Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Ti-husene i Grundtvigs allé, 1926.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Ti-husene i Grundtvigs Allé 13-31. Lergraven i Lergravsparken er ikke det eneste levn fra teglværkstiden i Østerbyen. Tihusene – Grundtvigs Allé 13-31 (også kaldet Teglværkshusene) – blev opført i 1925-1926 af teglværksejer J. Villemoes gennem byggeselskabet Grænsen. Arkitekt J. C. B. Øhlenschlæger kom med flere forskellige løsningsforslag, men valgt blev den billigste løsning: Små, firkantede fire-fagshuse i pudset bindingsværk med lavt paptag, hvorfor husene hurtigt fik øgenavnet »paddehattehusene«. Efter opførelsen blev husene solgt. Køberne var ikke specielt teglværksarbejdere, men f.eks. en portier, en gasværksarbejder, en fisker, en vejmand og en fyrbøder. Yderst th. ses Esbjerg Teglværk.
 • Børnehaven Frodesgade, januar 1946
  Børne og ungdomsforsorg i almindelighed
  Social og sundhed
  Et kig inden for hos Esbjergs første kommunale børnehave, der lå i Frodesgade, hvor den blev indviet lørdag den 12. januar 1946. Børnehaven var indrettet i en tidligere tyskerbarak.
 • Søbadeanstalten, juni 1942
  Fritids- og ungdomsforeninger og klubber
  Kultur, fritid og historie
  Søndag den 21. juni blev Søbadeanstalten atter taget i brug efter en reparation og udvidelse. Der ville dog gå en uge mere, inden den var helt færdigbygget, da man f.eks. stadig manglede det sidste af restaurationen. I forbindelse med ombygningen blev der lagt græstørv og fliser på hele terrænet foran badeanstalten og der blev indrettet nye vipper. Her er det den nye omkædningskabine til drengene.
 • Facadefoto af Hotel Esbjerg i Exnersgade
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Facadefoto af Hotel Esbjerg, der blev opført som Esbjergs første to-etagers hus i 1874. Hotellet lå ved banegården i Jernbanevej, den senere Exnersgade.
 • Søster Dominica, 1928
  Personer
  0
  Søster Dominica, Sct. Joseph Hospital.
 • Familiebillede, ca. 1950
  Dagligliv
  Social og sundhed
  Gruppefoto af familie i det fri.
 • Knud Ørbæk Holch. Portrætfoto, 1915
  Personer
  0
  Borgmester Knud Ørbæk Holch ved sit skrivebord. Han var borgmester i Esbjerg fra 1907-1921. Fra 1907-1919 var han kongevalgt borgmester. Han fortsatte to år som folkevalgt borgmester.
 • Portræt af Knud Ørbæk Holck, 1926
  Personer
  0
  Portræt af Knud Ørbæk Holck, der var borgmester i Esbjerg fra 1907 til 1921.
 • Portræt af borgmester Knud Ørbæk Holck, 1926
  Personer
  0
  Portræt af borgmester Knud Ørbæk Holck, der var borgmester i Esbjerg fra 1907 til 1921.
 • Portræt af Knud Ørbæk Holck, 1910
  Personer
  0
  Portræt af Knud Ørbæk Holck, der blev kongevalgt borgmester i Esbjerg i 1907.
 • Esbjerg i sne, 1917
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Steder
  Postkort med Anlægget dækket af sne. I baggrunden ses Lauritzens villa i Havnegade 45. Udgivet af H. Matthesen i 1917.
 • Laura Hedegaards 75 års dag, 1946
  Personer
  0
  Enkefru Laura Hedegaard (forreste række i midten) og hendes gæster ved fødselsdagsfesten på Hotel Spangsberg. Øverste række fra venstre: Revisor Harald Nordland, grosserer Kai Petersen, kaptajn H. H. Nielsen, fru banksekretær Erik Nordland, grosserer Einar Hedegaard, frk. Aase Lorentzen (datterdatter), fru grosserer Einar Hedegaard, fru dr. med. Thomas Castberg (datterdatter), fru vekselerer Ewald Castberg, grosserer John Lorentzen, fru kaptajn H. H. Nielsen, Peter Hedegaard (sønnesøn), banksekretær Erik Nordland, fru grosserer Oluf Hedegaard, frk. Ester Hedegaard (sønnedatter), fru civilingeniør Laust Spangsberg, fru statsaut. revisor Harald Nordland, grosserer Oluf Hedegaard og fru ingeniør Spangsberg. Forreste række fra venstre: Seks søskende: Ingeniør Hans Spangsberg, enkefru Elise Okholm, enkefru Jakobine Wulff, enkefru Laura Hedegaard, enkefru Christine Nordland, civilingeniør Laust Spangsberg. Fru grosserer Johs. Lorentzen (datter). Barnet forrest: Jørgen Hedegaard (sønnesøn).
 • Laura Hedegaards 75 års dag, 1946
  Personer
  0
  Enkefru Laura Hedegaard (forreste række i midten) og hendes gæster ved fødselsdagsfesten på Hotel Spangsberg. Øverste række fra venstre: Revisor Harald Nordland, grosserer Kai Petersen, kaptajn H. H. Nielsen, fru banksekretær Erik Nordland, grosserer Einar Hedegaard, frk. Aase Lorentzen (datterdatter), fru grosserer Einar Hedegaard, fru dr. med. Thomas Castberg (datterdatter), fru vekselerer Ewald Castberg, grosserer John Lorentzen, fru kaptajn H. H. Nielsen, Peter Hedegaard (sønnesøn), banksekretær Erik Nordland, fru grosserer Oluf Hedegaard, frk. Ester Hedegaard (sønnedatter), fru civilingeniør Laust Spangsberg, fru statsaut. revisor Harald Nordland, grosserer Oluf Hedegaard og fru ingeniør Spangsberg. Forreste række fra venstre: Seks søskende: Ingeniør Hans Spangsberg, enkefru Elise Okholm, enkefru Jakobine Wulff, enkefru Laura Hedegaard, enkefru Christine Nordland, civilingeniør Laust Spangsberg. Fru grosserer Johs. Lorentzen (datter). Barnet forrest: Jørgen Hedegaard (sønnesøn).
 • Portræt af Carl Bernhard Hoffmann, 1931
  Personer
  0
  Portræt af Carl Bernhard Hoffmann, født på Damsmark ved Guldager i 1876. Han stiftede Carl. B. Hoffmanns Maskinfabrik i 1903.
 • Søster Ursula, 1938
  Personer
  0
  Søster Ursula, Sct. Joseph Hospital.
 • Havnegae 61, 1913.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Havnegade 61 opført 1896 til fabrikant N. J. Poulsen ved arkitekt C. H. Clausen. Konsulatet for Frankrig og Sydafrika har også ligget i ejendommen.
 • Mark bliver pløjet, 2012.
  Landbrugsforhold i almindelighed
  Erhvervsliv
  Måger flyver rundt om en traktor med plov, der pløjer en mark nær Tjæreborg.
 • Asfalt reparation af vej, 2012.
  Vejtrafik i almindelighed
  Natur og teknik
  Folk fra entreprenørafdelingen ved Esbjerg Kommune reparerer asfaltskader ud for Torvegade 47.