Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Esbjerg Andels Svineslagteri set fra Gryden, 1906
  Erhvervsliv
  Slagterier og slagterihåndværk
  Esbjerg Andels Svineslagteri fotograferet fra vandtårnet "Gryden" på Nygårdsvej. I forgrunden ses Finsensgade, mens Esbjerg Banegård og de rygende skorstene i Klatterup ses i baggrunden.
 • Fabrikant Martin Krabbe Skousen, ca. 1961
  Personer
  0
  Enkelte almene handelsfirmaer
  Erhvervsliv
  Enkelte almene handelsfirmaer
  Erhvervsliv
  Fabrikant Martin Krabbe Skousen på sit kontor. Martin Krabbe Skousen var indehaver af forretningen sovgodtmøbler, Strandbygade 23, Esbjerg. I midten af 1970-erne etablerede han virksomheden Krabbe System i Tjæreborg. Virksomheden producerede og solgte planlægningstavler til undervisningssektoren.
 • Badeværelsesmøbler, 1961
  Boligforhold
  Social og sundhed
  Udstilling af badeværelsesudstyr med blandt andet toilet, bidet, håndvask og kakkelfliser hos Carl Buch, Skolegade 86. På den modsatte side af gaden skimtes en kælderbutik, hvor forretningen Festmagasinet havde til huse.
 • Generalforsamling i Esbjerg Fiskeriforening, 6. december 1940
  Fiskeriforeninger
  Erhvervsliv
  Fredag den 6. december 1940 afholdt Esbjerg Fiskeriforening deres ordinære generalforsamling på højskolehjemmet, der varede fra kl. 13.30 til 23 - kun afbrudt af kaffe- og spisepause. Generelt kunne det konstateres, at fiskeriet i 1940 var bedre end ventet. Der blev vedtaget en resolution, hvor fiskerne protesterede mod, at krigsforsikringspræmien skulle betales af fiskerne selv og mod, at der var fastsat indtægtsgrænser for støtteforanstaltningerne. Fra venstre ses Jens Jensen, Jacob Bredkjær, sekretær Albert Nielsen, ved gardinet Søren P. Sørensen, Johannes Nielsen. Helt i baggrunden ses fiskeskipper Laurits Thygsen. I midten ses Jens Simon Christensen og Claus Sørensen. I forgrunden yderst til højre ses S. Andreas Jensen.
 • Tungt belæsset hestevogn kører ud, april 1953
  Boligforhold
  Social og sundhed
  I en lille dalsænkning ved landevejen (i Kvaglund) står et skilt med teksten "til beboelsesvogne". Her har en række af landevejens handelsfolk oprettet en mindre nybyggersamfund. Personen er muligvis Aksel Berntsen.