Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Sands, 1995
  Hotel og restaurationsvæsen
  Erhvervsliv
  Et hjørne på Sands restauration i Skolegade.Interiør fra Sands Restauration, Skolegade 60, før lukningen i august 1995. På væggene hænger billeder, som har tilknytning til restaurationen eller til Aage Meyers galleri, som lå i den tilstødende ejendom frem til juni 1983.
 • I. C. Møller, 1942
  Personer
  Portræt af forretningsmanden I. C. Møller (1888-1973), der er født i Esbjerg. Han oprettede Cold Stores, der havde kølehuse primært til opbevaring af kød i København og mange andre store byer i Danmark og Sverige. I 1961 stiftede han Esbjerg-Fonden. Han døde den 23. august 1973 og blev begravet på kirkegården ved Vor Frelser Kirke i Esbjerg.
 • En dreng med en drage, 1947.
  Børn i almindelighed
  Social og sundhed
  En dreng er ved at sætte en drage op.
 • Flyverdag på Esbjerg Stadion, 26. august 1947
  Idræt i almindelighed
  Kultur, fritid og historie
  Tirsdag den 26. august 1947 arrangerede Vestjysk Flyveklub en flyvedag i Esbjerg. Overskuddet fra arrangementet gik til Danske Flyveres Fond, hvis formål var at støtte faldne danske flyveres efterkommere. Et vigtigt led i dagen var salg af lodsedler til et flyvelotteri, hvor der var gevinster til en samlet værdi af 50.000 kr. Flyvedagens hovedbegivenhed var et stort show på Esbjerg Stadion. Her indledte Esbjergs Veteranorkester med en lille koncert. Efterfølgende gav den svenske helikopterpilot Wallmann en opvisning, hvor han bl.a. landede på taget af tribunen. Han viste også, hvordan en helikopter kunne bruges til at tage skibbrudne op fra en redningsbåd, der var placeret på græsplænen. Ind i mellem flyvningerne var der fodboldkamp mellem sportsflyvere og journalister. Her løb journalisterne af med sejren.
 • Flyverdag på Esbjerg Stadion, 26. august 1947
  Personer
  0
  Tirsdag den 26. august 1947 arrangerede Vestjysk Flyveklub en flyvedag i Esbjerg. Overskuddet fra arrangementet gik til Danske Flyveres Fond, hvis formål var at støtte faldne danske flyveres efterkommere. Et vigtigt led i dagen var salg af lodsedler til et flyvelotteri, hvor der var gevinster til en samlet værdi af 50.000 kr. Flyvedagens hovedbegivenhed var et stort show på Esbjerg Stadion. Her indledte Esbjergs Veteranorkester med en lille koncert. Efterfølgende gav den svenske helikopterpilot Wallmann en opvisning, hvor han bl.a. landede på taget af tribunen. Han viste også, hvordan en helikopter kunne bruges til at tage skibbrudne op fra en redningsbåd, der var placeret på græsplænen. Ind i mellem flyvningerne var der fodboldkamp mellem sportsflyvere og journalister. Her løb journalisterne af med sejren. Kan det være Jens Peter Hansen i helikopteren?
 • Flyverdag på Esbjerg Stadion, 26. august 1947
  Fodbold
  Kultur, fritid og historie
  Tirsdag den 26. august 1947 arrangerede Vestjysk Flyveklub en flyvedag i Esbjerg. Overskuddet fra arrangementet gik til Danske Flyveres Fond, hvis formål var at støtte faldne danske flyveres efterkommere. Et vigtigt led i dagen var salg af lodsedler til et flyvelotteri, hvor der var gevinster til en samlet værdi af 50.000 kr. Flyvedagens hovedbegivenhed var et stort show på Esbjerg Stadion. Her indledte Esbjergs Veteranorkester med en lille koncert. Efterfølgende gav den svenske helikopterpilot Wallmann en opvisning, hvor han bl.a. landede på taget af tribunen. Han viste også, hvordan en helikopter kunne bruges til at tage skibbrudne op fra en redningsbåd, der var placeret på græsplænen. Ind i mellem flyvningerne var der fodboldkamp mellem sportsflyvere og journalister. Her løb journalisterne af med sejren. Her er det fodboldspillerne, hvor journalisterne bar stålhjelme. Nr. 5 fra højre er glade Juhl, Østerbyens Boldklub.
 • Søbadeanstalten, badegæster, 1947.
  Hygiejne og sundhed i almindelighed
  Social og sundhed
  Det gode vejr trækker mange badegæster til Søbadeanstalten.
 • Esbjerg Statsskole set fra Svendsgade.
  Uddannelse
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Esbjerg Statsskole, Svendsgade 19-21
  Facadefoto af Esbjerg Statsskole i Svendsgade.
 • Niels Peter Nielsen underviser på statsskolen, ca. 1961
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Adjunkt Niels Peter Nielsen, også kendt som NiILAUS, underviser på Esbjerg Statsskole. Han var dansklærer, så mon ikke han underviser i dansk? Kendere hævder, det er "Lille Ps" skrift, der ses på tavlen. Lille P hed H. E. Petersen. Han underviste da også i fransk. Mon ikke han har haft klassen timen før?
 • Knud Andersen, historieundervisning, 1961-1962.
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Knud Andersen, også kaldet Røde Knud, underviser i historie på Esbjerg Statsskole.
 • Tuberkulosevaccination, juni 1954
  Social og sundhed
  Sygepleje i almindelighed
  Folk står i kø for at blive vaccineret mod tuberkulose. Her er det i gymnastiksalen på Rørkjær Skole.
 • Esbjerg Statsskole, lektor Tage Toft, 1961-1962.
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Lektor Tage Toft (matematiklærer) på Esbjerg Statsskole sidder og ser op mod tavlen, hvor en elev sandsynligvis er ved at forklare noget.
 • Kontant-Jørgensen, Kongensgade 27. 1947.
  Tekstilfabrikation
  Erhvervsliv
  Køen til Kontant-Jørgensens forretning i Kongensgade 27 var lang - det første parti heluldent engelsk kjolestof var kommet til Esbjerg efter befrielsen.
 • Jul hos familien Marcussen, ca. 1920
  Personer
  Jul hos ægteparret Jørgen og Anna Marcussen. Han blev født i Varde den 31. oktober 1861 og kom til Esbjerg i 1885. Den første tid arbejdede han som smed, og var bl.a. formand for smedenes fagforening. I 1900 blev han valgt til byrådet for Socialdemokratiet. I 1906 blev han ansat som fattigundersøger. I 1909 forlod han byrådet, da han ikke måtte sidde der som kommunal funktionær. Han døde den 8. januar 1936 og blev begravet på kirkegården ved Vor Frelsers Kirke. Hustruen Anna Marcussen var født med efternavnet Jakobsen Batz i Uldum den 25. august 1869. Hun døde den 27.november 1945. Sønnen Christian Marinus Marcussen var født 21. maj 1894 og var uddannet skolelærer, hvor han dimitterede i Vordingborg i 1918.
 • Jul hos familien Marcussen, ca. 1920
  Personer
  Jul hos ægteparret Jørgen og Anna Marcussen. Han blev født i Varde den 31. oktober 1861 og kom til Esbjerg i 1885. Den første tid arbejdede han som smed, og var bl.a. formand for smedenes fagforening. I 1900 blev han valgt til byrådet for Socialdemokratiet. I 1906 blev han ansat som fattigundersøger. I 1909 forlod han byrådet, da han ikke måtte sidde der som kommunal funktionær. Han døde den 8. januar 1936 og blev begravet på kirkegården ved Vor Frelsers Kirke. Hustruen Anna Marcussen var født med efternavnet Jakobsen Batz i Uldum den 25. august 1869. Hun døde den 27.november 1945. Kan personen til venstre være en svigerdatter? Parret havde sønnen Christian Marinus, der var skolelærer.
 • Toldkrydser nr. 39, Nordby
  Vin og spiritus
  Skat i almindelighed
  Erhvervsliv
  Offentlige myndigheder
  Krydstoldjagt XXIX, hjemmehørende i Nordby blev Fanøs sidste toldkrydser. Hun var bygget i 1888 på Niels Frederik Hansens skibsbyggeri i Odense og tjente fra Nordby til nedlæggelsen af denne form for toldkontrol i 1904. Krydstoldvæsenet oprettedes ved bekendtgørelse af 1824 for at imødegå et tiltagende smugleri, og det bestod indtil 1904. Man begyndte at opbygge et samlet sejlende toldvæsen, og fra 1827 var krydstoldvæsnet en realitet. Hvert krydstoldfartøj fik et område at varetage, og Krydstoldjagt nr. 39 havde sit virke udfra Nordby. Opgaven var at kontrollere skibenes last inden de nåede havn og sikre lastens identitet. Den oprindelige aptering omfattede et lukaf forude til to sømænd, kabys med komfur, salon og kamre til krydstoldassistenten og krydstoldbetjenten. Krydstoldjagterne var udrustet med en falkonet (slags minikanon), et mindre antal geværer, pistoler og sabler. Om brugen af falkonetterne hedder det: Når krydstoldofficeren ombord i en toldkutter agter at borde et skib, hejser de, foruden det kongelige toldflag under gaffelen, standeren, med indskriften Kongelig Toldkrydser, på stortoppen. Har signaliseringen ikke den tilsigtede virkning, har krydstoldfartøjerne ordre til at benytte deres falkonetter, først med løse skud og har det ikke den ønskede virkning, så med skarpe skud og forfølgning. Om beskydning hedder det, i en instruktion for krydstoldvæsenet 1860, at dersom skibet ikke drejer bak, skal der affyres to løse skud, derpå et skarpt, dog således rettet, at hverken skib eller besætning træffes. Dersom dette forblev uden virkning, skulle rapport afgives, såfremt skibets navn var kendt. I modsat fald skulle forfølgelsen fortsættes indtil omstændighederne tillod at fartøjet kunne bordes.
 • J. P. Sundbos håndskrift, u. å.
  Personer
  J. P. Sundbos håndskrift.
 • Jørgen Bankes underskrift, u.å.
  Personer
  Jørgen Bankes underskrift.