Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Parti fra Fiskerihavnen, ca. 1945
  Havnevæsen
  Steder
  Parti fra Fiskerihavnen.
 • Fra Dokhavnen, ca. 1945
  Havnevæsen
  Steder
  Parti fra indsejlingen til Dokhavnen.
 • Esbjerg og Omegns Brugsforening i Torvegade, ca. 1945
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Facadefoto af Esbjerg og Omegns Brugsforenings afdeling på hjørnet af Torvegade og Nygårdsvej. Adressen var Torvegade 51.
 • Frelsens Hærs juleuddeling, 22. december 1960
  Velgørenhed
  Kultur, fritid og historie
  Det er 70. gang Frelsens Hær uddeler julepakker til de trængende familier. Her ved uddelingen ses til venstre: Kaptajn Ramild Jørgensen, bagved: Slumsøstrene, major Lauersen og major Rau.
 • Familie ved Teglværk, udat.
  Silikatindustri i almindelighed
  Erhvervsliv
  Familie ved et ukendt teglværk. Det kunne være Foersum Teglværk, der var ejet af Albert Christensen. Sønnen Laurids Albert Christensen ejede Måde Teglværk fra 1919 til 1961. Kan det være familien Christensen?
 • Kyllinggård, 1950
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Kyllinggården ved Sønderho. Slægtsgården er grundlagt i 1750, mens denne slægtstavle stammer fra 1950. Personerne er i øverste række: Karen Larsen, Søren Larsen, Mette Brinch og Peder Brinch. Nederste række: Caroline Brinch, P. J. Brinch, Birgit Brinch og Søren Larsen Brinch. Den første ejer kaldtes "Uldal" og ham kendte jeg godt, for han er også en af mine aner, men efter at have kigget på Thobølls kort fra 1820, kan jeg se, at Kyllinggården ligger i et område, der dengang kaldtes Det er formodentlig ham, der får gården bygget engang før 1750, hvor den første gang registreres. Ejerrækken ser således ud: • Olle Hansen Uldal (1682-1754), gift med Kirsten Sørensdatter (1681-1757). De var tilflyttere, men hvorfra vides ikke. • Datteren Mette Ollesdatter (1719-1793) giftede sig med Jens Hansen Frederiksen (1726-1769), og de overtog gården ved brylluppet omkring deres bryllup i 1751. Efter mandens død i 1769, har enken og døtrene formodentlig haft hjælp til at drive gården. • Datteren Mette Jensdatter (1755-1774) giftede sig i 1773 med Søren Nielsen Jerne (1749-1804), der kom fra Jerne ved Esbjerg og sikkert var en sådan hjælp. De overtog gården ved brylluppet. Mette døde dog under barsel et år senere. Fire måneder efter giftede Søren sig med en anden lokal pige, Anne Nielsdatter (1742-1775), men hun døde blot tre måneder senere, og derfor giftede Søren sig med 1. hustrus lillesøster, Karen Jensdatter (1756-1806), der nu var eneste overlevende barn på gården. • Deres datter, Mette Sørensdatter (1780-1807) giftede sig i 1805 med Las Pedersen Lassen (1777-1858), der sikkert også var hyret hjælp efter Sørens død i 1804. Desværre døde Mette kun to år senere, men Las gjorde ligesom svigerfaderen og giftede sig ½ år senere med lillesøsteren, der også hed Mette Sørensdatter (1791-1833). • Herefter er gårdens næste ejere Las og Mettes søn, Søren Lassen (1809-1887), gift med Karen Callesdatter (1821-1904). • Fra 1874 var gården ejet af datteren Mette Larsen (1848-1932) og svigersønnen Peder Brinch (1848-1928). • Fra 1907 var gårdens ejere sønnen, Peder Jessen Brinch (1882-1962) og svigerdatteren Karoline Frederikke Attermann (1881-1960). • Fra 1947 er gårdens ejere sønnen, Søren Larsen Brinch (1921-1988) og svigerdatteren Birgit Kromann Thøgersen (1930-1998). • Fra 1988 var gårdens ejer sønnen Erling Brinch (1956-1994), Han var ugift. • Fra 1995 var gården ejet af Asta Brinch Morgenstern (1944- ) og Willy Gustav Adolf Morgenstern (1944- ). Astas mormor var søster til Peder Jessen Brinch. • Fra 2016 har gården været ejet af Poul Martin Pedersen og Anny Nielsen Pedersen (ikke Fanø-slægt)
 • Trængsel i Fiskerihavnen, ca. 1945
  Havnevæsen
  Steder
  Kutterne ligge tæt i Fiskerihavnen. Til venstre ligger E 48 Alvilda. De andre numre kan ikke tydes. I baggrunden ses en enkelt udenbys kutter, der muligvis er fra Frederikshavn.
 • Esbjerg-spillet: Torvet - Esbjers Hjerte, 2009
  Kultur, fritid og historie
  Teatre i almindelighed
  Fra til Esbjerg-spillet 2009, der havde titlen Torvet - Esbjergs hjerte. Omdrejningspunktet var naturligvis Torvet, som man fulgte gennem en 100-årig periode. Der var tale om Esbjergspillenes 20 års jubilæumsforestilling.
 • Esbjerg melder storm, 2015
  Kultur, fritid og historie
  Teatre i almindelighed
  Plakaten fra Esbjergspillet 2015 : "Esbjerg melder storm". Stykket blev vist i Kartoffelpakhuset i oktober 2015.
 • S. A. Vedel Petersen, ca. 1948
  Personer
  0
  Overtandlæge Svend Aage Vedel Petersen (1889-1964). Han var også medlem af bestyrelsen for Esbjerg Golfklub 1948-1959.
 • Assurandør Harald Prip, 1919
  Personer
  0
  Harald Prip blev født i København i 1893 og fik som ung ansættelse i Danmarks generalagentur i Jylland. 1 April 1915 startede han sin egen forsikringsvirksomhed i Esbjerg sammen med sin far, Jens Prip. Harald Prip nåede at fejre 60 års jubilæum i forsikringsbranchen, inden han den 09.01.1974 døde.
 • Konsul Christian Louis Okholm, 1926
  Personer
  0
  Konsul Christian Louis Okholm (1875-1930) begyndte som bogholder ved Esbjerg Aktieslagteri i Ewalds Allé og tjente under skiftende direktører, indtil han selv blev direktør for slagteriet. Da andelsslagteriet blev bygget i Sønderborg, forlod han Esbjerg og blev direktør for Sønderborg Slagteri.
 • Spisesalen på A. P. Bernstorff, 9. august 1913
  Havnevæsen
  Steder
  D.F.D.S. Indvielsesfesten ved A. P. Bernstorffs ankomst til Esbjerg i 1913. Ved bordet ses som nummer to fra venstre: ors. A. Jensen, der var direktør for landmandsbanken. Nummer tre er kontorchef L. I. Larsen, DFDS kontor i Esbjerg. Ved indvielsesfesten blev der serveret: ægte skildpaddesuppe, hummer naturel, frugt og kransekage.
 • Esbjerg Arbejderhøjskole, ca. 1918
  Højskoler og ungdomshøjskoler
  Uddannelse
  Ukendt opstilling eller tableau fra Esbjerg Arbejderhøjskole. Skjoldet til venstre har teksten: Kundskab er Magt, mens skjoldet til højre har teksten: Arbejde overvinder alt. I midten er det et billede af Esbjerg Arbejderhøjskole. Personerne er Karen Vind og Søren Severinsen.
 • To Esbjerg-kuttere ved indsejlingen til Esbjerg Havn, 1880
  Kultur, fritid og historie
  Kunst i almindelighed
  E.25 Johanne af Langli, tilhørende Jeppe Chr. Sørensen, ved indsejlingen til Esbjerg Havn i 1880 og E.3 Venus bag molen. Maleriet er en kopi, der er udført af Fischer, Gilleleje.
 • To Esbjerg-kuttere ved indsejlingen til Esbjerg Havn, 1880
  Kultur, fritid og historie
  Kunst i almindelighed
  E.25 Johanne af Langli, tilhørende Jeppe Chr. Sørensen ved indsejlingen til Esbjerg Havn i 1880 og E.3 Venus bag molen. Maleriet er en kopi, der er udført af Fischer, Gilleleje.
 • E.535 Antoinette på Statens Bedding under besættelsen, ca. 1943
  Kultur, fritid og historie
  Kunst i almindelighed
  Fiskekutter E 535 Antoinette på Statens Bedding under besættelsen. Maleriet er signeret P.H. 43. Kutteren tilhørte F. H. Sørensen, formodentlig Tage Sørensens broder Frode Sørensen.
 • Louise Bonfils maleri fra Esbjerg Havn med skibe og figurer, 1903
  Kultur, fritid og historie
  Kunst i almindelighed
  Skibe i Østre Forhavn ved at blive losset (havnearbejderne i forgrunden t.h. er de nævnte figurer). Kajen er Frankrigskaj. Maleriet er signeret L. Bonfils, der stor for Louise Marie Magdalene Bonfils (1856-1933).
 • Louise Bonfils maleri fra Esbjerg Havn med skibe og figurer, 1903
  Kultur, fritid og historie
  Kunst i almindelighed
  Skibe i Østre Forhavn ved at blive losset (havnearbejderne i forgrunden t.h. er de nævnte figurer). Kajen er Frankrigskaj. Maleriet er signeret L. Bonfils, der stor for Louise Marie Magdalene Bonfils (1856-1933).
 • E.535 Antionette på Statens Bedding under besættelsen, ca. 1943
  Kultur, fritid og historie
  Kunst i almindelighed
  E.535 Antionette på Statens Bedding under besættelsen. Maleriet er signeret P.H. 43. Kutteren tilhørte F. H. Sørensen, formodentlig Tage Sørensens broder Frode Sørensen.
 • A.Skagens maleri af E.559 Greenland på fiskeri i Grønland, ca. 1955
  Kultur, fritid og historie
  Kunst i almindelighed
  A. Skagens maleri af E.559 Greenland på fiskeri i Grønland. Op gennem 1950'erne var E.559 Greenland indregistreret til Det Grønlandske Fiskeri Kompagni A/S.
 • Hamborg Andersens maleri af kuttere i fiskerihavnen, ca. 1970
  Kultur, fritid og historie
  Kunst i almindelighed
  Hamborg Andersens maleri af kuttere i fiskerihavnen omkring 1970. I forgrunden ses bl.a. E.672 Zamora og E.511 Esta. I baggrunden t.v. ses Premier Is, og den røde bygning lige efter er Sømandshjemmet Ny Havn. Den røde bygning t.h. i billedet er Halle-Restaurationen. Yderst t.h. ses Auktionshallen.
 • A. Skagens maleri af E.559 Greenland på fiskeri i Grønland, ca. 1955
  Kultur, fritid og historie
  Kunst i almindelighed
  A. Skagens maleri af E.559 Greenland på fiskeri i Grønland. Op gennem 1950'erne var E.559 Greenland indregistreret til Det Grønlandske Fiskeri Kompagni A/S.
 • Hamborg Andersens maleri af kuttere i fiskerihavnen, ca. 1970
  Kultur, fritid og historie
  Kunst i almindelighed
  Hamborg Andersens maleri af kuttere i fiskerihavnen omkring 1970. I forgrunden ses bl.a. E.672 Zamora og E.511 Esta. I baggrunden t.v. ses Premier Is, og den røde bygning lige efter er Sømandshjemmet Ny Havn. Den røde bygning t.h. i billedet er Halle-Restaurationen. Yderst t.h. ses Auktionshallen.
 • Niels Holbak-maleri af Esbjerg Posthus, 1927
  Kultur, fritid og historie
  Kunst i almindelighed
  Esbjerg Posthus set fra Torvegade med Rådhushaven i forgrunden. Maleriet, der er udført i 1927 af Niels Holbak (1884-1954), har oprindelig tilhørt Tage Sørensen.