Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Johannes Pedersen, 1940
  Personer
  Portræt af smed Johannes Kristian Pedersen, der var født i Bovbjerg den 20. januar 1898. Han var socialdemokratisk byrådsmedlem fra 1939-46 og igen fra 1949-54.
 • Laura Elisabeth Pedersen, 1938
  Personer
  Portræt af Laura Elisabeth Pedersen, der var født med efternavnet Lassen i Varde den 23. november 1887. Hun blev gift med isenkræmmer Henning Pedersen i 1930. Hun blev enke i 1932 og døde den 5. marts 1969.
 • Laura Elisabeth Pedersen, 1938
  Personer
  Portræt af Laura Elisabeth Pedersen, der var født med efternavnet Lassen i Varde den 23. november 1887. Hun blev gift med isenkræmmer Henning Pedersen i 1930. Hun blev enke i 1932 og døde den 5. marts 1969.
 • Portræt af Henning P. Pedersen, 1918
  Personer
  senkræmmer Henning P. Pedersen, der var født i Rødby den 4. juni 1880. Ifølge borgerdatabasen 1914 kom han til Esbjerg i 1906. I 1915 oprettede han Henning Pedersens Værktøjsmagasin i Kongensgade 69. Han var gift med Margrethe og døde den 19. oktober 1932.
 • Hans Nissen, 1940
  Personer
  Portræt af frugtgrosserer Hans Nissen, der var født i Bramming den 21. april 1889. Forældrene var husmand Nis Hansen Nielsen og hustru Ane Lassen. Hans Nissen var gift med Johanne Petrine Klausen. Foruden at være frugtgrosserer var Hans Nissen også indvalgt i byrådet for Venstre. Han var byens borgmester i to omgange først fra 1950 til 1954 og igen fra 1958 til 1959. Han døde den 24. juni 1959, mens han altså var byens borgmester.
 • Christian og Tora Pedersen, 1947
  Personer
  Ægteparret Christian Adler Pedersen og hustruen Tora Iris Kamma. Christian var født i Esbjerg den 2. maj 1904. Tora var født i Esbjerg den 6. marts 1906. Parret blev gift i Vor Frelsers Kirke den 11. december 1930. De boede i Jernevej 66, hvor Christian var bestyrer af Esbjerg og Omegns Brugsforening. Christian døde den 5. april 1990, mens Tora døde den 23. august 1991. De havde børnene: Knud (f. 1933) og Henning (f. 1935).
 • Emma Laurentze Pedersen, 1912
  Personer
  Portræt af Emma Laurentze Pedersen, der blev født i Thisted den 26. november 1884. Hun var gift med læge Hans Jessen Pedersen. Emme, der var født med efternavnet Espe, som hendes børn fik som mellemnavn, døde den 3. oktober 1948.
 • H. C. Pedersen, 1923
  Personer
  Portræt af Hans Christian Pedersen, der blev født i Lindknud den 13. marts 1868. Han var oprindeligt murer, men senere kontorbestyrer ved anvisningskontoret. Han var medlem af Esbjerg Byråd fra 1917 til 1925.
 • Carl og Anne Petersen, 1924
  Personer
  Murer Carl Nielsen Petersen med hustruen Anne samt en søn. Carl Nielsen Petersen var født i Sønderho den 7. juni 1883, mens Anne var født i Sønderho den 6. oktober 1882 med efternavnet Anthonisen. Parret blev gift den 21. februar 1908. De havde sønnen Marnved Anthonisen Petersen, der blev født i Esbjerg den 22. juli 1921. Den ældre dreng på billedet er ukendt? Carl døde den 26. december 1958 i Esbjerg
 • Hans og Marie Petersen, 1917
  Personer
  Portræt af tømrermester Hans Petersen med hustruen Marie. Hans Petersen var ifølge borgerdatabasen 1917 født i S. Sejerslev den 15- juni 1886. Marie var født i Esbjerg den 30. april 1893. Hans Petersen kom til Esbjerg i 1898. Foruden tømrerarbejdet, så var han musiker. Han spillede ofte harmonika på Torvet ved Flensborglageret.
 • Portræt af Vilhelmine Jensen, 1939
  Personer
  0
  Portræt af Vilhelmine Jensen, gift med tømmerhandler Jørgen I. Jensen.
 • Rotary-fest på Palads Hotellet, 1933
  Loger m.v.
  Kultur, fritid og historie
  Esbjerg Rotary Klub holder fest på Palads Hotellet. Måske stiftelsesfest, da klubben blev stiftet samme år.
 • Skotøjsfabrikantforeningen i provinsen holder 25 års jubilæum, 1932
  Arbejdsgiverforeninger
  Politik
  Skotøjsfabrikantforeningen i provinsen holder 25 års jubilæum på Hotel Royal.
 • Rørkjær skole, Ringen, 1932
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Rørkjær skole, Ringen 61-63. Skolen er opført i 1932.
 • David Greigs Ægeksport, 1930
  Husdyrbrug i almindelighed
  Erhvervsliv
  Interiør fra præserveringskælderen hos David Greigs Ægeksport. De store kar indeholdt kalkvand, en opløsning med 10% kalk. Heri blev æggene præserveret og kunne holde sig til vinteren, hvor der ellers kunne være mangel på æg. På 1. sal blev æggene klinket, dvs., de blev stødt mod hinanden for at høre, om de var "skruk". Var de det, revnede de, når de kom i kalkvand.
 • David Greigs Ægeksport, 1930
  Husdyrbrug i almindelighed
  Erhvervsliv
  David Greigs Ægeksport, Nørregade 22 - 24.
 • Portræt af hattemager Carl Chr. A. Jensen, 1930
  Personer
  0
  Portræt af hattemager Carl Chr. A. Jensen.
 • A/S De forenede isværker, facaden, 1928
  Mejerivæsen
  Erhvervsliv
  Facaden på A/S De forenede isværker, 1928.
 • A/S De Forende Isværker, 1928
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Facadefoto af A/S De forende Isværker, måske bedre kendt som Premier Is, ved Fiskerihavnen.
 • A/S De forenede isværker, 1927.
  Mejerivæsen
  Erhvervsliv
  En noget speciel lastbil foran A/S De forenede isværker, 1927. Det må være en af byens første sættevogne. Bemærk de to små hjul bag trækkerens trækhjul. Det må være støttehjulene til brug ved frakobling af vognen. Køretøjet er godkendt til højeste hastighed på 24 km/t, 2 personer og største nyttelast på 2.600 kg. Traileren ser i øvrigt ud til at være fremstillet hos IAE i København