Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Exnersgade 27, ca. 1910
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Exnersgade (tidligere Jernbanevej), hjørnet af Teglværksgade, med Alexander Jørgensens villa ("Jyllands-Jørgensen"), tidligere kaldet "Den Engelske Villa" eller "Meyers villa" efter smørgrosserer Meyer, der byggede den og havde smørlager i kælderen. Skorstenen hører til Lunds margarinefabrik i Teglværksgade. I Exnersgade ses efter villaen de to ejendomme (sammenbyggede), hvor henholdsvis Nissen og Sand drev gæstgiveri. Derefter "Maypole"'s store smørlager og kontorbygning.
 • Droobs supermarked, 1977.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Droobs supermarked set fra Englandsgade.
 • Føtex parkeringshus, 1977.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Føtex parkeringshus på hjørnet af Havnegade og Smedegade.
 • Borgergade 14, 1977.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Ejendommen Borgergade 14 er revet ned og omdannet til parkeringsplads for Droob.
 • Exnersgade 47 efter en brand, august 1940
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  En del af bygningerne Exnersgade 47 (tidligere Jernbanevej) efter en brand i 1940. Bygningerne husede tidligere Hotel Esbjerg. Branden fandt i øvrigt sted om morgenen den 3. august.
 • Evakuerede personer, 22. maj 1943
  Besættelsestiden, administration og myndighed
  Kultur, fritid og historie
  Registrering af evakuerede personer, formodentlig i forbindelse med en øvelse under 2. verdenskrig. Manden i det lyse stribede jakkesæt er politibetjent og forsikringsagent O. Heide Jensen, Kronprinsensgade 86. Det må næsten være den store luftværnsøvelse, der fandt sted den 22. maj 1943
 • Evakuerede personer registreres, 22. maj 1943
  Besættelsestiden, administration og myndighed
  Kultur, fritid og historie
  Registrering af evakuerede personer i forbindelse med den store luftværnsøvelse, der fandt sted den 22. maj 1943.
 • Der arbejdes med muslinger på Esbjerg Muslingefabrik, juli 1943
  Fiskeindustri
  Erhvervsliv
  Der arbejdes med muslinger på Esbjerg Muslingefabrik i anden baggård ved Willemoesgade 58. Virksomheden var ejet af Emil Christensen.
 • Der koges mudlinger på Esbjerg Muslingefabrik, juli 1943
  Fiskeindustri
  Erhvervsliv
  Der koges muslinger på Esbjerg Muslingefabrik. Til højre i billedet ses de store runde kar med dampende varme muslinger. Fabrikken lå i anden baggård ved Willemoesgade 58. Virksomheden var ejet af Emil Christensen.
 • Arbejdsmænd skovler muslinger på Esbjerg Muslingefabrik, juli 1943
  Fiskeindustri
  Erhvervsliv
  Der skovles muslinger, formodentlig på Esbjerg Muslingefabrik i Vesterhavsgade. Virksomheden var ejet af Emil Christensen og lå i anden baggård ved Willemoesgade 58 (bygningerne ligger der stadig i 2015). Krigen satte for alvor gang i muslingefiskeriet og muslingekogeriet. Esbjerg Muslingefabrik beskæftiger på dette tidspunkt mellem 250 og 300 personer. Kogeriet behandler 36 tons muslinger om dagen. Af hvert ton bliver der ca. 100 kg. muslinger til eksport. Muslingerne opfiskes på bankerne ved Hjerting. Her har virksomheden 16 småbåde, der henter muslingerne op både dag og nat. Her bliver de tomme muslingeskaller skovlet i hestevogne for at blive kørt på lossepladsen.
 • Sankt Hans-fest, 23. juni 1943
  Livets fester, årets fester, byfester, øvrige fester
  Kultur, fritid og historie
  Sct. Hansfesten blev i juni 1943 afholdt på Esbjerg Stadion. Trods halvdårligt vejr havde mange taget turen til stadion. Her kunne de se forskellige idrætskonkurrencer, DUIs orkester og den borgerlige Sangforening. Båltalen blev holdt af Dr. phil. Jens Kruse. Som en del af besættelsens hverdag, så blev bålet tændt allerede om dagen, hvor det var lyst.
 • Esbjerg Teater, juni 1943
  Teatre i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  En masse børn står i kø ved Esbjerg Teater på bagsiden af Hotel Spangsberg. De skal højst sandsynligt ind og se kortfilmshow søndag eftermiddag. Den 6. juni 1943 kunne de opleve film med Skipper Skræk. På venstre hjørne ligger cigarhandler Harald Jessens forretning, Kongensgade 100.
 • Udlevering af sukkerrationeringskort, 8. oktober 1939
  Besættelsestiden, dagligliv
  Kultur, fritid og historie
  Søndag morgen klokken 9 den 8. oktober 1939 begyndte udleveringen af sukkerrationeringskortene i gymnastiksalen ved Danmarksgades Skole. Dagen igennem var der stort rykind. Der var henstillet til at beboere i ejendomme med lige numre afhentede deres kort om søndagen, mens beboere i ejendomme med ulige numre ventede til mandag. Der var udstedt omkring 16.000 rationeringskort og 7-8000 blev afhentet på førstedagen. Her er det sygehusinspektør C. Møller Jensen, der henter kort til kommunens største husholdning.
 • En dame luger i De Unges Haver , juni 1943
  Landbrugsforhold i almindelighed
  Erhvervsliv
  Der arbejdes med liv og lyst i De Unges Haver ved Vognsbøl. Esbjerg Kommune har stillet 58 haver til rådighed under tilsyn af forsøgsleder Seidler. De 45 er i øjeblikket under kultur.
 • Phønix Teatret, august 1943
  Personer
  0
  En flok lærlinge mænd sidder på trappen ved Phønix Teatret. Måske venter de på, at teatret åbner? Eller også er der pause ved maskinfabrikken Christola, der lå ved siden af teatret. Lærlingene nyder august-vejret på trappen. Måske de har travlt med at tale om begivenhederne omkring folkestrejken i august 1943, hvor en del af handlingen fandt sted netop på Christola.
 • Luftfoto, det nye Hovedbibliotek, 1983.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Det nye Hovedbibliotek bygges. Det medførte en del saneringer, bl.a. området ved mod Nygårdsvej gennemgik en forandring
 • Gårdanlæg og facaderenovering, Willemoesgade, 1985.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Sanering i Willemoesgade. Gårdanlæg og facaderenovering med nye altaner.
 • Luftfoto Landlystvej, Tarp, 1980.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Ny udstykning i Tarp ved Landlystvej. Bryndum Skole ses nederst til højre. De to bebyggede veje er Skolevænget og Toften.
 • Sanering i Teglværksgade, 1986.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Formand for Esbjerg byråds milijø- og planlægningsudvalg, Keld Vagner Jensen (i midten), Torben Andersen fra Dansk Arkitekt- og Ingeniørkontor (til venstre) og Ib Madsen, saneringsselskabet, præsenterer sanerede boliger i Teglværksgade.
 • Luftfoto Exnersgade/Ewalds Alle, 1981.
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Saneringsområdet ved Exnersgade og Ewalds Alle.
 • Luftfoto af Sdr. Tobøl, 1979.
  Bydele og forstæder
  Steder
  Sdr. Tobølvej med Hjerting Strandvej nederst.
 • Luftfoto af Nordvangskolen
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Luftfoto af Nordvangskolen omgivet af marker. Skolen blev taget i brug den 30. oktober 1978.
 • Feriebyen ved Esbjerg, maj 1939
  Kort
  Steder
  Situationsplan for feriebyen ved Fourfeldt. Vejen nederst er Hjeringvejen, mens Tarphagevejen ses til venstre i den halve rundkørsel. I mellem Tarphagevej og den senere sløjfede vej lå marketenderiet. Til højre for rundkørslen lå selve feriehusene. På den modsatte side af Hjertingvejen ned mod stranden lå et omklædningsrum. - Kortet er fra den kommunale sag om projektet.
 • Hjerting Strand, 1998.
  Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m.
  Steder
  Parti fra Hjerting Strand.
 • Trikotagehandler Marinus Frederiksen, 1933
  Personer
  0
  Portræt af trikotagehandler Marinus Frederiksen, der drev Strømpehuset, Kongensgade 86.