Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Sortbørshandlere, 23. maj 1944.
  Besættelsestiden, dagligliv
  Kultur, fritid og historie
  Politifolk undersøger et legitimationskort under sortbørs-razziaen den 23. maj 1944. Her lavede Esbjerg Politi en razzia på banegården, hvor 125 mennesker blev visiteret og 23 blev anholdt. De anholdte blev efterfølgende kørt til politistationen. Det var fortrinsvis tobak, der blev solgt. Personen til højre kunne ligne politifuldmægtig Henning Pedersen.
 • Aktion vedr. sortbørshandel, 23. maj 1944.
  Besættelestiden, enkeltbegivenheder
  Kultur, fritid og historie
  To politifolk undersøger en mappe under sortbørs-razziaen den 23. maj 1944. Her lavede Esbjerg Politi en razzia på banegården, hvor 125 mennesker blev visiteret og 23 blev anholdt. De anholdte blev efterfølgende kørt til politistationen. Det var fortrinsvis tobak, der blev solgt. Personen til højre kunne ligne politifuldmægtig Henning Pedersen.
 • Sortbørshandlere, 23. maj 1944.
  Besættelsestiden, dagligliv
  Kultur, fritid og historie
  En sortbørshandler er taget af politiet den 23. maj 1944. Her lavede Esbjerg Politi en razzia på banegården, hvor 125 mennesker blev visiteret og 23 blev anholdt. Her køres de anholdte til politistationen. De civile personer havde fået små solbriller på i avisens udgave, så de ikke blev genkendt.
 • Sortbørshandlere, 23. maj 1944.
  Besættelsestiden, dagligliv
  Kultur, fritid og historie
  En sortbørshandler er taget af politiet den 23. maj 1944. Her lavede Esbjerg Politi en razzia på banegården, hvor 125 mennesker blev visiteret og 23 blev anholdt. De anholdte blev efterfølgende kørt til politistationen.
 • Jordhytte på Bavnehøj 1885.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Witt og Schnacks jordhytte på Bavnehøj. Det er den ti-årige Theodor Witt, der står ved hegnet. Tegnet af M. Luplau i maj 1885.
 • Mærsk Detector under stormflod. 1985
  Havnevæsen
  Steder
  Forsyningsskibet Mærsk Detector, Frederikshavn, ved Vestkraftkaj losser Svitzer dykker udstyr v.h.a.Sigurd Pedersens mobilkran. Bemærk den høje vandstand og bølgesprøjt op over kajen
 • Mærsk Detector under stormflod. 1985
  Erhvervsliv
  Søfart i almindelighed
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Forsyningsskibet Mærsk Detector, Frederikshavn, losser Svitzer dykkercontainere v.h.a.Sigurd Pedersens mobilkran. Bemærk den høje vandstand og bølgesprøjt op over kajen
 • Mærsk Detector under stormflod. 1985
  Havnevæsen
  Steder
  Forsyningsskibet Mærsk Detector, Frederikshavn, losser Svitzer dykkercontainere v.h.a.Sigurd Pedersens mobilkran ved Vestkraftkaj. Billedet er taget ved stormflodens tiltagen. Bemærk den høje vandstand og bølgesprøjt op over kajen
 • Danbor Service under stormflod. 1985
  Erhvervsliv
  Danbor Service i færd med laste sættevogn med Svitzer dykkercontainere fra Mærsk Detector med egen materiel (sættevogn, trækker og gaffeltruck) med Danbor shipping-manden overvågende fra bilen. Bemærk det opskyllede søgræs på kajen.
 • Orca under stormflod. 1985
  Erhvervsliv
  Havnevæsen
  Natur og teknik
  Steder
  Det hollandske Smit Taks Orca, Rotterdam, ved Tværkaj i Trafikhavnen under stormfloden 6. - 7. november 1985 med Svitzer Surveys container på agterdækket.
 • Mærsk Detector under stormflod. 1985
  Erhvervsliv
  Søfart i almindelighed
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Forsyningsskibet Mærsk Detector, Frederikshavn, for indadgående med Svitzer dykkercontainere under stormfloden 6.-7. november 1985.
 • Landboring ved Kværs. 1985
  Erhvervsliv
  Landbrugsforhold i almindelighed
  Råstofudvinding
  Steder
  Luftfoto af landboringen på en mark ved Kværs, Sønderjylland. I midten landboreriggen omgivet af containere indeholdende udstyr, workshops, laboratorium, kontorer, spise- og hvilekvarter. Videre ses tanke med boremudder, cement, og kemikalier samt maskiner til mixing og pumpning af samme Endelig ses plads med forerør og borerør. Bemærk det øverste muldlag er skrabt af og ligger som en vold omkring arbejdspladsen. Her fandtes ingen kulbrinter.