Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Området omkring Sønderris Skole, 5. august 1984
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Luftfoto af området omkring Sønderris Skole, der ses midt i billedet.
 • Bygning ved Pelsdyrfarmen Fox, ca. 1945
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Bygning ved Pelsdyrfarmen Fox, Darumvej 159, i dag Veldbæk Industrivej. Den er højst sandsynlig anvendt som kontor og arbejdsbygning.
 • Jerne Kirke, konfirmander 1938.
  Kirkelige handlinger, ikke ordination
  Religion
  Konfirmander fra Jerne fotograferet sammen med pastor Madsen i præstegårdens have. Bemærk børnene bag ruden øverst t.v., det er formodentlig pastor Madsens børn.
 • Fra Børnenes Vels Optagelseshjem, 1918
  Børne og ungdomsforsorg i almindelighed
  Social og sundhed
  Interiør fra Børnenes Vels Optagelseshjem, der blev oprettet af foreningen Børnenes Vel i Nørregade 91 i 1906. Pigen, der stopper strømper ved vinduet, er Marie Nielsen, Hun var født den 15. februar 1899 og var adoptivdatter af købmand Andreas Nielsen. Hun blev senere gift Sonnichsen.
 • Fiskekutter H 878 Stella, 1960rne
  Fiskerierhverv
  Erhvervsliv
  Kutteren H 878, ejet af Henning Olsen, Hundested fotograferet i Esbjerg Havn
 • Esbjerg Kommunes Sygehus, Østergade 80.
  Hospitalsvæsen
  Social og sundhed
  I en pause pjanker tre sygeplejersker på sygehusets tag. Gudrun Rasmussen har indtaget vuggen, mens Margrethe Graabæk skubber og Kirstine Goltermann ser til.
 • Vogn med flydende tjære, maj 1943
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Parti fra Strandbygade ved Nørregades udløb i samme. Vognen er en håndtrukket vogn med flydende tjære, der var et biprodukt fra gasproduktionen, hvilket forklarer, hvorfor der står Esbjerg Gasværk. Tjæren blev anvendt før skaderne på gaden blev pletvis asfalteret.