Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Luftfoto af Brinholtgård, 1938
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Luftfoto af Breinholtgård 1938.
 • Luftfoto af Breinholtgård, 1938
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Luftfoto af Breinholtgård 1938.
 • Luftfoto af Breinholtgård, 1938
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Luftfoto af Breinholtgård 1938
 • Luftfoto af Breinholtgård, 1938
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Luftfoto af Breinholtgård i 1938 med fokus på bygningsmassen.
 • Luftfoto af Breinholtgård, 1938
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Luftfoto af Breinholtgård i 1938.
 • Luftfoto af Breinholtgård, 1938
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Luftfoto af Breinholtgård, 1938.
 • Luftfoto af Breinholtgård, 1938
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Luftfoto af Breinholtgård med fokus på hovedbygningen og søen.
 • Luftfoto af Breinholtgård, 1938
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Luftfoto af Breinholtgård med omgivelser.
 • Luftfoto af Breinholtgård, 1938
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Luftfoto af Breinholtgård 1938.
 • Luftfoto af Breinholtgård i plantagen, 1938
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Luftfoto af Breinholtgård i plantagen i 1938.
 • Luftfoto af Breinholtgård og plantagen, 1938
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Luftfoto af Breinholtgård og plantagen i 1938.
 • Luftfoto af Breinholtgård med fokus på udlængerne, 1938
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Luftfoto af Breinholtgård med fokus på udlængerne, 1938
 • Titelblad på et fotoalbum Breinholtgaard 1938
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Titelblad på et fotoalbum Breinholtgaard 1938. Teksten lyder: Hvor Heden var før, Med kun en Plantør, Staar nu omtrent et Slot, Bygget op af stort og smaat. Til Lykke Smis 7/11 1938
 • Gustav Carlsons udsmykning på Klikkers Plads, juli 1975
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Gustav Carlsons udsmykning på Klikkers Plads på hjørnet af Islandsgade og Jyllandsgade. Gaden t.v. er Islandsgade. Damen til højre boede i Islandsgade og blev kaldt Moster.
 • Nyt boligprojekt i Hjerting, marts 1986
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Personer
  Steder
  Som en af flere bygmestre fik LM-Huse, der beskæftiger 85 medarbejdere, tildelt en storparcel ved Matrosvænget i Hjerting af Esbjerg Kommune. Storparcellen skal bebygges med 16 fritliggende individuelle parcelhuse. Her tager bygmester Leo Madsen det første spadestik på Matrosvænget, mens ejendomhandler Claus Callesen fra firmaet Torben Kjeldsen ser til. Det er Torben Kjeldsen, der har stået for salget af "Villabyen i Hjerting".
 • Torvets fremtidige udformning, oktober 1984
  Personer
  Steder
  Torve og pladser, parker, fælleder og kirkegårde
  I juni 1984 blev der udskrevet en konkurrence om Torvets fremtidige udformning. Fredag den 12. oktober blev vinderprojektet afsløret i Præstegårdsskolens sal, hvor i alt 62 forskellige forslag var udstillet. Vinderne var seks aarhusianske arkitekter, mens 2. pladsen gik til arkitekt Jan de Tusch-Lec fra Helsingør. Her modtager han sin præmie på 60.000 kr., der bliver overrakt af formanden for dommerkomiteen, viceborgmester Keld Vagner Jensen.
 • Farlige skilte, juli 1985
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Jordbærsæsonen er på sit højeste. Overalt i vejkanten kan man møde skilte som disse. Nogle steder er der også opsat salgsboder. Skiltningen og salget er ikke ulovligt, men den giver anledning til mange farlige situationer, når bilisterne bremser for at kæbe billige jordbær med hjem. Her et af mange skilte ved Tarphagevej.
 • Slæbebåden Tyr, februar 1985
  Havnevæsen
  Steder
  Svitzers slæbebåd Tyr måtte søndag den 10. februar 1985 opgive at få E 150 Charlotte Pedersen slæbt til Esbjerg. Kutteren var kæntret under muslingefiskeri i Ho Bugt om fredagen. Trods gentagen forsøg hindrede to-tre meter høje isskosser Tyr i at bringe kutteren fri og slæbt i havn. Mandag den 11. kom også Mjølner til hjælp. De to slæbebåde bragte kutteren til Jutlandiakajen, hvor Charlotte Pedersen blev tømt for vand.
 • Det synkende hus, Søstjernen 2, marts 1985
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  I forbindelse med en tilbygning til villaen på Søstjernen 2 opdagede ejeren Pauli Dahl Pedersen, at huset begyndte at revne. Det skyldtes en hidtil ukendt kloak under grunden, der fik villaen til at synke. Hvem der er ansvarlig for kloakken, kunne ikke oplyses. Her er det en nærstudie af husmuren. Revnerne fik en iskold vind til at trænge ind i soveværelset. Det fik i vinter ejerens vandglas til at trække is om natten.
 • Udbrændt villa Sdr. Skadsvej 6, december 1983
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Natten mellem torsdag den 8. og fredag den 9. december 1983 nedbrændte villaen beliggende Sdr. Skadsvej 6. Anledningen var muligvis en tændt juledekoration. Efterfølgende var der indbrud i villaen, hvor tyvene løb med et ransportabelt tv, et stereoanlæg og et antal lp'ere.
 • Lysregulering ved Sædding Ringvej og Tarphagevej, april 1984
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Esbjerg Kommune og Ribe amt er nået langt med udvidelsen af Sædding Ringvej og etableringen af lysregulering ved Tarphagevej. Kommunen står for vejudvidelsen, der sker af hensyn til erhvervsvirksomhederne, idet vejen udvides med to spor mere til foresporet hovedvej. Vejbelægningen vil være klar omkring 1. juni 1984, mens amtets lysregulering vil tage noget længere tid.
 • Det norske kranskib Uglen, juni 1982
  Havnevæsen
  Steder
  Det norske kranskib Uglen er på besøg i Esbjerg. Kranen kan løfte 600 tons og skal bruges i forbindelse med losning af noget svært offshore-materiel, der er på vej til Esbjerg ad søvejen.
 • Rejsegilde i Åhaven, juni 1982
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Sidste etape af rækkehusbyggeriet Åhaven i Sædding Nord med i alt 177 boliger er nu ved at være klar. Der har netop været holdt rejsegilde med maner. Efter talerne indbød Boligforeningen Fremad håndværkere, arkitekter og ingeniører til fest. Åhaven har adresserne Åmosevænget 1-131 og Åmoseparken 8-246 .