Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Strandby Kirkevej, 1961
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Parti fra Strandby Kirkevej, der dengang fortsatte forbi Grådybet og ned til Gl. Vardevej. Her set ved Sjællandsgade. På modsatte side ses Grådybet, der altså ender i Strandby Kirkevej. I baggrunden er man ved at opføre Treenighedskirken. Tidligere husede grunden tennisbaner, og som man kan se, ligger Sillesens Isbod der endnu.
 • Ribe Byhistoriske Arkiv, 2013.
  Forsamlingshuse og kulturcentre
  Kultur, fritid og historie
  Gæster i Ribe Byhistoriske Arkiv ved indvielsen af SeminarieHuset, hvor arkivet havde lagt en række materialer frem, som de besøgende kunne studere. Fra venstre ses Hans Lassen, Henning Julius og Tove Lassen.
 • Ribe Byhistoriske Arkiv, 2013.
  Forsamlingshuse og kulturcentre
  Kultur, fritid og historie
  Nysgerrige gæster Henning Julius og Hans Lassen ved indvielsen af SeminarieHuset. Der var mulighed for en få en snak med arkivleder Karen Jermiin Nielsen fra Ribe Byhistoriske Arkiv.
 • Sneum-Tjæreborg Fritidscenter 1976
  Fritids- og ungdomsforeninger og klubber
  Kultur, fritid og historie
  Interiør. Fra Indvielsen af Centret
 • Postkort fra Tjæreborg, 1939
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Steder
  Tjæreborg Kirke set fra SV og Tjæreborg Stationsvej set fra ØSØ.
 • Minde om begravelse i Zions Kirke, den 24. april 1927
  Personer
  0
  Minibrev til minde om begravelse i Zions Kirke den 24. april 1927. (Inger Lilian Lorentsen Tagmose, f. 06.02.1927) Skriftsted: "Denne Skat have vi i Lerkar, for at den overvættes Kraft maa være Guds, og ikke fra os." (2. Kor. 4.7). Til Inger Lilian Lorentsen Tagmoses Forældre fra "Esbjerg Zions Menighed" ved Pastor N. P. Nielsen.
 • Børnemælksetiket fra Rs. Hansen, Kvaglund, ca. 1940
  Erhvervsliv
  Mejerivæsen
  Børnemælksetiket fra Rs. Hansen, Kvaglund. Han leverede gennem Esbjerg Andelsmejeri.
 • Problemer med telefonboks, ca, 1980
  Social og sundhed
  Sygepleje i almindelighed
  Landsforeningen af Vanføre i Esbjerg forsøgte med dette foto at vise, hvor svært det kunne være for handicappede at bruge en telefonboks. Telefonboksen her stod i Kongensgade.
 • Dansk Tunghøreforenings 50 års fest, 19. maj 1962
  Social og sundhed
  Sundhedsvæsen i almindelighed
  Et udsnit af deltagerene ved Dansk Tunghøreforenings 50 års jubilæumsfest, der fandt sted i Folkets Hus i København den 19. maj 1962. Socialminister Kaj Bundvad holdt talen, der blev overværet af Dronning Ingrid. Hun var protektrice for foreningen.
 • Pensionisternes Samvirkes nye kontor, 1981
  Forsorg for ældre i almindelighed
  Social og sundhed
  Pensionisternes Samvirke har åbnet et nyt kontor i Esbjerg på adressen Norgesgade 18. Landsforeningens næstformand, Søren Peter Nielsen, er bosat i Esbjerg og drivkræften bag det nye kontor. Edith Skovdal, der også blev kaldt Ditte, passer kontoret i åbningstiden tirsdag og torsdag. Hendes opgave bliver at formidle deltagelse i samvirkets forskellige udflugts- og rejsearrangementer til forskellige højskoler og lignende.
 • Tunghørefest i Esbjerg, maj 1947
  Social og sundhed
  Sundhedsvæsen i almindelighed
  Dansk Tunghøreforening afholdt i 1947 deres kongres i Esbjerg. Kongressen blev åbnet den 3. maj og fandt sted på Hotel Spangsberg, hvor den lokale formand installatør Anders Larsen bød velkommen. Herefter tog landsforeningens formand, professor H. M. Hansen, ordet og udtalte et minde over Kong Christian. Der blev herefter vedtaget at sende en hilsen til Dronning Ingrid, der var foreningens protektrice. Blandt gæsterne var fru Carla Lyngkvist.