Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Hotel Spangsberg, 1921
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Hotel Spangsberg set fra hjørnet af Stormgade og Havnegade. Hotellet er opført i 1875 og var i de første mange år under mere eller mindre under konstant ud- og ombygning. På dette fotografiske meget flotte og skarpe billede (glasplade) fra ca. 1920 fremstår bygningen nymalet og meget elegant. Op gennem 1970erne var tiden i ejernes øjne løbet fra hotellet og det fik lov til at forfalde, så en nedrivning kunne forsvares i 1980.
 • Handelsmænd ved Eksportstaldene, 1922
  Husdyrbrug i almindelighed
  Erhvervsliv
  Handelsmænd med kreaturer ved Eksportstaldene, D. Lauritzensvej.
 • Louis Viggo Klein og familie, ca. 1935
  Personer
  Portræt af gartner Louis Viggo Klein med hustru og datter. Han var født i København den 29. oktober 1904 og blev gift med Maren (f. Laursen den 26. juni 1905). Parret boede Spangsbjerg Kirkevej 18. Louis Viggo døde den 15. januar 1951. I følge kirkebogen døde han på sindssygehospitalet i Vester Vedsted. Maren døde den 29. marts 1973. Vi har desværre ikke navnet på datteren.
 • Østre Strandvej 18 set fra vejen, 1920
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Østre Strandvej 18 set fra vejen.
 • Stuehuset til Krogsgårdsvej 56 set fra havesiden, 1927
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Stuehuset til Krogsgårdsvej 56 set fra havesiden. Kortet er anvendt som julekort i 1927 og sendt til Mikael Kristensen, Eltang. På kortet står: Kære Broder. Glædelig jul og et og tilkommende nytår ønsker vi dig. Hilsen Margrethe og Je N. Lauridsen, Krogsgaards Mark, Tjæreborg
 • Luftfoto af Østre Strandvej ca. 1923
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Luftfoto af Østre Strandvej i Tjæreborg. Bygning nr. fire fra højre (ved svinget) er Østre Strandvej 18.
 • Anton Kjøgx, ca. 1910
  Personer
  Portræt af tømrersvend Anton Kjøgx, der blev født i Ribe den 2. februar 1885. Han ses i borgerdatabasen i 1909, hvor han bor i Kirkegade 49.
 • Rasmus Peder Nielsen Kock og hustru Karoline, 1940
  Personer
  Portræt af forretningsfører Rasmus Peder Nielsen Kock og hustruen Karoline. Rasmus Peder Kock var byens borgmester i perioden 1941-1942. I perioden fra 1913 til sin død i 1942 sad han i byrådet for Socialdemokratiet. I 1941 afløste han Morten Mortensen som borgmester. Kock døde dog allerede året efter. Han var født i Vejlby den 5. juli 1883 og kom til Esbjerg i 1903, hvor han var ansat af De Cooperative Virksomheder. Karoline var født i Hedegaard ved Randers den 3. august 1878. Hun døde den 11. juli 1956.
 • Hansine Kloster med sine sønner, 1947
  Personer
  Hansine Kloster (f. 1883) med sine ni sønner. De hed: Søren (f. 1906), Christian (f. 1908), Leo (f. 1910) Hasle (f. 1913) Haakon (f. 1914) Enok (f. 1916) Samuel (f. 1919) Johannes (f. 1922) og Peter (f. 1924). Hansine var gift med fisker Niels Kloster, der døde i 1926. Hansine dør første den 10. november 1971.
 • Klemmen Knak, ca. 1945
  Personer
  Portræt af Klemmen Knak. Han blev født den 6. januar 1910 og døde den 3. maj 1975.
 • Peter Knak, ca. 1945
  Personer
  Portræt af Peter Knak. I begravelsesprotokollen ses en Peder Kirk Jensen Knak (1908-1965). Kan det være ham?
 • Edith Bang Knudsen, 1916
  Personer
  Portræt af Edith Bang Knudsen, der var gift med isenkræmmer Rasmus Bang Knudsen. Hun var født med pigenavnet Holst i Vejle den 30. september 1872. Hun døde i Esbjerg den 26. september 1939.
 • Rasmus Bang Knudsen, 1925
  Personer
  Portræt af isenkræmmer Rasmus Bang Knudsen, der var født i Hjerm den 11. maj 1866. Han kom til Esbjerg i 1893 og oprettede en isenkræmmerforretning i Kongensgade 61.
 • Poul Ovesen Knopper, 1919
  Personer
  Portræt af Poul Ovesen Knopper, der blev født i Harboøre den 3. februar 1874. Han kom til Esbjerg som ung mand, hvor han begyndte at fiske. I 1896-87 tog han sætteskippereksamen og blev trawlerskipper for engelske rederier. Han kom senere hjem til Esbjerg, hvor han var medstifter af Ditlev Lauritzens sildefiskeri på Island. I 1926 blev han fører er bjergningsskibet Bjørn. Han døde den 25. juni 1955. Her er han sammen med hustruen Hansine Marie, der var født på Holmsland den 23. november 1872. Hun døde i Esbjerg den 9. november 1948.
 • Axel Cay Krebs, 1916
  Personer
  Portræt af sagfører Axel Cay Krebs (1885-1963), der var født i Odense den 20. november 1885. I Esbjerg arbejdede han som landsretssagfører. Han var gift med Inger Elisabeth, der var født Oeschner. Krebs var også konservativt byrådsmedlem i Esbjerg fra 1933 til 1950.
 • Torvegade 31, Brandholts Hotel, 1921
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Facadebillede af ejendommen Torvegade 31 med Brandholts Hotel. Indehaveren, restauratør A. P. Brandholt, blev Esbjergs første folkevalgte borgmester i 1921. Brandholt ejede hotellet indtil 1929, hvorefter det blev solgt og ændrede navn til det nuværende Park Hotel. Indtil 1919 havde Esbjerg Afholdshotel til huse i ejendommen.
 • Snedkermester A. P. J. Graabæk, 1921
  Snedkerhåndværk og møbelindustri
  Erhvervsliv
  Interiør fra snedkermester A. P. J. Graabæks værksted, Norgesgade 45. Albert Peter Jensen Graabæk var gift med Mette Margrethe. Det kunne være damen til højre. De havde datteren Anna Ketty (f. 1912). Kan det være pigen i forgrunden? Alternativ hende der sidder i baggrunden.
 • Kongensgade 84-86, 1921
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Facadefoto af Kongensgade 84-86, Esbjerghus. Bygningen blev opført i 1907. I stueetagen ses Crome og Goldsmidts forretning ved Emil Kruse.
 • Esbjerg Redningsvæsen, 1928
  Forlis og søredningsvæsen
  Offentlige myndigheder
  Mandskabet på redningsbåden i Esbjerg. Små portrætter af 11 besætningsmedlemmer og skibet i midten.
 • Arbejdernes Fællesbageri, 1928.
  Bageri
  Erhvervsliv
  Der bages brød eller boller i Arbejdernes Fællesbageri, der lå i Danmarksgade 54.
 • Ragna Bergmann, 1929
  Personer
  0
  Portræt af Ragna Elisabeth Bergmann, der var gift med handelsgartner Hans Christian Bergmann. Hun blev født i København den 1. maj 1891 og døde i Esbjerg den 16. august 1940. I begravelsesprotokollen er hun omtalt som invalid.
 • Chr. Thomsen Christensen. 1929
  Personer
  0
  Portræt af baneformand Chr. Thomsen Christensen, der var medlem af byrådet fra 1928-1933, hvor han repræsenterede Socialdemokratiet.
 • Johanne P. Asboe. Portrætfoto, 1928.
  Personer
  0
  Portræt af vaskeriejer Johanne P. Asboe, indehaver af vaskeriet Haabet, Skolegade 48.