Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Minde om begravelse i Zions Kirke, den 24. april 1927
  Personer
  0
  Minibrev til minde om begravelse i Zions Kirke den 24. april 1927. (Inger Lilian Lorentsen Tagmose, f. 06.02.1927) Skriftsted: "Denne Skat have vi i Lerkar, for at den overvættes Kraft maa være Guds, og ikke fra os." (2. Kor. 4.7). Til Inger Lilian Lorentsen Tagmoses Forældre fra "Esbjerg Zions Menighed" ved Pastor N. P. Nielsen.
 • Børnemælksetiket fra Rs. Hansen, Kvaglund, ca. 1940
  Erhvervsliv
  Mejerivæsen
  Børnemælksetiket fra Rs. Hansen, Kvaglund. Han leverede gennem Esbjerg Andelsmejeri.
 • Problemer med telefonboks, ca, 1980
  Social og sundhed
  Sygepleje i almindelighed
  Landsforeningen af Vanføre i Esbjerg forsøgte med dette foto at vise, hvor svært det kunne være for handicappede at bruge en telefonboks. Telefonboksen her stod i Kongensgade.
 • Dansk Tunghøreforenings 50 års fest, 19. maj 1962
  Social og sundhed
  Sundhedsvæsen i almindelighed
  Et udsnit af deltagerene ved Dansk Tunghøreforenings 50 års jubilæumsfest, der fandt sted i Folkets Hus i København den 19. maj 1962. Socialminister Kaj Bundvad holdt talen, der blev overværet af Dronning Ingrid. Hun var protektrice for foreningen.
 • Pensionisternes Samvirkes nye kontor, 1981
  Forsorg for ældre i almindelighed
  Social og sundhed
  Pensionisternes Samvirke har åbnet et nyt kontor i Esbjerg på adressen Norgesgade 18. Landsforeningens næstformand, Søren Peter Nielsen, er bosat i Esbjerg og drivkræften bag det nye kontor. Edith Skovdal, der også blev kaldt Ditte, passer kontoret i åbningstiden tirsdag og torsdag. Hendes opgave bliver at formidle deltagelse i samvirkets forskellige udflugts- og rejsearrangementer til forskellige højskoler og lignende.
 • Tunghørefest i Esbjerg, maj 1947
  Social og sundhed
  Sundhedsvæsen i almindelighed
  Dansk Tunghøreforening afholdt i 1947 deres kongres i Esbjerg. Kongressen blev åbnet den 3. maj og fandt sted på Hotel Spangsberg, hvor den lokale formand installatør Anders Larsen bød velkommen. Herefter tog landsforeningens formand, professor H. M. Hansen, ordet og udtalte et minde over Kong Christian. Der blev herefter vedtaget at sende en hilsen til Dronning Ingrid, der var foreningens protektrice. Blandt gæsterne var fru Carla Lyngkvist.
 • Tjæreborg Kirke, ca. 1960
  Kirker og klostre
  Kultur, fritid og historie
  Epitafium i Tjæreborg Kirke udført i marmor og skiffer af Peder Clausen, stenhugger i Århus. Det er sat over Wenzel Rothkirck og hans to hustruer Karen Reedtz og Dorthe Abildgaard. Epitafiet rummer et billede af de tre med søjler, flankeret af evangelisten Mattæus til venstre og evangelisten Johannes til højre med tilhørende symbolvæsener. Over storsøjlerne ses Markusløven til venstre og Lukasoksen til højre. Storstykket rummer et relief af Kristi opstandelse. Epitafiets gamle plads var ved korets nordvæg, men er nu flyttet til en plads i skibet.
 • Tjæreborg Kirke, ca. 1975
  Kirker og klostre
  Kultur, fritid og historie
  Tjæreborg Kirke er stilmæssig en blanding mellem romansk og gotisk kirkebyggeri. Den synes færdigbygget i midten af 1200-tallet og er muligvis indviet til Sankt Clemens. Den oprindelige kirke bestod af et romansk kor og skib, der efter nogen tid er blevet forlænget mod vest. Kirkens syddør er i spidsbuet, gotisk stil. Kirkens tårn er fra omkring 1500, og våbenhuset, der er fra senmiddelalderen, blev ombygget i 1891 og tilføjet to vinduer. Kirken er bygget af granitkvadre og tufsten bortset fra våbenhuset og det øverste af tårnet, der er opført i munkesten.
 • Tjæreborg Kirke, ca. 1920
  Kirker og klostre
  Kultur, fritid og historie
  Tjæreborg Kirke er stilmæssig en blanding mellem romansk og gotisk kirkebyggeri. Den synes færdigbygget i midten af 1200-tallet og er muligvis indviet til Sankt Clemens. Den oprindelige kirke bestod af et romansk kor og skib, der efter nogen tid er blevet forlænget mod vest. Kirkens syddør er i spidsbuet, gotisk stil. Kirkens tårn er fra omkring 1500, og våbenhuset, der er fra senmiddelalderen, blev ombygget i 1891 og tilføjet to vinduer. Kirken er bygget af granitkvadre og tufsten bortset fra våbenhuset og det øverste af tårnet, der er opført i munkesten.
 • Gravsten på kirkegården ved Tjæreborg Kirke, ca. 1975
  Personer
  Gravsten på kirkegården ved Tjæreborg Kirke. Stenen tilhører ægteparret Frands Bastiansen (1751-1822) og Maren Nielsdatter (1763-1810). Parret blev gift i 1779. Den side af stenen tilhører Frands Bastiansen, mens bagsiden tilhører hustruen.