Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Mou Dybfrost, Hammeren 9-11, Tarp, 1975-80
  Slagterier og slagterihåndværk
  Erhvervsliv
  Fabriksejerne ved kødbollekarrene på Mou Dybfrost, Hammeren 9-11, Tarp. Tv. Agner Mou og th Sigurd Mou.
 • Maskinfabrikken Enmaco, 1979
  Maskinteknik i almindelighed
  Erhvervsliv
  Eksempel på produkt fremstillet på Enmaco, H. E. Bluhmesvej.
 • Schaub og Co. i Storegade med Jerne Mølle og Jerne Kirke i baggrunden, ca. 1894
  Slagterier og slagterihåndværk
  Erhvervsliv
  Schaub og Co.s tidlige tarmrenseri. Det blev grundlagt i 1893 og havde fire ansatte. Fabrikken lå ud for den nuværende Ingemanns Allé, som næsten blev grænsen mellem Esbjerg og Jerne. I baggrunden ses Jerne Kirke og Jerne Mølle. Bemærk i øvrigt damplokomotivet øverst t.v. på vej mod Esbjerg.
 • Laurids Brinchs hus, 1908
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Laurids Brinchs hus og familie
 • Thorvald Møller & Co.s Teglværk, ca. 1912
  Silikatindustri i almindelighed
  Erhvervsliv
  Fra Thorvadl Møller & Co.s Teglværk. Som nr. 5 fra venstre ses Laurids Pedersen (1884-1921). Teglværket lå i det område, hvor Lergravsparken er nu.
 • Firmaet Th. Bundgaard og Søn, 1954.
  Skomagerhåndværk
  Erhvervsliv
  Overlæder behandles i nådleriet hos skotøjsfirmaet Th. Bundgaard og Søn, Tordenskjoldsgade 5. Fotografiet er taget kort før firmaets 50-års jubilæum den 1. april 1954.
 • Esbjerg Kemikaliefabrik, december 1962
  Kemikaliefremstilling
  Erhvervsliv
  Der produceres stearinlys/julelys på Esbjerg Kemikaliefabrik, Ingemanns Alle 57, Esbjerg.
 • Luftfoto ved Kvaglundparken, 27. maj 1975
  Bydele og forstæder
  Steder
  Luftfoto fra Kvaglund med masser af byggeaktivitet. Højhuset er Kridthuset, mens vejen, der løber i midten, er Kvaglundparken.
 • Esbjerg Kommunale Ungdomsskole, 1943
  Højskoler og ungdomshøjskoler
  Uddannelse
  Der undervises i ungdomsskolen ved Esbjerg Esbjerg kommunale Fortsættelsesskoler. Undervisningen begyndte den 9. oktober og strakte sig over 20 uger. 58 unge mænd og 85 unge kvinder deltog i 1945.
 • Ole Pantons legeskulptur Skib, 1976
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Kulturudvalgsformand A. K. Nielsen (stående ved skulpturen) og skoledirektør Werner Adolphsen (yderst til venstre på skulpturen) var med, da kunstneren Ole Pantons legeskulptur blev overdraget til børnene.
 • A. Vases sejlmageri, 1970
  Tekstilfabrikation
  Erhvervsliv
  A. Vases sejlmageri på hjørnet af H. E. Bluhmesvej og Helgolandsgade.
 • Johan Olsen & Co. A/S, transport af rundjern, 8. oktober 1939
  Bygningsvirksomhed
  Erhvervsliv
  Transport af rundjern til Tarphagebroen. Rundjernene havde en længde på 27 meter, så de vakte stor opmærksomhed, da de ankom til Esbjerg. Rundjernet var fragtet til Esbjerg på fra Tyskland på special-jernbanevogne. Her blev de losset over på lastvogne, hvortil der var koblet to ekstra vogne. Det foregik ved Johan Olsen & co. på Dokhavnen. Lastbilen tilhørte I. C. Andersen. Rundjernet blev efterfølgende kørt til Tarphagebroen, hvor de skulle anvendes. Hvert rør vejede omkring 400 kg.
 • Johan Olsen & Co. A/S, transport af rør ca. 1939.
  Bygningsvirksomhed
  Erhvervsliv
  Transport af rundjern til Tarphagebroen. Rundjernene havde en længde på 27 meter, så de vakte stor opmærksomhed, da de ankom til Esbjerg. Rundjernet var fragtet til Esbjerg på fra Tyskland på special-jernbanevogne. Her blev de losset over på lastvogne, hvortil der var koblet to ekstra vogne. Det foregik ved Johan Olsen & co. på Dokhavnen. Lastbilen tilhørte I. C. Andersen. Rundjernet blev efterfølgende kørt til Tarphagebroen, hvor de skulle anvendes. Hvert rør vejede omkring 400 kg. Den store bygning er Spangsberggården. Til venstre for den ses barakkerne. Med cyklen er det vognmand I.C. Andersen. Det improviserede køretøj med en lastbil og to hestevogne til at bære de lange rør er her fotograferet ved Strandby Plads på vej den forkerte vej rundt og ud af Hjertingvej. Før omtalte stuehus foroven i billedet blev bygget i år 1900 af Hans Christensen Spangsberg. Om den hed "Spangsbergård" efter H.C. er lidt usikkert , men den må under alle omstændigheder ikke forveksles med "Spangsbjerggård", der lå omtrent, hvor Spangsbjerg Skole blev bygget, denne gård havde navn efter stednavnet Spangsbjerg. H.C.s ejendom blev købt af Esbjerg Kommune i 1951 og revet ned ca. 1960 for at give plads til Bolingforeningen ABs store byggeri rundt om Strandby Svinget, Jørgen Pedersens Vej og Hjertingvej.
 • Frantz Pacharzinas Pelsfarm, ca. 1950
  Husdyrbrug i almindelighed
  Erhvervsliv
  Luftfoto af Frantz Pacharzinas Pelsfarm, Sædding Strandvej 229. Ud over mink havde de også forskellige typer ræve. I dag (2012) er kun stuehuset tilbage og kaldes Villa Solfang. Den spredte bebyggelse i baggrunden er Haveselskabet Ådalen, der blev grundlagt i 1948.
 • Afgående elever fra Østre Skole, 1959
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Elever fra mellemskolen på Østre Skole fejrer skoleafslutning. Her ses de med forskellige skilte ved Østend Møbler på hjørnet af Kongensgade og Østergade.
 • Rørkjær Bryggeri, lastbiler, ca. 1975
  Bryggeri
  Erhvervsliv
  Lastbiler tilhørende Rørkjær Bryggeri og Mineralvandsfabrik i firmaets gård, Fynsgade 55. Bryggeriet flyttede til Øresundsvej i sidste halvdel i 1970`erne. Senere blev firmaet overtaget af Saltum-Houlbjerg Bryggerier. Disse bryggerier opkøbes senere af De forenede Bryggerer, men den 11. januar 2007 annoncerer Carlsberg, at produktion af discount sodavand indstilles og alene produktionen af Kildevæld vil fortsætte i Saltum.
 • Droskebil, 1916.
  Personer
  0
  Droskebil tilhørende vognmand Magnus Petersen, Stormgade 11.
 • Esbjerg Brødfabrik, facadefoto, 1916.
  Bageri
  Erhvervsliv
  Facadefoto af Esbjerg Brødfabrik (A/S Bagermestrenes Brødfabrik), Strandbygade 51 (tidligere nr. 19). Fabrikken blev grundlagt i 1899 og nedlagt ca. 1962, da bagermestrene byggede ny fabrik, Morsøgade 17. Bygningen blev derefter overtaget af Tidens Møbler overtog bygningen derefter. På billedet holder kuskene parat til at bringe brød ud til forretningerne.
 • Blikkenslager Chr. Jensens værksted
  Husbygning
  Erhvervsliv
  Interiør fra Chr. Jensens blikkenslagerværksted, Englandsgade 12. Ejeren Chr. Jensen ses til venstre i billedet.
 • Dansk Pressalit Industri
  Plastindustri og kunststoffer
  Erhvervsliv
  Folder fra Dansk Pressalit Industri, der indeholder en skrivelse fra Teknologisk Institut. Institutet har testet fabrikkens toiletsæde og fundet styrken tilfredsstillende. Ps: Det formodes at firmanavnet "Pressalit" er kort for det engelske "Press a little"
 • Raun Bybergs Skibsbyggeri A/S, 1966
  Skibsværfter
  Erhvervsliv
  Luftfoto af Raun Bybergs Skibsbyggeri på Skippergade, ved Statens Bedding, Ny Havn.
 • Harriet Sørensen, ca. 1980
  Personer
  0
  Fra DKP's Bogcafé, Jernbanegade 2. Med ryggen til sidder Harriet Sørensen, der var ansvarlig for driften af bogcafeen.
 • DKPs bogcafe på Solborg, 1979.
  Boghandel og bogforlag
  Erhvervsliv
  DKPs bogcafe, der lå i Solborg på hjørnet af borgergade og Jernbanegade. I vinduet til højre blev otte sider af dagens udgave af dagbladet Land og Folk ophængt.
 • Poul Eck Sørensen og Villy Jull Sørensen, 1979.
  0
  0
  Til venstre Poul Eck Sørensen og Villy Jull Sørensen i DKP's Bogcafé, Jernbanegade 2.