Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Fiskekutter E 399 Gitte Lund, juni 1985
  Erhvervsfiskeri
  Erhvervsliv
  Søfart i almindelighed
  Esbjerg trawler E 399 Gitte Lund på vej hjemover tungtlastet med industrifisk.
 • Fiskekutter E 579 Svanesund, juni 1985
  Erhvervsfiskeri
  Erhvervsliv
  Søfart i almindelighed
  Esbjerg trawler E 579 Svanesund på vej hjemover tungtlastet med industrifisk.
 • Fiskekutter på åbent hav, juni 1985
  Erhvervsliv
  Fiskerierhverv
  Søfart i almindelighed
  Mindre konsumfiskekutter uden kendingsnummer i søen.
 • Dan F-feltet under opbygning, juni 1985
  Arbejdsforhold i almindelighed
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Den spæde start på Dan F-feltets opførelse, hvor den første brøndplatforms subsea jacket (Dan FA eller FB) er landet på position og forberedes til at blive fastgjort i havbunden. Til det formål hamres de fire rustne rør "piles" ned i havbunden ved brug af en hydraulisk "pile drive" hammer, der hænger fra kranen på bargen Heerema's Hermod, Panama.
 • Dan F-feltet under opbygning, juni 1985
  Arbejdsforhold i almindelighed
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Den spæde start på Dan F-feltets opførelse, hvor den første brøndplatforms jacket (Dan FA eller FB) er landet på position og de rustne "piles" forberedes for at blive hamret ned i havbunden. Under det midlertidige dæk, hvor arbejderne står og gangbroen hviler, ses "slotsene" til de kommende 12 brønde.
 • Dan F-feltet under opbygning, juni 1985
  Arbejdsforhold i almindelighed
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Den spæde start på Dan F-feltets opførelse, hvor den første "subsea jacket" (Dan FA eller FB) er landet på position og forberedes til at blive fæstnet til havbunden ved at de fire rustne rør hamres ned i havbunden (pile driving). De horisontale sorte kraftige monterede rør i vandoverfladen er "bumpers", der skal forhindre direkte påsejlning eller drivende gods i at beskadige brøndene indenfor strukturen.
 • Dan F-feltet under opbygning, juni 1985
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Den spæde start på Dan F-feltets opførelse, hvor den første "subsea jacket" (Dan FA eller FB) er landet på position. De fire rustne rør "piles" hamres ned i havbunden (pile driving) for at forankre installationen.
 • Brøndplatforme til Dan F-feltet, juni 1985
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  På dækket af bargen Hermod ses Dan FA og FB "topside jackets" afventende installation. Begge er brøndplatforme.
 • Barge 331 på rørlæggerarbejde ved Rolf-feltet, juni 1985
  Arbejdsforhold i almindelighed
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Barge 331, Houston, på rørlæggerarbejde ved Rol- feltet får mandskab i mandskabstransportkurv med egen kran fra ukendt Mærsk forsyningsskib.
 • Barge på rørlæggerarbejde ved Rolf-feltet, juni 1985
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Steder
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Barge 331, Houston, på rørlæggerarbejde ved Rolf-feltet, hvor den positionerer og trækker sig frem v.h.a. ankre på havbunden. Bag bargen ses skorstenen fra et ukendt Mærsk forsyningsskib.
 • Barge i gang med rørlæggerarbejde ved Rolf-feltet, juni 1985
  Arbejdsforhold i almindelighed
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Søfart i almindelighed
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Barge 331, Houston, på rørlæggerarbejde ved Rolf-feltet får containere og mandskab med egen kran fra ukendt Mærsk forsyningsskib.
 • Forsyningsskib manøvrerer ved Gorm Feltet, juni 1985
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Ukendt Mærsk forsyningsskib med container last på agterdækket under manøvre ved Gorm-feltet i tågedis. Fra venstre mod højre Gorm E, flaren på Gorm D, Gorm C, B og A.
 • Der arbejdes på opbygning af Dan F-feltet, juni 1985
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Dan FA og FB "topside jackets" afventende færdiggørelse af "pile driving". Med kranen i baggrunden løftes den i position over "subsea jackets" og svejses fast.
 • Boreriggen Dan Earl i aktion i Nordsøen, juni 1985
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Søfart i almindelighed
  J. Lauritzens borerig Dan Earl i gang med boreaktiviteter i Nordsøen. Em.Z. Svitzers vagtskib Preserver ligger stand-by.
 • BP VIP's på offshore besigtigelse, juni 1985
  Erhvervsliv
  Personer
  BP VIP's samlet udenfor Super Pumaen lige efter landing i Esbjerg Lufthavn efter besøg på Transocean 7. Personerne er:G. Voellink (chef på Transocean 7), Kenn Humphrey (BP Esbjerg), B. J. Brown, D. Anthony, F. O. Jeppesen (BP Kbh.), J. Nørgaard og Ib Larsen (Energiministeriet), Jens Thorsen, N. Frandsen og P. Christiansen (Grepco), H. J. Rasmussen, B. Wittendorf Pedersen, J. E. Thygesen og O. Strandgaard (Dopas), B. Skovbro (Energistyrelsen), C. Andersen (Danmarks Geologiske Undersøgelse), H. Therkildsen (Cowi Consult), T. Varjas (Neste OY.), T. Ilmoni (svensk OK) og gårdejer J. P. Paakjær, på hvis mark syd for Skive den kommende BP landboring skal finde sted.
 • Boreriggen Dan Earl i aktion i Nordsøen, juni 1985
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  J. Lauritzens borerig Dan Earl i gang med boreaktiviteter i Nordsøen på ukendt location. Under "derrick" ses "conducter'en" holdt i position af en "support" fastgjort til riggen. Tæt ved det forreste ben ses "flareboom'en" vendt væk fra riggen parat til brug. Fra begge sider hænger diverse slanger til brug ved kemikalie-, fuel- og cementmodtagelse fra forsyningsskib.
 • Dan F-feltet under opbygning, juni 1985
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Hermods ene kran flytter gangbro fra den ene Dan F "subsea jacket" til den anden, mens Hermods anden kran lodser forsyningsskib på siden for "piles". Bemærk de gule "topside jackets" på dækket af Hermod.
 • Dan F-feltet under opbygning, juni 1985
  Arbejdsforhold i almindelighed
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Heerema Marine Contractors Hermods to kraner ved at sænke "piles" ned i "subsea jacket" -benene til forankring af "jackets" til havbunden. På siden af ses lodsning "piles" fra ukendt forsyningsskib. Bemærk gangbroen mellem Hermod og "jacket" og størrelsesforholdene. I baggrunden i disen ses Danmarks ældste oliefelt Dan-feltet ca. 2 km mod SØ.
 • Dan F-feltet under opbygning, juni 1985
  Arbejdsforhold i almindelighed
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Den spæde start på Dan F-feltets opførelse, hvor den første "subsea jacket" (Dan FA eller FB) er landet på position. "Piles" er ved at blive forlænget ved at svejse yderligere en længde på den eksisterende. Dette ses ved de fire svejsetelte rejst omkring "jacket" benene. På det midlertidige dæk står en arbejdscontainer med svejseudstyr. Den røde gangbro i forgrunden fører op til Hermod.
 • Dan F-feltet under opbygning, juni 1985
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Hermods dæk med ekstra "piles" til forankring af "jackets" til havbunden . I baggrunden ses Dan FA eller Dan FB "subsea jacket" med de fire strittende "piles". På siden af ses Hermod ses apteringen af et ukendt forsyningsskib. Begge er tilhørende Heerema Marine Contractors.
 • Dan F-feltet under opbygning, juni 1985
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Hermods dæk med ekstra "piles" til forankring af "jackets" til havbunden . I baggrunden ses Dan FA eller Dan FB "subsea jacket" med de fire strittende "piles". Til siden ses Hermods ankerhåndteringsfartøj Laga, der sejler Hermods ankre ud så den med egne spil kan positionere sig. Begge er tilhørende Heerema Marine Contractors.
 • Helikopter Services' Super Puma AS332L1 i Esbjerg Lufthavn, juni 1985
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Transportmidler i luften
  Det norske Helikopter Services Super Puma AS332L1 (LN-OMH) i firmaets farver lejet af Mærsk Air og igen udlejet til BP (se logoerne på dørene) i Esbjerg Lufthavn foran Mærsk Airs heli-hangarer. I baggrunden 2 af Mærsk Airs egne Super Pumaer og en del mindre sportsfly.
 • Sygeafsnittet på boreriggen Transocean 7, juni 1985
  Arbejdsforhold i almindelighed
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Boreriggen Transocean 7's "Sick Bay" (sygeafsnit) med "Medic" (videreudannet sygeplejer) ved skrivebordet. På døren med pil/skiven kan medic oplyse, hvor på riggen han er p.t. Rummet er indrettet med sygeseng, behandlingsleje, kraftig lampe, køle/fryseskab og skabe.
 • Sygeklinik på boreriggen Transocean 7, juni 1985
  Arbejdsforhold i almindelighed
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Boreriggen Transocean 7's "Sick Bay" (sygeafsnit), hvor "Medic" (videreudannet sygeplejer) er ved at efterse nødhjælpskasse. I rummet ses sygeseng, behandlingsleje og køle/fryseskab.
 • Forsyningsskibet Northern Clipper for udadgående, juni 1985
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Søfart i almindelighed
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Steder
  Forsyningsskibet Northern Clipper, Aalesund, ejet af Sævik Supply i fart i sejlrenden ud for Esbjerg med Fanø i horisonten.