Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Gravsten for Magdalene og Marius Jakobsen, marts 2013
  Personer
  0
  Kirkegården ved Gormsgade, afd. M, rk. 1-2, nr. 13-14 Marius Jakobsen, M.F.D.R. *8.7 1886 +27.2. 1956 Magdalene Jakobsen *4.3 1895 +21.10 1973 Inskription: SE, GUD ER MIN FRELSE JEG ER TRØSTIG OG U(DE)N FRYGT. Bevaringskriterium: b, e, f. (b = typisk for kirkegården, e = inskriptionen og f = udsmykning af kunsthistorisk interesse). Se også: Q13238-076-1271 Forkortelsen for M.F.D.R. står for Medaljen for Druknedes Redning [måske har han været redningsmand].
 • Bombning ved Jyllandsgade 101, maj 1942
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  8. maj 1942 smed et beskadiget engelsk bombefly en bombe ved Jyllandsgade 101. Skadernes omfang var bl.a. de mange knuste ruder, som her ses på billedet. Forrest ses bombekrateret.
 • Mineeksplosion i Strandskoven, juni 1945
  Besættelsestiden, befrielsen, efterspil og retsopgør
  Kultur, fritid og historie
  Træer er sprængt bort efter mineeksplosionen i Strandskoven 06.06.1945, hvor et lager af indsamlede miner sprang i luften. Ulykken skete, da tre mænd læssede miner af en lastbil. Her holdt bilen, da minerne eksploderede. Der er ingen spor tilbage af mandskabet og bilen.
 • Esbjerg Senge- og Møbelfabrik efter brand, juni 1944
  Besættelestiden, enkeltbegivenheder
  Kultur, fritid og historie
  Den 8. juni 1944 opstod der brand på Esbjerg Senge- og Møbelfabrik, Gasværksgade 10. Her ses værkstedet, som blev fuldstændigt raseret under branden. Tidligere i marts 1943 havde fabrikken, som arbejdede for tyskerne, været udsat for sabotage, hvor lagerbygning, håndsnedkeri og malerværksted brændte ned.
 • Knudsgade 5 og 7, udat.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Facadefoto af Knudsgade 5 og 7, der blev opført af Arbejdernes Boligforening.
 • Schalburgtage mod Th. Vestergaard, 1944
  Besættelestiden, enkeltbegivenheder
  Kultur, fritid og historie
  Manufakturhandler Th. Vestergaards forretning, Kongensgade 51, efter schalburgtage den 14.11.1944. Her er oprydningen i gang. Måske der kan findes noget brugbart i ruinerne?
 • Fiskekuttere i Dokhavnen, 1876
  Havnevæsen
  Steder
  Bakkebåde i Dokhavnen. I forgrunden ses Haabet E 3, bygget af Th. Dahl til J. Chr. Ebsen. Båden forliste i 1894, og fire fiskere druknede. I baggrunden ses Havneadministrationsbygningen, og yderst t.v. en del af Esbjergs første toldkammer.
 • Kort over Esbjerg Sognekommune 1894-1898
  Kommunal forvaltning
  Offentlige myndigheder
  Kort over Esbjerg Sognekommune 1894-1898, dvs. efter Esbjergs udskillelse fra Jerne Sognekommune. Kommunen er indtegnet i et kort, der viser Esbjerg Kommunes udstrækning efter strukturreformen i 2007.
 • Mineeksplosionen i Strandskoven, juni 1945
  Skove og plantager (ikke skovbrug)
  Natur og teknik
  Skaderne beses efter mineeksplosionen i Strandskoven 06.06.1945, hvor et lager af indsamlede miner sprang i luften. Manden i den lyse frakke er borgmester Høyer-Nielsen i følgeskab med politi og journalister. Tv. med hvid kasket ses politibetjent Frandsen, Englandsgade 35(?).
 • Stormgade 95, 1921
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Akvarel af Stormgade 95, der blev opført af arkitekt Peters i 1919.
 • Grådybet, 2012.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Esbjerg Thermoplast-bygningen ved Esbjerg Tovværksfabrik er revet ned for at gøre plads for et kollegiebyggeri (Grådyb kollegiet) og parkeringspladser til Rybners.
 • Grådybet, 2012.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Esbjerg Thermoplast-bygningen ved Esbjerg Tovværksfabrik er revet ned for at gøre plads for et kollegiebyggeri (Grådyb kollegiet) og parkeringspladser til Rybners. Bygningerne i baggrunden ligger på Grådybet og E Hansens Vej.
 • Grådybet, 2012.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Esbjerg Thermoplast-bygningen ved Esbjerg Tovværksfabrik er revet ned for at gøre plads for et kollegiebyggeri (Grådyb kollegiet) og parkeringspladser til Rybners. Bygningen i baggrunden ligger på Grådybet 20 og 22.
 • Ødelagt interiør, bombning af Frodesgade 150-152, 1939
  Besættelestiden, enkeltbegivenheder
  Kultur, fritid og historie
  Ødelagt interiør efter bombning den 04.09.1939 af Frodesgade 150-152. Engelske flyver bombede ved en fejl ejendommen.