Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Udsigten mod vest fra Esbjerg Vandtårn, ca. 1897
  Bydele og forstæder
  Steder
  Udsigten mod vest fra det nyopførte vandtårn i Byparken. Til venstre munder Kirkegade ud i Havnegade. Gaden er omgivet af købmand Feerups villa til venstre og Ditlev Lauritzens villa til højre. Herefter fortsætter Kirkegade forbi bl.a. Café Heimdahl med keglebane til den møder Borgergade i første kryds, hvor den store hjørneejendom ser ud til af være under opførsel. Der er stillads rundt om tårnet. I det fjerne - på åbent land - skimtes Tivoli.
 • Fiskerihavnsgade 2, ca. 1943
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Bygningen Fiskerihavnsgade 2, der er opført af Esbjerg Kommune i 1943 som kontor for skattevæsenet. Bygningen fungerede som indbetalingskontor for fiskerne. Her afhentede besætningerne også deres rationeringskort. Her er det indgangen til kontoret i vestgavlen. En del af ejendommen var udlejet til fiskerikontrollen. I 1993 flyttede Esbjerg Marineforening ind i ejendommen.
 • Fiskerihavnsgade 2, ca. 1943
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Bygningen Fiskerihavnsgade 2, der er opført af Esbjerg Kommune i 1943 som kontor for skattevæsenet. Bygningen fungerede som indbetalingskontor for fiskerne. Her afhentede besætningerne også deres rationeringskort. Her er det indgangen til kontoret i vestgavlen. En del af ejendommen var udlejet til fiskerikontrollen. I 1993 flyttede Esbjerg Marineforening ind i ejendommen.
 • Gæster på Fanø, 1913
  Personer
  Udflugt til stranden på Fanø. Yderst til venstre ses Carl Stranden. Herefter følger et ukendt barn og Thomasine Sørensen. Med hatten i midten ses Ingrid Stranden. Hefter sidder Anna Stranden med et ukendt barn. Yderst til højre ligger en onkel fra Amerika.
 • Gæster på Fanø, 1913
  Personer
  Tre personer nyder vejret og stranden på Fanø. Fra venstre ses onkel Vilhelm, Eusebius Christensen og guldsmed Carl Stranden.
 • Havnevagten, ca. 1950
  Havnevæsen
  Steder
  Havnevagten, der lå på molen ved indsejlingen til Færgehavnen. I baggrunden ses Englandskajen på modsatte side af Dokhavnen.
 • Spar-Benzin, Hjertingvej, ca. 1979
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Servicestationen Spar-Benzion på hjørnet af Hjertingvej og Bådebrogade. Adressen er Hjertingvej 68. På modsatte side af Hjertingvej har HTH-Køkkener hjemme. Deres adresse var Hjertingvej 21-23.
 • Havnevagten, ca. 1967
  Havnevæsen
  Steder
  Havnevagten, der lå på molen ved indsejlingen til Færgehavnen.
 • Familie i Sønderho, ca. 1930
  Personer
  Fra venstre ses Hans Peder Nielsen, herefter Marie, der var født Thomsen. Mon ikke det er Hans Peders hustru? Herefter følger en dreng og en ged. Drengen er vel deres søn. Huset skulle være i Sønderho.
 • Remisen ved Esbjerg, ca. 1960
  Jernbanetrafik i almindelighed
  Natur og teknik
  Et lokomotiv nærmer sig lokomotivremisen ved Esbjerg Banegård. Remisen er opført i 1898.
 • Remisen ved Esbjerg, ca. 1960
  Jernbanetrafik i almindelighed
  Natur og teknik
  Fra lokomotivremisen ved Esbjerg Banegård. Remisen er opført i 1898.
 • Hjertingvej-Bådebrogade, ca. 1965
  Steder
  Veje, gader, tunneler og viadukter
  Fra krydset ved Hjertingvej og Bådebrogade. Vejen til højre efter lyskrydset er Grådybet.
 • Hjertingvej 2-6, ca. 1980
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Boligfonden Bikubens nyopførte boligkompleks ved Strandby Plads. Byggeriet, der med adressen Hjertingvej 2-6, indeholder 66 lejligheder i otte forskellige typer. De første beboere flyttede ind i 1979.
 • Restaurant O. B., ca. 1960
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Indkørselen til restaurant O. B. i Vognsbølparken. Restauranten blev senere omdøbt til Restaurant Parken.
 • Auktionsgade 2, ca. 1980
  Bygninger, fredn., gårde, herregårde, huse og slot
  Steder
  Facadefoto af Auktionsgade 2. Fra 1929 til 1979 husede bygningen Halle-restauranten. Ved årsskiftet 1979-1980 blev bygningen overtaget af Claus Sørensen A/S, hvorefter Varde Bank flyttede ind i stue-etagen.
 • Winston Churchill, ca. 1970
  Havnevæsen
  Steder
  DFDS fik i 1967 skibet Winston Churchill med plads til 462 passagerer og 180 biler. Skibet sejlede først på ruten Esbjerg-Harwich, hvorefter den i 1978 blev brugt på ruten Esbjerg-Newcastle. Fra 1987 og seks år frem brugtes skibet til krydstogter inden det i 1996 blev beskadiget i en brand og solgt året efter.
 • Marinefartøj i Esbjerg, ca. 1960
  Havnevæsen
  Steder
  Et marinefartøj besøger Østre Havn. Det kunne være en hollandsk fregat F 820?
 • Slæbebåde, ca. 1970
  Havnevæsen
  Steder
  Et større udvalg af slæbebåde ligger ved Frankrigskaj og Englandskaj. De er set fra Vestkraftkaj. I baggrunden tårner Agricolds frysehus sig op.
 • Winston Churchill, ca. 1970
  Havnevæsen
  Steder
  DFDS fik i 1967 skibet Winston Churchill med plads til 462 passagerer og 180 biler. Skibet sejlede først på ruten Esbjerg-Harwich, hvorefter den i 1978 blev brugt på ruten Esbjerg-Newcastle. Fra 1987 og seks år frem brugtes skibet til krydstogter inden det i 1996 blev beskadiget i en brand og solgt året efter.
 • Bryndum Præstegård, ca. 1930
  Personer
  En større forsamling ved Bryndum Præstegård.
 • Slæbebåden Klyden, ca. 1958
  Erhvervsliv
  Transportmidler på vandet i almindelighed
  Slæbebåden Klyden i Dokhavnen. Fotoet er benyttet som en nytårshilsen fra Sydjysk-Rejsefoto ved Minna og Karlo W. Pedersen.