Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Vandtårnet set mellem to af benene på boreriggen Mærsk Explorer december 1983
  Erhvervsliv
  Natur og teknik
  Foto af Mærsk Explorer jacked up så bunden og to af benene med offer-anoder, tandstænger og lejder er synlig. På dækket ses redningskapsel, kran, markeringsbøjer samt en lodretstående flare-boom. Mellem de to af boreriggens ben ses vandtårnet i Byparken.
 • Maskinrummet på forsyningsskibet Marine Supporter, december 1983
  Erhvervsliv
  Søfart i almindelighed
  Maskinrumspult på supply skibet Marine Supporter.
 • Maskinrummet på forsyningsskibet Marine Supporter, december 1983
  Erhvervsliv
  Søfart i almindelighed
  Maskinmester ved maskinrumspult på supply skibet Marine Supporter.
 • Boreriggen Mærsk Explorer i Sønderhavn, november 1983
  Erhvervsliv
  Foto af Mærsk Explorer jacked up i Sønderhavnen. I baggrunden ses supply skibene Mærsk Trader og Mærsk Pacer samt Danbor Services administrationsbygning.
 • Boreriggen Mærsk Explorer.i Sønderhanv, november 1983
  Erhvervsliv
  Foto fra kajkant i Sønderhavnen af Mærsk Explorer jacked up, Danbor Services faciliteter og Esbjerg Vandtårn.
 • Boreriggen Mærsk Explorer i Sønderhavn, december 1983
  Erhvervsliv
  Mærsk Explorer jacked up i Sønderhavnen omgivet af supply skibene Norman Hunter, Mærsk Traveller, Mærsk Trader, Marine Supporter og Mærsk Piper ved kaj. Vandtårnet i Byparken ses under boreriggen.
 • Boreriggen Mærsk Explorer i Sønderhavn, december 1983
  Erhvervsliv
  Mærsk Explorer jacked up i Sønderhavnen omgivet af supply skibene Norman Hunter, Mærsk Traveller, Mærsk Trader og Mærsk Piper ved kaj.
 • Boreriggen Mærsk Explorer i Sønderhavn, december 1983
  Erhvervsliv
  Boreriggen Mærsk Explorer jacked up i Sønderhavnen omgivet af supply skibene Norman Hunter, Mærsk Traveller, Mærsk Trader og Mærsk Piper ved kaj.
 • Dækket på boreriggen Mærsk Explorer, november 1983
  Erhvervsliv
  Natur og teknik
  Foto taget i Sønderhavnen fra Mærsk Explorers beboelseskvarter visende en større ombygning omfattende et vandinjektionsanlæg på dækket til Skjold feltet.
 • Luftfoto af Marine Supporter som forsyningsskib, november 1983
  Erhvervsliv
  Søfart i almindelighed
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Luftfoto af ankerhåndteringsfartøjet Marine Supporter. Her anvendt som supplybåd med last af casing (forerør), helifuel tank og fødevare- og materialecontainere fra offshore installationer.
 • Luftfoto af stenfisker M/S Courbet, ST. F. 1602, november 1983
  Erhvervsliv
  Søfart i almindelighed
  Luftfoto af stenfisker (opmudring og sandsugning) M/S Courbet, ST. F. 1602 under sejlads for firmaet Vesterhavsral.
 • Boreriggen Mærsk Explorer i Sønderhavn, november 1983
  Erhvervsliv
  Foto fra kajkant i Sønderhavn af tre Mærsk supply skibe og Mærsk Explorer flydende. Til venstre ses et ukendt russisk fragtskib lossende frosne fisk til Agricold.
 • Danbor-basen i Sønderhavn set fra dækket af boreriggen Mærsk Explorer, november 1983
  Erhvervsliv
  Danbor basen med Mærsk Piper og Mærsk Trader liggende ved kaj. Billedet er taget fra Mærsk Explorer i Sønderhavnen.
 • Danbor-basen set fra helipadden på boreriggen Mærsk explorer, november 1983
  Erhvervsliv
  Danbor-basen med Mærsk Piper og Mærsk Trader liggende ved kaj. Billedet er taget fra Mærsk Explorers helikopterdæk i Sønderhavnen.
 • Boreriggen Mærsk Explorer.parkeret i Sønderhavn, november 1983
  Erhvervsliv
  Mærsk Explorer jacked up i Sønderhavnen. I tågedisen i baggrunden ses Danbor Services administrations- og lagerbygninger.
 • Luftfoto af EOS og Statens Beddinger, november 1983
  Erhvervsliv
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Havnevæsen
  Jern og stålbearbejdende industri
  Steder
  Luftfoto af den nordligste del af Esbjerg Havn visende Statens Bedding og firmaet Esbjerg Oilfield Services administrations- og produktionsbygninger. I baggrunden ses Fovrfeld Bæks udløb
 • Luftfoto af Sønderhavn (Esbjergs offshorehavn), november 1983
  Erhvervsliv
  Steder
  Luftfoto visende Danbors havnefaciliteter, mønstringshuset, karantænestalden, Gl. Havn og Vestkraft blok 1 med 2 kulkraner. I havnebassinnet ses riggen Mærsk Explorer, Mærsk Trader, ukendt Mærsk forsyningsskib samt dykkerfartøjet Kommandor Therese.
 • Luftfoto af Esbjerg Sønderhavn (Esbjergs offshorehavn), november 1983
  Steder
  Luftfoto visende Danbors havnefaciliteter, Agricolds frysehus, karantænestalden og Vestkraft blok 1 med 2 kulkraner og kullageret. I havnebassinnet ses riggen Mærsk Explorer, Mærsk Trader, ukendt Mærsk forsyningsskib, dykkerfartøjet Kommander Therese, Dana Anglia samt et ukendt tørlastskib.
 • Luftfoto af Trafikhavnens containerområde, november 1983
  Erhvervsliv
  Søfart i almindelighed
  Steder
  Luftfoto af trafikhavnen visende lystbådehavn, containerplads og kran samt DFDS's Dana Futura og et ukendt RO/RO skib
 • Mærsk-forsyningsskibe i Sønderhavn, november 1983
  Erhvervsliv
  Havnevæsen
  Steder
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Forsyningsskibene Mærsk Plotter og søsterskibene Mærsk Traveller og Mærsk Trimmer ved kaj i Sønderhavn. I baggrunden ses Danbor Services kontor og lagerfaciliteter.
 • Luftfoto af Varde Engpark med Varde Sommerland, 1983
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Forlystelser og fritid
  Kultur, fritid og historie
  Steder
  Luftfoto af Varde Engpark visende vestlige del med parkeringspladser på sydsiden af Varde Å.
 • Future Rundbuehaller på udstilling, 1983
  Erhvervsliv
  Udstillingsstand for firmaet Future Hallers rundbuehals koncept.
 • Superfos anlæg ved Ringkøbing Havn, 1983
  Erhvervsliv
  Luftfoto visende Superfos foderstofanlæg i Ringkøbing.
 • Pipeyard i Måde tilhørende Maersk Olie og Gas, august 1984
  Erhvervsliv
  Råstofudvinding
  Luftfoto af Mærsk Drillings pipeyard i Måde, hvor borerør, borehoveder og andet udstyr direkte relateret til boreoperationer opbevares og overhales. I forgrunden ses Mærsk Olie og Gas' lager af forerør i forskellige størrelser og kvaliteter.
 • Luftfoto af gård med Future Haller, 1983
  Natur og teknik
  Steder
  Erhvervsliv
  Luftfoto af gård med rundbuehal (Future Haller). Ukendt beliggenhed.