Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Træværkstedet hos REVA, 1978
  Social og sundhed
  Særforsorg
  I 1978 blev den amts/kommunale revalideringsinstitution REVA anklaget for konkurrenceforvridning. Et lokalt firma havde anklaget virksomheden for at producere skumgummihynder til langt under normalprisen. Virksomheden krævede, at REVA fremlagde regnskaber og kalkulationer over sine produkter, hvilket formanden for Ribe amtsråds social- og sundhedsudvalg, Frida Jensen, dog ikke mente var nødvendigt. Her er det fra REVAs træværksted, hvor REVA hjalp med genoptræning af nedslidte.
 • Gartnernes udstilling, oktober 1978
  Almene udstillinger
  Kultur, fritid og historie
  Gartneriorganisationerne i Syd- og Sønderjylland arrangerede i oktober 1978 en større udstilling i Gartnernes Salgshal på Vibevej. Man regnede med omkring 25.000 besøgende. Optakten blev festliggjort ved at 1200 skoleelever fremstillede 600 plakater til udstillingen. De blev efterfølgende fordelt rundt i landsdelen som PR for udstillingen.
 • Nybyggeri på Ørnevej 6, september 1978
  Personer
  Emballage-firmaet Stig Ravn fra Farum bygger ny fabrik på Ørnevej 6. Her vil firmaet producere emballage-ruller til firmaets jyske og fynske kunder. Man regner med at den nye fabrik vil skabet 100 arbejdspladser. Det er A/S Oskar Nielsen, der står for byggeriet. Her præsenterer ejeren Ole Stig Ravn byggeriet sammen med Karsten Jørgensen fra Oskar Nielsen og Tage Riisberg, der skal være fabrikkens daglige leder.
 • Esbjerg Tekniske Skole, 1978
  Personer
  Esbjerg Tekniske Skole på Spangsbjerg Møllevej er i pladsmangel. Ved udgangen af 1979 skal de sidste elever forlade den gamle skole i Torvegade. Man vil efterfølgende mangle plads til 150 elever, der går på skolens eksamensafdelinger. Her er det administrationschef Vagn Christensen og skoleinspektør Jørgen Schwartz.
 • Fourfeldtskolen, juli 1978
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Gangareal på Fourfeldtskolen. Billedet er brugt som illustration til en artikel om energibesparende foranstaltninger i Esbjerg Kommune, hvor der i 1978 blev udgivet en rapport om energiforbruget i byens skoler. Fourfeldtskolen er dog ikke nævnt specifikt i artiklen.
 • Dot Hedelund i sit galleri, juli 1978
  Personer
  Maleren Dot Hedelund har åbnet et galleri i sine forældres gamle pulterkammer på Toftevænget 4 i Hjerting. Det skal benyttes af lokale kunstnere. Åbningsudstillingen blev leveret af Jens Kromann, Fanø, Birgitte Hæstrup, Værløse og Dot Hedeman, der lærte hinanden at kende på Grønland. De udstillede malerier var derfor også inspireret af Grønland.
 • Museumsinspektør Niels Bach, 1978
  Personer
  Fiskeri- og Søfartsmuseet er gået i gang med at dokumentere Esbjergs kutterflåde. I den forbindelse ville man fotografere samtlige 500 Esbjerg-kuttere. Man regnede med at tage seks-syv fotos af hver kutter, så man også fik f.eks. hydraulik og indretning med. Her er det museumsinspektør Niels Bach, der står for opgaven.
 • NJ Ejendomscenter, 1978
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Personer
  Steder
  Niels Jørgen Lundberg, der havde NJ Ejendomscenter, ses her foran Finsengade 56, der skal rives ned, da Centralsygehuset skal udvides.
 • Metalværkstedet hos REVA, juli 1978
  Social og sundhed
  Sundhedsvæsen i almindelighed
  I 1978 blev den amts/kommunale revalideringsinstitution REVA anklaget for konkurrenceforvridning. Et lokalt firma havde anklaget virksomheden for at producere skumgummihynder til langt under normalprisen. Virksomheden krævede, at REVA fremlagde regnskaber og kalkulationer over sine produkter, hvilket formanden for Ribe amtsråds social- og sundhedsudvalg, Frida Jensen, dog ikke mente var nødvendigt. Her er det fra REVAs metalværksted, hvor REVA hjalp med genoptræning af nedslidte.
 • Sædding Strandvej 153 og 155 ca. 1945
  Bydele og forstæder
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Det to villaer på Sædding Strandvej nr. 153 og 155 er opført hhv 1935 og 1933. I dag (2016) har begge huse fået murene pudset og er blevet malet hhv. beige og hvidt. Derudover er der ikke mange ændringer at få øje på.
 • Rester af barak i Strandskoven efter mineeksplosionen, juni 1945
  Besættelsestiden, befrielsen, efterspil og retsopgør
  Kultur, fritid og historie
  Rester af barak i Strandskoven efter mineeksplosionen den 7. juni 1945, hvor 35 t miner sprang I luften p.g.a. forkert håndtering.