Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Fiskere ved den første fiskerihavn, ca. 1900
  Havnevæsen
  Steder
  Fiskere med kurve med fisk, som de har halet i land ved Esbjergs første fiskerihavn, som blev anlagt 1886-1889.
 • Havebrugsudstilling, oktober 1919
  Almene udstillinger
  Kultur, fritid og historie
  Esbjerg Havebrugsforening og Esbjerg og Omegns Landboforening afholdt en stor udstilling i 1919, der fandt sted i gymnastiksalen ved Stormgades Skole i weekenden 11.-12. oktober 1919.
 • Katolske konfirmander, 1929
  Kirkelige handlinger, ikke ordination
  Religion
  Katolske konfirmander anno 1929. Mon ikke de er blevet konfirmeret i Skt. Nikolaj Kirke. Det var den katolske biskop i Danmark, der stod for firmelsen, som det rettelig hedder i katolske. Han ses siddende i midten i forreste række. I 1929 hed han Jsoef Ludwig Brems.
 • Carla Maria Jensen som konfirmand, 1928
  Personer
  0
  Carla Maria Jensen fotograferet i konfirmationskjole. Billedet blev bragt i avisen i forbindelse med Tekstilhandlerforeningens jubilæum.
 • Hos skrædder A. P. Lassen, 1945
  Beklædning i almindelighed
  Erhvervsliv
  Interiør fra skræddermester A. P. Lassens forretning, Kongensgade 100.
 • Hos skrædder A. P. Lassen, 1945
  Beklædning i almindelighed
  Erhvervsliv
  Interiør fra skræddermester A. P. Lassens forretning, Kongensgade 100.
 • Premier Is, vogne, 1935
  Mejerivæsen
  Erhvervsliv
  En sodavandsvogn fra Premier Is, 1935.
 • A/S De forenede isværker, klarislager, 1935
  Mejerivæsen
  Erhvervsliv
  Klaris i blokke lagret på A/S De forenede isværker (Premier Is) i 1935. Klarisen blev bl.a. knust og solgt til kuttere og i det hele taget til alle der havde brug for el-fri nedkøling. Hele blokke kunne selv på sommerdage fragtes over større afstande på alm. lastbil med pressenning .
 • A/S De forenede isværker, maskinhal, 1935
  Mejerivæsen
  Erhvervsliv
  Maskinhallen på A/S De forenede isværker, 1935.
 • Premier Is, 1935
  Køleteknik
  Natur og teknik
  Beholder i gården ved Premier Is, Fiskerihavnsgade 1.
 • De forenede Isværker, 1935
  Køleteknik
  Natur og teknik
  En del af fabrikskomplekset ved Premier Is/De forenede Isværker, der lå Fiskerihavnsgade 1.
 • De Forenede Isværker, 1935
  Køleteknik
  Natur og teknik
  Interiør fra De forenede Isværker. Fabrikken blev grundlagt 1918 i Esbjerg af dansk-amerikaneren John M. Larsen og producerede krystalis til fiskeindustrien. I 1927 begyndte man at producere iscreme under navnet Premier Is.
 • Byrådsmedlem Laurits Hansen, ca. 1905
  Personer
  0
  Portræt af Laurits Hansen, der var journalist ansat ved Vestjyllands Socialdemokrat. han var formand for EGF fra 1904-1906 og socialdemokratisk byrådsmedlem fra 1905-08.
 • Mindesmærke for Sollok. 1930
  Skulptur
  Kultur, fritid og historie
  Mindesmærke over besætningen på kutteren Sollok, der forliste i 1929 under forsøg på at hjælpe nødstedte kammerater. De omkomne var: Johan Christian Ebsen, Theodor Alfred Ejner, Hugo Martinsen og Peter Kristian Andersen.
 • Kongensgade 13, 1930
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Facadefoto af Kongensgade 13 ved hjørnet af Englandsgade med skrædder Jørgen Jepsens forretning. Huset nedrevet 1957.
 • Brandudsalg hos Blichfeldt, 1930
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Udsalgskø hos manufakturhandler H. Blichfeldt, Kongensgade 31, som holder brandudsalg.
 • Gymnaster fra FDF, 1930
  Gymnastik
  Kultur, fritid og historie
  Et gymnastikhold fra FDF (Frivilligt Drenge-Forbund).
 • Fru Sørensens Privatskole, 1930
  Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
  Uddannelse
  Lærere og elever på Fru Sørensens Privatskole i 1930.
 • Alfred E. Kjærgaard, 1930
  Personer
  0
  Portræt af provst Alfred Eriksen Kjærgaard (1880-1965). Han virkede ved Vor Frelsers Kirke fra 1922 til 1950.
 • Esbjerg Tekniske skole, 1930
  Uddannelse
  Håndværker- og tekniske uddannelser
  Esbjerg tekniske Skole, Torvegade 47
  Esbjerg Tekniske skole, Torvegade 47, hvis hovedbygning blev opført i 1905.
 • Portræt af Jørgen Hansen, 1930
  Personer
  0
  Malermester Jørgen Hansen. Født i 1962 i Millinge på Fyn, død i Esbjerg sidst i februar 1937.
 • Katolske konfirmander, 1929
  Kirkelige handlinger, ikke ordination
  Religion
  Katolske konfirmander anno 1929. Mon ikke de er blevet konfirmeret i Skt. Nikolaj Kirke. I følge fotografens protokol er billedet bestilt af Alex Kropar fra Oksvang.
 • Katolske konfirmander, 1929
  Kirkelige handlinger, ikke ordination
  Religion
  Katolske konfirmander anno 1929. Mon ikke de er blevet konfirmeret i Skt. Nikolaj Kirke.
 • Mikkel Brinch-Fischer, 1930
  Personer
  0
  Portræt af kolonialhandler Mikkel Brinch-Fischer. Han blev født i Sønderho 4. april 1880 og døde i Esbjerg 13. januar 1941. Han drev kolonialhandel fra adressen Kongensgade 77 og Kongensgade 89.