Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Udfyldes
  Boldspil i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  DGI
 • Udfyldes
  Boldspil i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  DGI
 • Udfyldes
  Boldspil i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  DGI
 • Udfyldes
  Boldspil i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  DGI
 • Udfyldes
  Boldspil i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  DGI
 • Udfyldes
  Boldspil i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  DGI
 • DGI
  Boldspil i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  DGI
 • DGI
  Boldspil i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  DGI
 • DGi
  Boldspil i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  DGI
 • HOMO Akvatlis 1.
  Personer
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg sendt i 00:00: Beskrivelse af en problematisk graviditet. Og efterfølgende problemer med barnets fødeindtagelse. 03:53: Igor Tchajkovskijs teorier om fødsel og træning af børn under vand. 05:40: Drengen Peter følges - som nu tager på i vægt og fremmer sin aktivitet. 08.52: Peters mor besøger Tchajkovskij, der fortæller om sine teorier (russisk - ingen undertekster). 11:00: optagelser fra svømmehallen i Moskva med forældre og børn. 19.50: Andre træningsformer lanceres - trampolin m.m..
 • Ekko Esbjerg, 7. december 1984
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg. 00.00: 6. B Jerne Skole har skrevet et brev til dagbladene i byen vedrørende skolestrukturen i Esbjerg og bliver interviewet. 09.33: 6 B synger sang om Jerne Skole. 10.40: Ib Splidsboel Møller interviewer Viceskoledirektør Ingemann om skolestrukturen i Esbjerg. 16.00: Dorthe Lund medlem af kultur og skoleudvalget interviewes. 16.56: Anne Grethe Clausen næstformand i skolekommissionen interviewes. 17.38: Skoleinspektør Ahlman Nielsen på Jerne Skole, Ivan Dyhr, skolenævnsformand og Lars List fra lærerrådet diskuterer bevaringen af Jerne Skole. 29.19: Børnene fra 6 B stiller spørgsmål til panelet, der svarer. 50.21: 6 B slutter af med en sang.
 • Sommer Ekko 5, 12. august 1987
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg. 00.00: Sang: En mening med livet og udpluk fra livet på en campingplads. Tre både i Esbjerg Havn. En spejderlejr. Blåvand. 02.12: Ib Splidsboel Møller med et interview med Ida og Erik Hansen fra Esbjerg, der nu bor i en lille by der hedder Midland i Ontario ca. 125 km nord for Toronto. De laver lokal-TV i Canada. De viser film fra byrådsmøderne, Bingo m.v. 06.19: Blåvand Fyr. 08.18: Blåvand Radiostation, Der har meget arbejde med dumdristige badegæster. 09.07: Parti fra Vejers Strand, hvor man nyder badestranden og sommeren med bygning af sandslotte. 13.34: Ib Splidsboel Møller interviewer Hans Beider og Vita Weber omkring begrænsninger af sygehusvæsenet eks. Lukning af langtismedicinsk afdeling på Spangsbjerg, børneafdelingens fremtid, fødeafdelingen på Sct. Josephs, psykiatriplanen og evt. salg af Østerklev. 29.35: Der annonceres nye sendetider for Kanal Esbjerg Onsdage kl. 20.20 med Esbjerg netop nu og Bingo.
 • Greenpeace, ca. 1985
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  00:00 Greenpeace International 1985 Sang- og musikvideo. Vist på Kanal Esbjerg i 1985.
 • Sommer Ekko 10, 16. august 1987
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg. 00.00: Sang: ”En mening med livet.” Karen Baungaard erklærer Gammelbydage åbent for 4. gang. 7 ungdomsorganisationer er gået sammen om at markere dagen. Temaet er madfordeling mellem U-land og I-land. Fattig eller rig. 04.08: Bagning af snobrød ved FDF. 04.28: Hermod Gymnastikopvisning. 08.17: FDF trommeslagning. 08.37: Holger Schrøder holder en tale om Gammelby Aktivitetsforening. 11.20: Formanden for Gammelby aktivitetsforening, Evald, modtager et diplom og holder en tale, hvor han fortæller, at foreningen er for både børn, unge og ældre. 12.42 FDF Tamburkorps spiller. 13.00: Der spilles håndbold mellem ALT-TV og Vestkysten, hvor Vestkysten vinder. 16.52: Sædding Harmonikaorkester spiller: ” Flyv ikke højere end vingerne bær” 22.16: Til slut fodboldkamp mellem skolenævnet og byrådet, hvor bl.a. Holger Schrøder deltager.
 • Ekko Esbjerg, 25. maj 1988
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg. 00:00 Der findes mennesker i vores velfærdssamfund, der aldrig har ferie Billeder fra Fanø, Cafeliv i Esbjerg, Hospitalet i Hviding, Østerklev og Spangsbjerg Sanatorium 01:30 Ib Splidsboel i samtale med Merethe, der er leder indenfor psykiatrien, og en gruppe patienter, der fortæller om tegninger i behandlingen, og om hvordan hverdagen forløber 09:19 Overlæge Bent Holst i samtale med Ib Splidsboel. Overlægen kom Spangsbjerg Hospital i 1966, han fortæller om besparelser og om fem døgns afsnit, ambulatorie, mini skadestue, undgå indlæggelser, Ungdomspsykiatrisk afdeling Viborg Afd. I . i Hviding for unge patienter Tilstrækkeligt og veluddannet personale
 • Malerkunst før 1940 og Hvad skal vi bruge fagforeningerne til, ca. 1990
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg. 00:00: Peter Dragsbo Interviewer tage Sørensen om dennes bog ”Malerkunst før 1940” - temaer og navne: Den Lille Maler, Esbjerg by, Jerne sogn. 12:23: der præsenteres platter med motiver fra Esbjerg 08:19: Intro til næste udsendelse. 20:07: Hvad skal vi bruge fagforeningerne til? - Intro v/ Klaus Nissen. Temaer: Offentlige ansatte, besparelser, ledighed, samarbejdsudvalg. Samarbejde på tværs af faggrupper. 37.04: udfasning. Produceret af Karen Sunds.
 • III. LLO, tlf. program, lejerproblemer, 4. april 1990
  Personer
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg sendt i 1990. 00:00: Per Benny Paulsen besvarer telefonhenvendelser vedr. Lejligheder i Esbjerg. Bl.a. kritiseres Esbjerg kommune for langsommelighed i forbindelse med genhusning af lejligheder. 03:46: Der ridses muligheder op for påvirkning - bl.a. gennem medierne. 05.22: I forbindelse med et opkald fortælles om reglerne for, at en lejlighed skal genbesætte efter tre måneder.
 • Bånd 22, ca. 1990
  Kultur, fritid og historie
  TV og video
  Udsendelse fra Kanal Esbjerg. 00,00: På Fanøfærgen ”Nordby”, en pige klædt i fanødragt synger en vise om en artikel i Fanø Ugeblad, der handler om en bro mellem Esbjerg og Fanø. Bliver akkompagneret af guitarist og en der spiller på harmonika. Derudover synger hun andre Fanøsange heriblandt ”Mellem Esbjerg og Fanø”. 15.30: En optagelse af ca. 10 hunde, der tumler omkring og får godbidder.
 • I. LLO, tlf. program, lejerproblemer, 1990
  Personer
  Program fra Kanal Esbjerg sendt den 4. april 1990. 00:00-01:37 Per Benny Paulsen orienterer om afholdt generalforsamling i LLO (Lejernes Lands-Organisation) i Esbjerg-afdelingen, hvor han selv blev formand og Erik W. Nielsen og Ejvind Jørgensen bestyrelsesmedlemmer. Orientering om afholdte generalforsamlinger i oplandets afdelinger. 01:37-04:00 Orientering om organisationens arbejde. Bl. a. E. Dam Jensens forretningsmetoder som udlejer. Også verserende sager i kommunale og almennyttige boliger omtales. 04:00 Landsforhold - bl.a. i boligministeriet
 • Velkommen til Esbjerg Kommune – din nye arbejdsplads.
  EK-Net
  Kommunal medarbejder
  Personer
  Introduktionsvideo for nyansatte ved Esbjerg Kommune, som fortæller om nogle af de forskellige arbejdspladser, der er ved Esbjerg Kommune. Introduktion ved Jackob Lundgaard – personalechef ved Esbjerg Kommune. Hanne Kristensen fortæller om sit arbejde som værkstedsassistent på Ribelund. Bozena Stolc fortæller om sit arbejde i borgerservicecenter ved Esbjerg Kommune. Henning Nissen fortæller om sit arbejde som spildevandsoperatør ves Ribe Rensningsanlæg. Tom Christensen fortæller om sit arbejde som centerleder ved Kultur og Fritidshuset i Esbjerg. Conny Hansen fortæller om sit arbejde som pædagog i børnehaven Bistadet i ST. Darum. Mussa Utto fortæller om sit arbejde som Integrationskonsulent ved Jobcenteret. Gitte Christensen fortæller om sit arbejde som ergoterapeut ved træningscentret Teglgården i Bramming. Kim Frederiksen fortæller om sit arbejde som portør ved Esbjerg Lufthavn. Bente Timm fortæller om sit arbejde som lærer på Vestervangskolen i Esbjerg. Lasse Nygaard Christensen fortæller om sit arbejde som beredskabsinspektør ved Esbjerg Kommune. Otto Jespersen – kommunaldirektør ved Esbjerg Kommune runder programmet af.
 • Udfyld
  Personer
  Udfyld