Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Jul på Esbjerg Børnegård, 1960.
  Børn i almindelighed
  Social og sundhed
  Esbjerg Børnegård, Englandsgade 6, kombinerer i år julefesten med institutionens 10-års jubilæum. I børnehaveafdelingen i stueplanet er der 59 børn mellem 2½ og 7 år, og de fleste af dem beundre her det store flot pyntede juletræ. Kvinden til venstre er den daglige leder frk. Magda Meldgård.
 • Vestkystens Julematine for børn, 1960.
  Personer
  0
  Vestkystens Julematine for Børn på Palads Hotel den 9. december 1960 var som sædvanlig en stor succes med masser af underholdning for børn, af både børn og professionelle. Her viser eleverne fra en af byens danseskoler deres kunnen.
 • 25 års jubilæum ved Danmarksgades Skole, 2. april 1955.
  Personer
  0
  Realklasse fra Danmarksgades Skole årgang 1930 holdt den 2. april 1955 deres 25 års jubilæum. Forrest fra venstre: 2. Agnes Jensen, H. C. Ørstedsgade 3, syerske, byrådsmedlem. Midterst fra venstre: 4. Hans Clausen. Øverst fra venstre: 2. Søren Mathiesen, senere socialinspektør, 5. Therkildsen, skotøjsfabrik Rolfsgade 13.
 • Jubilæum ved Danmarksgades Skole, 2. april 1955.
  Personer
  0
  Tidligere realister fra Danmarksgades Skole, der forlod skolen 1. april 1930. I 1955 fejrede de 25 års jubilæum. . Forrest fra venstre: 1. Frk Vilhelmine Frederikke Heidemann, lærer på Danmarksgades Skole. Øverste række fra venstre: 2. Knud Øhlenschlæger, arkitekt, 6. Skou Nielsen, kontorchef på skoledirektørens kontor.
 • 25-års jubilarer, 2. april 1955.
  Personer
  0
  Lørdag den 2. april 1955 holdt realklassen fra Danmarksgades Skole i 1930 deres 25 års jubilæum. Her ses fra venstre: 3. Edith Jepsen, 4. lærer Aage Højholt Jørgensen (Per Højholts far), 7. måske malermester Hugo Brorsen Pedersen.
 • 25-års jubilæum ved Danmarksgades Skole, 2. april 1955.
  Personer
  0
  Tidligere realister fra Danmarksgades Skole, der forlod skolen 1. april 1930. I 1955 fejrede de 25 års jubilæum. Forrest fra venstre: 1. Fru Øhlenschlæger, 4. Fru Tjellesen, Dacapo, 5. Fru. Clausen. Øverste række fra venstre: 1. Willy Iversen, Inkassokontoret, 2. H. C. Nielsen (også kendt som "smukke Hans"), fuldmægtig på inkassokontoret.
 • Jubilæum ved Danmarksgades Skole, 2. april 1955.
  Personer
  0
  Tidligere realister fra Danmarksgades Skole, der forlod skolen 1. april 1930. I 1955 fejrede de 25 års jubilæum. Forrest fra venstre: 1. Frk Vilhelmine Frederikke Heidemann, lærer på Danmarksgades Skole. Øverste række fra venstre: 2. Knud Øhlenschlæger, arkitekt, 6. Skou Nielsen, kontorchef på skoledirektørens kontor.
 • 25 års jubilæum ved Danmarksgades Skole, 2.. april 1955.
  Personer
  0
  Realklasse fra Danmarksgades Skole årgang 1930 holdt den 2. april 1955 deres 25 års jubilæum. Midterste række fra venstre: 1. Villumsen, lærer på Danmarksgades Skole. Øverste række fra venstre: 2. Måske Jan Vett, 3. H. C. Nielsen (også kendt som "smukke Hans"), fuldmægtig på inkassokontoret.
 • 25-års jubilarer ved Danmarksgades Skole, 2. april 1955.
  Personer
  0
  Lørdag den 2. april 1955 fejrede 55 personer deres 25-års jubilæum for deres eksamen fra Danmarksgades Skole. Heriblandt Knud Øhlenschlæger, fru Øhlenschlæger, Skou Nielsen, frk Heidemann, fru Tjellesen, fru Clausen, Willy Iversen, H. C. Nielsen, Søren Mathiesen, Hans Clausen, Agnes Jensen, Therkildsen, Villumsen, Aage Jørgensen, Edith Jepsen, Hugo Pedersen.
 • Familien Petersens fem børn, 1955.
  Børn i almindelighed
  Social og sundhed
  Fem børn i alle aldre fotograferet i aldersrækkefølge i deres pæne tøj. Den ældste dreng, yderst til venstre, er Poul Erik, og pigen er Grethe. Bemærk de korte bukser de to små drenge har på i anledningen af fotograferingen - og det er januar måned. Billedet er bestilt af Petersen, A. Andersensvej 2.
 • Familien Petersens fem børn, 1955.
  Børn i almindelighed
  Social og sundhed
  Fem børn fotograferet i deres pæne tøj. Bemærk de korte bukser de to små drenge har på i anledningen af fotograferingen - og det er januar måned. De to ældste er Poul Erik (bagest) og Grethe. Billedet er bestilt af Petersen, A. Andersensvej 2.
 • Esbjerg Lufthavn, maj 1939
  Lufttrafik
  Natur og teknik
  Parti fra Esbjerg Lufthavn, der blev indviet ved et stort internationalt flystævne den 18. juli 1937. Administrationsbygningen i baggrunden var dog ikke opført på dette tidspunkt. Rejsegildet fandt først sted den 10. december 1937, så motivet er ikke fra indvielsen af lufthavnen. Her er det trafikflyver Buchhave foran den brølende 3-motorers rutemaskine på København-ruten
 • Rundkørslen Strandby Plads, december 1954.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Rundkørslen Strandby Plads. Vejen længst mod venstre er Gl. Færgevej, og længst mod højre er Helgolandsgade. Midt i billedet ses en GULF tankstation med en benzinstander (hvor Superbrugsen senere blev bygget). Bag tankstationen ligger Nordisk Flaskegas og TILMAR, Brdr. Mortensens Vognmandsforretning. Ejendommen yderst til venstre er Nyhavnsgade 2-4. Længst ude til venstre i rundkørslen holder en taxa på en specialplads kun til taxaer.
 • Gotfred Lisbergs Kolonialforretning, 1933
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Facadefoto af Gotfred Lisbergs Kolonialforretning i Skolegade 69, hjørnet af Kronprinsensgade. Købmand Gotfred Lisberg blev født den 29. november 1900 og døde den 6. april 1961.
 • Esbjerg Højskolehjem, 1916
  Personer
  0
  Personalet i restauranten på Esbjerg Højskolehjem.
 • Emanuel Edvard Darum, ca. 1916
  Personer
  0
  Portræt af læge Emanuel Edvard Darum, født i Randers den 14. december 1869 og død i Esbjerg den 3. december 1922. Emanuel Edvard Darum var læge i Esbjerg i tidsrummet 1896-1922.
 • Konditoriet 'Westend'. 1916
  Bageri
  Erhvervsliv
  Interiør og personale på Konditoriet 'Westend', Kongensgade 100.
 • Konditoriet 'Westend'. 1916
  Bageri
  Erhvervsliv
  Interiør, personale og klavermusik på Konditoriet 'Westend' Kongensgade 100.
 • Marie Rasmussens Urmagerforretning,1916
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Facadefoto af Marie Rasmussens forretning i Kongensgade 81. Bemærk at hun solgte uhre (med h) og også guldvarer og briller.
 • Carl Jensens Hattemagerforretning, 1916
  Tekstilfabrikation
  Erhvervsliv
  Interiør fra Carl Chr. A. Jensens Hatte- og Buntmagerforretning, Kongensgade 52.
 • Julemand og børn ved Husmoderforeningens juletræsfest, 1960.
  Husflid og sløjd
  Kultur, fritid og historie
  130 børn deltog i Husmoderforeningens juletræsfest på Hotel Esbjerg i 1960.
 • Karen-Mette og Orla Dalgaard eksperimenterer med digital kamera
  Slægtsforskning
  Kultur, fritid og historie
  Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF) arrangerede en studietur til Landsarkivet for Nørrejylland den 15. november 2007 om aftenen. Karen-Mette og Orla Dalgaard var med for første gang, og forsøgte bl.a. at få deres digitale kamera indstillet, så de kunne affotografere kirkebøger m.m.
 • Bjørns Radio, 1941
  Radio og fjernsynsteknik
  Natur og teknik
  Bjørns Radio i Kongensgade 88, (hjørnet af Kronprinsensgade) var stedet med det store udvalg i radioapparater. På væggen til højre ses en reklame for Det danske Folks Alsang.