Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Første luftpost, 1937
  Transportmidler i luften
  Erhvervsliv
  Esbjergs nye lufthavn i Kjersing modtager den første luftpost. Fra venstre ses: kontrollør Foch, postbud (og senere personalevagtmester) Viggo Jepsen og postmester Jørgensen, der modtager posten af flyveren Hedahl.
 • Russisk kort over Vestjylland, ca. 1981
  Kort
  Steder
  Russisk kort over Vestjylland med bl.a. Tarm, Skjern, Varde og Esbjerg Kortet ser ud til at være fra 1942 og genoptrykt i 1981.
 • Russisk kort over Bramming, ca. 1953
  Kort
  Steder
  Russisk kort med fokus på Bramming, Store Darum og Gredstedbro. Kortet ser ud til at være fra 1942 og genoptrykt i 1953.
 • Mads og Anna Dorthea Nielsen, 1916
  Personer
  Portræt af købmand Mads Nielsen fra Esbjerg Varehandel. Mads Nielsen var født i Gørding den 19. juli 1887. Han døde den 11. september 1937. Hustruen er Anna Dorthea, der blev født i Nykøbing Mors den 20. august 1891. Hun døde i 1955..
 • Leopold Nielsen med familien, 1937
  Personer
  Støbegodsforhandler Leopold Marius Nielsen med familien. Han var født i Henne den 6. juli 1869. Ifølge borgerdatabasen for 1924, så kom han til Esbjerg i 1910. Han var gift med Anna Christine (f. Sørensen), der døde i 1930, så hun er af gode grunde ikke med på billedet. Manden til højre må være sønnen Jens Peder Holst Nielsen, der blev født den 11. oktober 1899. Damen til venstre kunne være datteren Mary Holst Nielsen, der var født den 13. juni 1910. De to børn må være børnebørn.
 • Karl Christian Nielsen, 1918
  Personer
  Portræt af handelsskoleforstander Karl Christian Nielsen. Han blev født i Sindal ved Aalborg den 22. april 1892. Han blev uddannet lærer ved Jelling Seminarium i 1913. I perioden 1914-1944 var han tilknyttet Esbjerg Skolevæsen. Han blev gift den 10. august 1926 med Anna, der var født Pedersen, den 11.juli 1900 i Asaa. Karl Christian Nielsen døde i Esbjerg den 7. maj 1973.
 • Leopold Nielsen, 1937
  Personer
  Portræt af støbegodsforhandler Leopold Marius Nielsen, der var født i Henne den 6. juli 1869. Ifølge borgerdatabasen for 1924, så kom han til Esbjerg i 1910. Han var gift med Anna Christine (f. Sørensen) og døde den 17. juli 1946.
 • Indvielse af Zion Kirke, oktober 1914
  Folkekirken i almindelighed
  Religion
  Ved indvielsen af Zions Kirke 11.10.1914 måtte en større menneskemængde følge begivenheden uden for kirken. Indvielsen blev foretaget af biskop Gabriel Kock ved en højmesse.
 • Zions Kirke under opførelse 1913-14
  Folkekirken i almindelighed
  Religion
  Zions Kirke under opførelsen med håndværkerne stående foran. Kirken blev indviet i 1914 og er tegnet af arkitekt Magdahl-Nielsen.
 • Havneanlæg med Tutten, september 1869.
  Steder
  Havnevæsen
  Dokhavnen 1868-1903
  Udsigt over byggepladsen 1869 med Tutten i forgrunden til venstre. Øverst til højre ses havneadministrationen. I forgrunden ses den ene af de to sove barakker, som kaldtes henholdsvis Kommoden og Chartollet.
 • Sømandshjemmet Gl. Havn, ca. 1930.
  Religion
  Trossamfund ikke kristne religioner
  Sømandshjemmet, Gl. Havn, Esbjerg
  Sømandshjemmet på Gl. Havn, opført i 1903. Her ses det fra Toldbodvej. Bemærk: Der flages, under Dannebrog, med det missionske Bethelflag, som blev hejst når, der var gudstjeneste ombord og, når skibene lå i havn. Bethelflaget blev brugt af foreningen "Broderkredsen på Havet", der er i nær tilslutning til Sømandsmissionen og den lutherske bekendelse. Det er blåt med en hvid due, der har et grønt blad i næbbet og omgivet af en rød kant.
 • En pige får hjælp til at slå katten af tønden, februar 1961
  Livets fester, årets fester, byfester, øvrige fester
  Kultur, fritid og historie
  En pige får hjælp til at slå katten af tønden i en festligt udsmykket sal, måske ved en fastelavnsfest arrangeret af spastikerforeningen. Arrangementet blev formodentlig afholdt på Palads Hotel. Damen, der hjælper hende, er Else Marie Schultz (f. 16.04.1912), gift med hørekonsulent Olaf Schultz. Hun var en god sanger (alt) 0g sang bl.a. i Vestjysk Musikkonservatoriums Kor (senere Musikhøjskolens Kor).