Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Frivillige ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv ved stormflodssøjlen, maj 2013
  Havnevæsen
  Steder
  Den 28. maj 2013 var frivillige ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv på udflugt til Fanø. Et af indslagene var en byvandring i Sønderho med Robert Peel som guide. Her ses han i billedets bagkant ved stormflodssøjlen ved den gamle havn i Sønderho.
 • Karl Henry Søs gravsted, 1995
  Personer
  0
  Karl Henry Søs gravsted på Jerne Kirkegård. Han var født i Lemvig den 20. juni 1946 og døde i Esbjerg den 25. Marts 1993. Inskription: Han troede alting ragede ham.
 • Etiket for Frokost Øl fra Boldesager Bryggeri, juli 1957
  Personer
  0
  Etiket for Frokost Øl fra Boldesager Bryggeri. Frokostøl er let lyst hvidtøl.
 • Skitse til etiket for hvidtøl fra Boldesager Bryggeri, juli 1957
  Personer
  0
  Skitse til etiket for Ekstra hvidtøl (pasteuriseret) til fra Boldesager Bryggeri. Billedet er bestilt af Stentrykkeriet. PN neg. 54079.
 • Tyskere i samtale under besigtigelse, ca. 1943-1944
  Besættelestiden, enkeltbegivenheder
  Besættelsestiden, Tyskerne i Danmark
  Personer
  Kultur, fritid og historie
  Tysk delegation på besøg på vestkysten - sandsynligvis er der tale om en inspektion med udsendte fra den tyske Kriegsmarine. Manden i læderjakke er generaladmiral Otto Schniewind (1887-1964). Han var Chef der Stabes der Seekriegsleitung fra 1938-1941, Flottenchef fra 1941-1944 og øverstbefalende for Marinegruppenkommando Nord fra 1943-1944. - Bilen t.v. er en transformations-cabriolet, bygget af Erdmann & Rossi i Berlin på et Mercedes-Benz-chassis. En transformations-cabriolet havde tre indstillinger af taget (enten helt åbent eller helt lukket – den tredje mulighed var åbent over forsæderne ligesom på en Rolls Royce Sedanca de Ville).
 • Tyskere i en Horch Cabriolet, ca. 1943-1944
  Besættelestiden, enkeltbegivenheder
  Besættelsestiden, Tyskerne i Danmark
  Kultur, fritid og historie
  Tysk delegation på besøg på vestkysten - i billedets øverste venstre hjørne ses et fyr. Sandsynligvis er der tale om en inspektion med udsendte fra den tyske Kriegsmarine. Her ses generaladmiral Otto Schniewind (1887-1964) på forreste passagersæde. Han var Chef der Stabes der Seekriegsleitung fra 1938-1941, Flottenchef fra 1941-1944 og øverstbefalende for Marinegruppenkommando Nord fra 1943-1944. Bilen er en Horch Cabriolet.
 • Hus i Jerne ved Storegade eller Jagtvej, udat.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Et nu nedrevet hus beliggende i Jerne, muligvis Storegade eller Jagtvej. Jerne Kirke ses til venstre.
 • Østerklev udat.
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Hjerting Strand med Hjerting Strandvej 77 i højre side af billedet. Huset blev bygget 1916 til Vilhelm Hoffmann som privatbolig efter tegning af arkitekt C H Clausen og har en formidabel udsigt over vandet. Fra september 1926 ejedes huset af Jernbaneassistent K. Mandal og to frøkener Mandal. Fra april 1934 hed ejeren Asta Ceccarelli. Derefter Isenkræmmer Aksel Eiler Andersen (Aksel E.) fra juli 1945 til 28. april 1947, hvor Mødrehjælpen købte bygningen og mange unge ugifte mødre har tilbragt tiden her i forbindelse med fødslen. Fra ca. årsskiftet 1973/74 begyndte der at flytte patienter med rekreationsbehov ind og efterhånden som tiderne ændrede behovet for fordums mødrehjælp gled institutionen lige så stille over til at blive Ribe Amts Rekonvalcenthjem. Amtet overtog som konsekvens huset 8. januar 1979, men nedlagde under mange protester Østerklev som institution 1. juli 1988. I dag er det privatbolig.
 • Præsteparret Brask har familiebesøg fra Skjern, 1955
  Folkekirken i almindelighed
  Religion
  Stormgade 68, Esbjerg – Zions Sogns præstegård. 1955-1956. Stående bagerst fra ve. Jenny Brask (gift med Kai Brask) og Kirsten Johanne Pedersen (g. Vase), som var ung pige i huset. – Stående forrest fra v.: Kristiane Jensen, Skjern (gift med Aitsi Jensen), Johanne Nielsen (enke efter malermester Peder Nielsen, Skjern og mor til Kristiane Jensen), Johanne Jensen (enke efter Kina-missionær Emil Jensen, Skjern, og tante til Jenny Brask), Aitsi Dalgaard Jensen (bankbogholder i Skjern Bank, søn af Kina-missionær Emil Jensen i hans første ægteskab med Marie Dalgaard), Ukendt (evt. Kai Brasks broders kone fra København), Kai Brask (sognepræst ved Zion Kirke), Ukendt (evt. Kai Brasks brodersøn), Ellen Dalgaard Jensen, datter af Kristiane og Aitsi Dalgaard Jensen.
 • Indvielsen af I. C. Møllerparken, juni 2013
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  Steder
  Folk kigger nærmere på vandkunsten (eller Den Blå Sten) under indvielsen af I. C. Møllerparken.
 • Nogle danske faldne i 1. Verdenskrig med efternavnet Bruhn, maj 2013
  Danmarks historie 1900-1939
  Kultur, fritid og historie
  Udsnit fra mindemuren over danske faldne i 1. Verdenskrig med efternavnet Bruhn. Bemærk at Rolf Bruhn døde i New York.
 • Udsnit af navne på faldne danskere i 1. Verdenskrig, maj 2013
  Danmarks historie 1900-1939
  Kultur, fritid og historie
  Udsnit af faldne danskere med efternavnet Carstensen på monumentet for faldne danskere i I. Verdenskrig i Mindeparken i Århus.