hestene trænger til at få fødderne vasket, når de har trampet en hel dag i søle og pløre.
 • Skoleelever, Torvegade, november 1943
  Børn i almindelighed
  Social og sundhed
  Skoleelever i Torvegade. I baggrunden ses Rio Sko og Park Hotel. Pigen, der står som nummer to fra højre, vandt Ugens Femmer i dagbladet Vestjyden.
 • Erhvervsrådsekretær Paul Schau, marts 1944
  Personer
  0
  Erhvervsrådsekretær Paul Schau på sit kontor. Han er interviewet i anledning af indførelse af weekend i Esbjerg, der blev introduceret fra 1. maj til 1. september 1944.
 • Tovværksfabrikken, maj 1943
  Tekstilfabrikation
  Erhvervsliv
  Arbejdernes Samaritter Forbund holdt øvelse på Tovværksfabrikken. Manden yderst til venstre er Ernst V. Nielsen.
 • Hotel Spangsberg, Saneringscafeen, 1979.
  Hotel og restaurationsvæsen
  Erhvervsliv
  Parti fra Hotel Spangsberg, Strandbygade 1 (tidl. Havnegade 75), opført i 1875 for Morten Christensen Spangsberg. Her er indgangspartiet til Saneringscafeen fotograferet i september 1979. Markiserne og facaden er dekoreret med hamre og stribede afspærringsbrædder. Hotellets facade var på dette tidspunkt i drastisk forfald. Sidst i 1970erne stod hoteldirektør H.C. Petersen over for et omfattende restaureringsarbejde til adskillige millioner kroner, hvilket han ikke agtede at sætte i værk. Kommunen ville ikke stille de nødvendige midler til rådighed for at redde bygningen, og i november 1978 valgte H.C. Petersen, at fjerne flere kendetegnende dele af facaden. Gesimser og altaner blev hakket væk pga. nedstyrtningsfare. I juni 1979 solgte H. C. Petersen Spangsberg-komplekset til købmand John Hanssen, som ønskede at rive det gamle byggeri ned og opføre nyt. Nedrivningen blev påbegyndt i sommeren 1980. På grunden opførtes der diverse kontorbygninger samt Hotel Olympic.
 • Festlig begivenhed på Café Danmark, februar 1956
  Personer
  0
  Gæster ved Ane Elkjær Jepsens 50 års fødselsdag, der fandt sted på Café Danmark. Damen yderst til højre er Yelva Mathisen, som drev slagterforretningen i Kongensgade 50.
 • E. Hansens Vej, januar 1956
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Legegade. Første opgang til venstre er E. Hansens Vej 2.
 • Socialdemokratiets agitatorkorps rykker ud, 28. oktober 1945
  Forsamlingshuse og kulturcentre
  Kultur, fritid og historie
  Socialdemokratiets agitatorkorps mødtes søndag den 28. oktober 1945 til en sidste briefing, inden Folketingsvalget den 30. oktober. Herefter var medlemmernes rundt i byen for at sprede det socialdemokratiske budskab.
 • En skorsten på jernbaneterrænet væltes, 9. september 1945
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  I efterkrigstiden blev der ryddet op på Esbjerg Stations maskinområde, hvor der havde været flere sabotagehandlinger. Lørdag den 8. september væltede man skorstenen til det lille kedelanlæg, der lå overfor Boldesagergade.
 • Opbevaring af tysk ammunition, august 1945
  Arbejdsforhold i almindelighed
  Erhvervsliv
  Oprydningen efter de tyske soldater er godt igang her i august 1945. Den tilbageblevne ammunition bliver samlet ind, og opbevares på sikre steder i byens udkant. Her er det fra en bunkersanlæg i Fourfeld, der bneyttes til lager. Arbejdet ledes af modstandsfolk, mens tyske minører udfører det farlige arbejde.
 • Dansk Piledyrkningsforening, august 1943
  Personer
  0
  Konsulent Hans R. Hansen fra Dansk Piledyrkningsforening i Gentofte var i august 1943 på rundtur til de forskellige pileplantager i landet. Fredag den 20. august nåede han til Esbjerg, hvor han sammen med skivrider Frederiksen var rundt og se Esbjerg Kommunes pilekulturer. Her beundrer man pilekulturen ved Fourfeld. Fra venstre ses konsulent Hansen, bødkermester Christensen, Tistrup, skovrider Frederiksen, bestyrer Viggo Knudsen fra Blindes Arbejde i Aalborg og bødkermester Christensen, Skjern.