Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Chr. og Christine Roust, 1924
  Personer
  Portræt af havnebetjent Chr. Peter Pedersen Roust og hustruen Christine, der var født Nielsen. Chr. Roust var født i Holmsland Klit den 3. december 1875 og døde i Esbjerg den 15. februar 1966. Christine var født i Outrup den 24. maj 1872. Hun døde i Esbjerg den 8. april 1933. Chr. Roust blev efter hendes død gift med Kirsten Matthisen.
 • Laurits A. Rostrup, 1922
  Personer
  Portræt af musikdirektør Laurits Andersen Rostrup, der blev den 6. marts 1866 i Monstrup ved Mariager. Han var uddannet på konservatoriet i København. Efterfølgende slog han sig ned i Holstebro som musikdirektør. I 1900 blev han kapelmester ved Aarhus Teater. I 1910 blev han ansat som dirigent i Esbjerg Orkesterforening. Han var samtidig dirigent for flere af byens sangkor. Han købte navnet Rostrup ved kgl. bevilling i 1900 (Monstrup ligger i Rostrup Sogn). I 1899 blev han gift med frøken Rømer fra Holstebro (død 1937). Rostrup døde dem 4. marts 1957 i Esbjerg.
 • Peder Eg Kruse, Portræt, 1978
  Personer
  Gårdejer Vester Nebel, medlem af menighesrådet, Bestyrelsesmedlem i mejeriselskabet Esbjerg, tidligere sognerådsmedlem og Venstremand. Fotograferet i anledningen af Byrådsvalget 1978, hvor han dog ikke blev valgt.
 • Aksel Lauridsen, 1978
  Personer
  Købmand Ålbæk, Formand for Sneum-Tjæreborg venstreforening, bestyrelsesmedlem i Ålbæk Idrætsforening Aksel Lauridsen er her fotograferet i anledningen af byrådsvalget 1978, hvor han dog ikke blev valgt. Portrættet er genbrugt i 1981.
 • Henning Sørensen, Portræt, 1978
  Personer
  Kørelærer i Tjæreborg, Bestyrelsesmedlem i Sneum-Tjæreborg Venstreforening, og Venstremand. Fotograferet i anledningen af Byrådsvalget 1978, hvor han dog ikke blev valgt.
 • Jørgen Jessen, portræt, 1978
  Personer
  Ingeniør, Civiløkonom Esbjerg, og Venstremand. Interesser økonomi og planlægning. Fotgraferet i anledningen af Byrådsvalget 1978, hvor han dog ikke blev valgt.
 • Niels Andersen, Portræt, 1978
  Personer
  Gårdejer, Allerup, medlem af skatterådet, formand for Landvæsensnævnet tidligere sognerådsformand, og venstremand. Fotograferet i anledningen af Byrådsvalget 1978, hvor han dog ikke blev valgt.
 • Gunnar Gregersen, 1978
  Personer
  Bygmester Gunnar Gregersen. Muligvis i forbindelse med byrådsvalget i 1978. Han må næsten have været kandidat for Venstre.
 • Helge Larsen, portræt, 1978
  Personer
  Portræt af Helge Larsen, der var leder af Fristede og forstander ved Bieringhus. Muligvis i forbindelse med byrådsvalget i 1978.
 • Lydia Willadsen, 1978
  Personer
  Lydia Willadsen, Solbakkegården, Esbjerg, ikke-lægeligt medlem af Den videnskabsetiske komite for Ribe, Sønderjylland og Ringkøbing amter. Billedet er højst sandsynligt taget i forbindelse med byrådsvalget i 1978 og genbrugt i artiklen fra 1981.
 • Agnes Rahbæk, 1978
  Personer
  Agnes Rahbæk fotograferet i anledningen byrådsvalget i 1978, hvor hun stillede op for Venstre. Hun blev dog ikke valgt. Billedet er senere brugt i forbindelse med debatten om skolebetingelserne for første-syvende klasse.
 • Chr. Møller, Portræt, 1978
  Personer
  Prokurist Chr. Møller opstillet for Venstre til byrådsvalget 1978. Han blev dog ikke valgt.
 • Kirsten Gasberg, Portræt, 1978
  Personer
  Kirsten Gasberg, lærerstuderende, opstillet for Venstre til byrådsvalget 1978, hvor hun dog ikke blev valgt.
 • Helge Jensen, Portræt, 1978.
  Personer
  Gårdejer Skads, formand for Skolenævnet i Skads, Forretningudvalgsmedlem i De danske gymnastik-og Ungdomsforeninger, og Venstremand. Fotograferet i anledningen af Byrådsvalget 1978, hvor han dog ikke blev valgt.
 • Hans Nørgård Tobiesen, Portræt, 1978
  Personer
  Tømrermester Hans Nørgård Tobiesen, vurderingsmand for Jyllands Kreditforening, lokalrådsmedlem for Den Danske Bank, opstillet for Venstre til byrådsvalget 1978, hvor han dog ikke blev valgt.