Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Militærorkester underholder, ca. 1942
  Besættelsestiden, Tyskerne i Danmark
  Kultur, fritid og historie
  Et ukendt orkester, der godt kunne være et tysk militærorkester, underholder i det lille parklignende område ved Esbjerg kommunale Badeanstalt. Musikerne har tiltrukket en stor skare nysgerrige personer. Billedet må næsten være taget fra et vindue i Hotel Spangsberg.
 • Dana Regina, ca. 1980
  Havnevæsen
  Steder
  DFDS' englandsbåd Dana Regina forlader Esbjerg. Skibet blev bygget i 1974 på værftet i Aalborg. Fra samme år sejlede det på ruten Esbjerg-Harwich. Senere flyttet til ruten København-Oslo. DFDS solgte skibet videre i 1989. Det blev hugget op i 2014.
 • Festdag i den katolske kirke, 19. august 1979
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Religion
  Søndag den 19. august 1979 fejrede den katolske menighed i Esbjerg 75 års jubilæum. Dagen begyndte med en messe af biskop Martensen. Herefter var der reception i kirkens have og mødelokale. Herefter var der fælles middag på Missionshotellet Ansgar. Her er det nogle af gæsterne. Til venstre menighedsrådsformand Boleslaw Plichta, biskop H. Martensen og sognepræst J. Halatyn.
 • Kommunion i den katolske kirke, ca. 1935
  Kristne kirker og sekter i almindelighed
  Religion
  Fra en kommunion i den katolske Skt. Nikolaj Kirke i Esbjerg. Børnene står med deres dåbsliv, som de får udleveret, når de bliver døbt i kirken. Lyset medbringes til kommunionen og igen til børnenes firmelse, der svarer til den protestantiske konfirmation. Kommunionen er børnenes første altergang, der finder sted i syv års alderen.
 • Trafikhavnen, 19. oktober 1959
  Havnevæsen
  Steder
  Havnearbejderne gør klar til at modtage et skib, der skal losses ved Trafikhavnen.
 • Nybygning hos Søren Andersen, 22. marts 1955
  Erhvervsliv
  Skibsværfter
  Søren Andersens skibsbyggeri på Gl. Havn har bygget denne kutter, der får hjemme på Island. Kan RE måske være Reykjavik? Her bliver kutteren navngivet.
 • Nybygning hos Søren Andersen, 22. marts 1955
  Erhvervsliv
  Skibsværfter
  Søren Andersens skibsbyggeri på Gl. Havn har bygget denne kutter, der får hjemme på Island. Kan RE måske være Reykjavik? Her bliver kutteren navngivet.
 • Nybygning hos Søren Andersen, 22. marts 1955.
  Erhvervsliv
  Skibsværfter
  Søren Andersens skibsbyggeri på Gl. Havn har bygget denne kutter, der får hjemme på Island. Kan RE måske være Reykjavik?
 • Fiskekutter E 426 Methea Muff, 09. januar 1954
  Havnevæsen
  Steder
  Der arbejdes med en wire på Fiskekutter E 426 Methea Muff.
 • Tarphagevejen anlægges, ca. 1939
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Arbejdet med at anlægge Tarphagevejen fra Esbjerg mod Varde er nu påbegyndt. Her er det fra omtrent Hjertingvej og ud mod Sædding. Manden med skovlen, der står som nummer tre fra venstre i forreste række er Oluf Jensen.
 • Jerne Kirke, 1979
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Jerne Kirke er en romansk kirke fra 1100-tallet oprindeligt viet til Sankt Martin. Den omtales første gang i 1289 med nævnelse af en sognepræst. Sognet nævnes første gang i 1340. Den ældste del af kirken er fra slutningen af 1100-tallet og bestod af apsis, kor og skib. Der blev tilføjet et våbenhus i senmiddelalderen samt et tårn i 1460'erne. Tårnet står i dag skalmuret med røde mursten som resultat af en restaurering i 1891. Desuden blev der opført et gravkapel o. 1740 ved skibets sydmur, der nu tjener som sakristi.
 • Jerne Kirke, 1979
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Jerne Kirke er en romansk kirke fra 1100-tallet oprindeligt viet til Sankt Martin. Den omtales første gang i 1289 med nævnelse af en sognepræst. Sognet nævnes første gang i 1340. Den ældste del af kirken er fra slutningen af 1100-tallet og bestod af apsis, kor og skib. Der blev tilføjet et våbenhus i senmiddelalderen samt et tårn i 1460'erne. Tårnet står i dag skalmuret med røde mursten som resultat af en restaurering i 1891. Desuden blev der opført et gravkapel o. 1740 ved skibets sydmur, der nu tjener som sakristi.
 • Jerne Kirke, 1985
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Jerne Kirke er en romansk kirke fra 1100-tallet oprindeligt viet til Sankt Martin. Den omtales første gang i 1289 med nævnelse af en sognepræst. Sognet nævnes første gang i 1340. Den ældste del af kirken er fra slutningen af 1100-tallet og bestod af apsis, kor og skib. Der blev tilføjet et våbenhus i senmiddelalderen samt et tårn i 1460'erne. Tårnet står i dag skalmuret med røde mursten som resultat af en restaurering i 1891. Desuden blev der opført et gravkapel o. 1740 ved skibets sydmur, der nu tjener som sakristi.
 • Hotel Spangsberg, ca. 1977
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Esbjerg Teater, der var en del af Hotel Spangsberg, er her set fra Kongensgade. Første del af hotellet blev bygget i 1875, da Morten Spangsberg flyttede fra Strandby Kro til Esbjerg. Teatret blev indviet i 1892. Hotellet blev revet ned i efteråret 1980, og nåede således at præge byen i mere end 100 år. På hjørnet ligger Rio Bravo, der bl.a. kendt for dets plankebøffer.
 • Hotel Spangsberg, ca. 1977
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Hotel Spangsberg set fra krydset ved Stormgade. Første del af hotellet blev bygget i 1875, da Morten Spangsberg flyttede fra Strandby Kro til Esbjerg. Hotellet blev revet ned i efteråret 1980, og nåede således at præge byen i mere end 100 år.
 • Sædden Kirke, 1981
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Sædden Kirke (eller Sædding Kirke om man vil), der blev opført 1977-1978 efter tegninger af arkitekterne Inger og Johannes Exner. Kirken blev indviet den 6. august 1978. Samme år blev Kirken præmieret af Esbjerg Byfond. Her er vi på parkeringspladsen ved Sædding Centret.
 • Kunstpavillonen, 1983
  Kultur, fritid og historie
  Kunst i almindelighed
  Kunstpavillonen med vandtårnet i baggrunden. Kunstpavillonen blev indviet den 29. juni 1962.
 • Rester af bondehuse i Myrthue, 1979
  Danmarks historie indtil 1536
  Kultur, fritid og historie
  Informationsskilt i Myrthue, hvor man kan se resterne af bondehuse fra ældre romersk jernalder. Husene stammer fra tiden omkring 0-100 efter Kr.
 • Sædding Fyr, 1982
  Fyrvæsen
  Offentlige myndigheder
  Sædding Fyr, der blev oprettet i 1873. Fyret ligger mellem de to veje i Fyrparken, og er her set fra parkeringspladsen ved Sædding Centret.
 • Sømandsmonumentet i Sønderho, 1982
  Kultur, fritid og historie
  Skulptur
  Sønderhos mindesmærke for omkomne sømænd, på havet eller i fremmed havn. På sidestenene kan læses navnene på de ialt 162 mand omkommet siden 1872. Selve mindesmærket er en bronzegruppe forestillende en Sønderho-kone og hendes to børn, der stirrer ud mod "Hønen", hvor de først ville se deres mand og far vende tilbage fra hans lange tørn på havet. Ofte var søfolk borte i 3-4 år ad gangen. Denne kirkegård ligger øst for Landevejen over for møllen. Teksten under skulpturen, som blev afsløret 19.06.1949 lyder: De gik til ankers om den ganske jord og faldt til hvile under alle zoner, en slumrer under sneen højt i nord, en anden under sydens blomsterflor, hvor vinden visker under palmekroner. På alle kyster ved det åbne hav en frændes ankerplads er vel at finde, da ingen kender, hvor han fandt sin grav, og ingen ham en krans til kisten gav, på hjemlig jord ham rejstes dette minde.
 • Kongeskibet Dannebrog, 1981
  Havnevæsen
  Steder
  Kongeskibet Dannebrog ved kaj i Esbjerg. Dannebrog blev bygget i 1931-1932 og tjener som officiel og privat residens for den kongelige familie på sommertogt i Danmark, eller når de er på oversøiske officielle besøg.
 • Mindesten for Oscar Bruun, 1979
  Kultur, fritid og historie
  Skulptur
  Mindesten for læge O. Bruun i Nørreskoven. Stenen blev rejst i anledning af Esbjerg-Gjesing Plantages 25 års jubilæum den 26. september 1915. I maj 1946 blev stenen på Esbjerg Byråds initiativ flyttet til Byparken. I 1995 opmagasineredes stenen. Senere er den kommet retur til resterne af Byparken. Foruden at være læge i Esbjerg var Bruun også foregangsmand i plantningssagen. Han tog således også initiativ til beplantningen af Byparken.